Investeren in opleiden loont!

Lindy Molenkamp: Stilstand is achteruitgang

maandag 17 maart 2014 276x gelezen

Lindy Molenkamp, hoofd eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel :'Ik zie liever dat mensen ‘geboeid’ zijn dan ‘gebonden’’

 

Lindy Molenkamp Foto: ANWB/AVD

Lindy Molenkamp Foto: ANWB/AVD

De eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van de provinciale (vaar-)wegen; inclusief zaken zoals verkeersmanagement, incidentmanagement, gladheidsbestrijding, brug- en sluisbediening. De eenheid bestaat uit zo’n 150 tot 200 mensen (afhankelijk van de projectenportefeuille) verdeeld over 7 teams. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 55 jaar, het basis-opleidingsniveau varieert van lager onderwijs tot universiteit.

 

In de vijf jaar dat ik nu Wegen en Kanalen leid, heb ik het werk- en denkniveau van de eenheid als geheel flink zien stijgen. Een aanzienlijk deel van de club heeft een agrarische familieachtergrond: mannen die na een korte schoolcarrière jong in dienst zijn gekomen, vaak handig met machines; zij hebben in de loop van de tijd veel praktische ervaring opgedaan. Een twintigtal van hen heeft een zogeheten EVC-traject doorlopen (Erkenning van Verworven Competenties). In de regel ontvingen zij voor een aantal vakken een mbo-deelcertificaat op basis van ervaring, en deden in andere vakken alsnog examen. In veruit de meeste gevallen mondde dit uit in de toekenning van een mbo-diploma. Sommigen voelden zich hierdoor zo gestimuleerd dat ze vervolgens aan een hbo-opleiding zijn begonnen.

 

Door DTV Consultants hebben we een maatwerkcursus verkeerskunde laten ontwikkelen. Een groot deel van de medewerkers heeft deze (geheel of gedeeltelijk) gevolgd, uit alle geledingen van de eenheid inclusief administratieve ondersteuners en het managementteam. Dit is iedereen zeer goed bevallen. Op dit moment zijn we bezig om een systematiek van asset management in te voeren, en ook in dat kader laten we weer een maatwerkcursus ontwikkelen voor de hele eenheid – wij stellen deze ook graag ter beschikking aan andere overheden.

 

Daarnaast maken we regelmatig gebruik van (externe) coaching. Zo hebben we enkele jaren terug geïnvesteerd in de professionaliteit van projectmanagement en advisering. Momenteel laat het managementteam van de eenheid zich coachen, om nog beter samen te werken en daarmee zijn voorbeeldrol in verbeteringsprocessen te versterken.

 

De provincie Overijssel is, vooralsnog als enige provincie, geaccrediteerd door ‘Investors in People’. Oorspronkelijk een Britse standaard, vormt dit een raamwerk voor organisaties om doelgericht te investeren in mensen en zo de bedrijfsresultaten te verbeteren. Voor ons is het belangrijk dat medewerkers inzetbaar, capabel en gemotiveerd zijn. Enthousiaste mensen, die zich nauw betrokken voelen bij het werk en de organisatie, leveren daaraan met plezier een grote bijdrage. Ook persoonlijk zie ik liever dat mensen ‘geboeid’ zijn dan ‘gebonden’.

 

De maatschappij verandert in een hoog tempo, veel van de kennis van gisteren is morgen verouderd - stilstand is achteruitgang zoals het cliché luidt en dat ervaar ik ook echt zo. Dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers relatief hoog is biedt voor een beheerorganisatie belangrijke voordelen: denk aan ervaring, gebiedskennis en relaties. We werken steeds langer door dus laten we ieders vakkennis minimaal op peil houden en liever nog zorgen voor doorgroei. Éducation permanente is een noodzaak voor een organisatie die ertoe wil blijven doen. Opleiden is maatwerk, soms werkt een individuele benadering, andere keren volgen we met de hele eenheid eenzelfde traject, maar ik ben ook erg vóór kennisdeling met collega-organisaties zoals in het kader van WOW (‘Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders’ en ‘Water Ontmoet Water’).

 

In een organisatie werken mensen samen aan een product of dienst, in ons geval de mogelijkheid voor burgers om zich te verplaatsen, in opdracht van de politiek en uiteindelijk de belastingbetaler. De zwakste schakel bepaalt de kwaliteit van de keten. Als nu alle medewerkers niet alleen begrijpen wat ze aan het doen zijn maar ook waarom, kan de keten zichzelf continu verbeteren en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Ik ben trots op mijn collega's, op hoe ze elke dag doorgroeien en hun opgedane kennis ten dienste stellen van de organisatie, de politiek en de samenleving. Voorheen zag ik vaak dat mensen vanuit hun specialisme voor elk vraagstuk één oplossing aandroegen (‘Is een kruising onveilig? Dan moet het dús een rotonde worden’). Dat botste dan vaak met de oplossing die anderen vanuit hún specialisme als enige reële mogelijkheid beschouwden. Ik merk steeds vaker dat mensen uit de eenheid een vraagstuk wat verder doordenken, en meerdere oplossingsrichtingen of scenario’s aandragen. Zo kom je ook vanuit verschillende vertrekpunten veel gemakkelijker met elkaar in gesprek en bereik je samen een oplossing die aan een mix aan criteria voldoet. Dat is pure effectiviteitswinst. En nog leuk ook. Mensen zijn trots op zichzelf, trots op elkaar en op het gezamenlijke resultaat.

terug naar dossier

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.