Leren en werken

dinsdag 17 april 2012 164x gelezen

De mbo-studenten volgen een aantal lessen samen met de kort-hbo studenten

De mbo-studenten volgen een aantal lessen samen met de kort-hbo studenten

Het aantal Verkeerskunde-opleidingen in Nederland is afgelopen maart uitgebreid met een mbo-traject. Dat wordt verzorgd door NOVI Verkeersacademie, een samenwerkingsverband van Hogeschool NOVI en DTV Consultants.

 

‘We merken dat mensen tussen de 30 en 50 jaar die al werkervaring hebben, zich verder willen ontwikkelen. Het gaat hen niet zozeer om loopbaan- maar meer om kennis-ontwikkeling binnen hun eigen functie,’ vertelt Allard Visser van DTV Consultants. ‘Deze groep heeft behoefte aan een basisopleiding Verkeerskunde.’

 

Afgelopen maart zijn vier mannen gestart met het mbo-traject. Als ze de opleiding afronden, zijn ze verkeerstechnisch medewerker. Afhankelijk van de vooropleiding duurt de opleiding een of twee jaar. Student Martijn Kammen, ontwerper Bewegwijzering bij de ANWB: ‘Ik wil mijn kennisveld over verkeerskunde verbreden, zodat ik beter inzicht krijg in bepaalde situaties.’ Daarnaast volgen een paar weginspecteurs van Rijkswaterstaat deze nieuwe opleiding. Visser: ‘Samen met Rijkswaterstaat stemmen we af wat deze studenten moeten leren, het is dus maatwerk. De kracht van ons onderwijs is dat er een sterke verbinding is tussen leren en werk.’ De mbo-studenten – die verkeerstechnisch medewerker worden – volgen een aantal lessen samen met de kort-hbo studenten – die opgeleid worden tot verkeerskundig medewerker –, zodat er sprake is van kruisbestuiving. Ook is er veel aandacht voor communiceren en presenteren. ‘In de praktijk zullen de mbo-studenten vooral samenvattingen maken voor intern gebruik, een hbo-afgestudeerde schrijft beleidsstukken en begeleidt bijvoorbeeld bijeenkomsten.’

 

Deze mbo-opleiding levert volgens Visser een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied. ‘Er zijn te weinig verkeerskundig geschoolde medewerkers. De verkeerskundige vraagstukken worden steeds complexer, de instroom bij de reguliere opleidingen is mondjesmaat en door de vergrijzing verlaten veel deskundigen het werkveld.’

Wat moet er nog meer gebeuren om ervoor te zorgen dat er voldoende verkeerskundigen zijn? ‘Je ziet ook dat vacatures bij wegbeheerders lang blijven openstaan. Mensen binnen de eigen organisatie die interesse hebben in deze vacatures, kunnen nu via onze mbo worden klaargestoomd. Tot voor kort was er geen opleiding die hierbij aansloot.’

Inhoud laatste dossier

Geluid

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over geluid

  • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.