Amsterdam fietsstad: hoe visies en modellen het mis kunnen hebben

donderdag 25 april 2019 Karin Broer 47x gelezen

Fietsstad Amsterdam begint met een toekomstbeeld van de gebroeders Das voor het jaar 2000: Amsterdam als een stad met brede snelwegen, hoogbouw in het groen en een monorail. Er is geen fiets te zien. Dat was de verwachting in de jaren 60, de fiets zou verdwijnen, een marginaal vervoermiddel worden. Maar kijk nu, Amsterdam draait op de fiets, het is hét vervoermiddel. 

 

 

Die geschiedenis van opkomst en erkenning van de rol van de fiets staat beschreven in dit boek van schrijver Fred Feddes en Marjolein de Lange (verkeersadviseur en betrokken bij de Fietsersbond in Amsterdam). Het beslaat de periode van de jaren ‘20 tot en met nu in pakweg 200 bladzijden. Een ambitieus en veelzijdig boek, deels gebaseerd op het archief van de Amsterdamse Fietsersbond en deels op een uitpuilende boekenkast over stedenbouwkundige en politieke ontwikkelingen in de hoofdstad. Het gaat over Provo, witte fietsen, de fietsdemonstraties in de jaren 70 die mede leidde tot de oprichting van de Fietsersbond (toen nog ENWB), maar ook over paaltjes, fietspadbreedte, straatprofielen en natuurlijk de onderdoorgang onder het Rijksmuseum. Het laat vooral ook zien hoe eind jaren 70 de houding van bestuurders en ambtenaren verandert ten aanzien van de fiets. 

 

Voor iedereen die zich met verkeer bezig houdt, is dit verplicht leesvoer (en kijkvoer met vele leuke foto’s en illustraties). Waarom? Omdat het zo goed laat zien hoe visies en modellen het mis kunnen hebben. Zo bleken de prognoses waarin men uitging in de jaren 30 over de groei van het autoverkeer er totaal naast te zitten. Men dacht 40 auto’s per 1000 inwoners voor de ‘verre toekomst’, het werd 1 op 3 inwoners. Het uitgangspunt van beleidsmakers in de jaren 60 dat de fiets zou verdwijnen, bleek een misvatting. 

 

Die misvattingen leiden tot gemiste kansen. Hoe prettig zou het niet zijn als ook de 6-7  fiets/voetgangerstunnel onder het IJ zou zijn aangelegd, dan was er nu wellicht geen discussie over een brug. En het boek roept daarnaast nog een vraag op: verwachten we als verkeerswereld ook nu weer te veel van bepaalde ontwikkelingen, wat zien we over het hoofd?  

Alle Literatuurtips

Artikelen 16 tot 20 van 53

1 2 3 4 5 6

  • De Maas de baas (VK 1/2014) Van een stiefmoederlijke bejegening naar een VIP-behandeling. Die beeldspraak past volgens de provincie Limburg het beste bij de soms turbulente ontwikkelingen rond de Limburgse...
  • Beter geïnformeerd op weg, routekaart 2013-2023 (VK 7/2013) Mobiliteitskeuzes zijn afhankelijk van tijdstip, reisdoel en persoonlijke omstandigheden en  verschillen daarom van persoon tot persoon. Individuele keuzes dus, die mensen...
  • Stromen en verblijven (VK 6/2013) Verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers, zoals stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, begrijpen elkaar vaak niet. Dit was de aanleiding voor het schrijven van het boek...
  • Met de bus mee ‘Met de bus mee’ omvat een virtuele reis langs alle in 1963 bestaande ondernemingen in het streekvervoer. Hans Verhoeff diept in zijn boek een onderbelichte vervoerstak uit.
  • Fietsinfrastructuur (VK 5/2013) De infrastructuur voor de fiets kan nog veel worden verder ontwikkeld. Dit is de centrale stelling die Stefan Bendiks en Aglaée Degros van het bureau Artgineering in hun boek...

Artikelen 16 tot 20 van 53

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.