"MaaS-partijen vragen om medewerking vanuit het ministerie"

woensdag 4 april 2018 Nettie Bakker 194x gelezen

“Vervoerders, potentiële MaaS-providers en regionale overheden zien veel potentie in Mobility as a Service. Ondanks dat er al lang over MaaS wordt gesproken, is er in de praktijk nog weinig ervaring mee. Ook is het niet altijd even makkelijk om grootschalige samenwerking van de grond te krijgen tussen de verschillende partijen. Vandaar dat deze partijen gezamenlijk hebben gevraagd om medewerking vanuit het ministerie.
Eric Mink, projectmanager innovatieve mobiliteit voor het ministerie van IenW

Eric Mink, projectmanager innovatieve mobiliteit voor het ministerie van IenW

Wij zijn op die uitnodiging ingegaan, wetende dat MaaS een extra middel kan zijn om beleidsdoelstellingen rond mobiliteit te bereiken. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar alle modaliteiten. Dus zeker niet alleen ov, maar ook (deel- en huur)auto’s/fietsen, taxi’s, enzovoort.  

 

Wij willen als ministerie en systeemverantwoordelijke bij de ontwikkeling van nieuwe platforms een vinger aan de pols te houden en samen met partijen leren wat de do’s en don’ts en effecten zijn. Vandaar het gezamenlijke initiatief met regio’s om toe te werken naar zeven landelijk opschaalbare regiopilots. De passages in het Regeerakkoord over onder andere data-uitwisseling, servicegerichtheid en MaaS onderstrepen die insteek."     

 

Op welke vragen moeten de pilots antwoorden geven?  

De insteek voor de regiopilots is via een marktconsultatiedocument voorgelegd aan marktpartijen. Op de consultatiebijeenkomst kwamen zo’n 200 deelnemers af en op onze 30 vragen hebben we van zo’n 85 partijen schriftelijke antwoorden gekregen. Die inbreng gaat niet alleen in op hoe elke pilot gaat verlopen, maar ook op zaken als de vormgeving van data-uitwisseling, het wegnemen van barrières en het bevorderen van samenwerking tussen partijen. De informatie die we ophalen gebruiken we  weer voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.  

 

De regiopilots zijn bedoeld om samen met de regio’s ervaring op te doen met multimodale MaaS-oplossingen. De aanpak verschilt per regio, wat ervoor zorgt dat we nog meer kennis opdoen. Zo richt de ene regio zich meer op doelgroepenvervoer, terwijl andere bijvoorbeeld kijken naar duurzaamheid of landsgrensoverschrijdend vervoer. De pilots zullen ons vooral inzicht verschaffen in de maatschappelijke en gedragseffecten van MaaS."  

 

Op welke termijn zullen deze pilots naar verwachting voldoende antwoorden hebben gegeven?  
“De pilots zullen een ongeveer 2 tot 3 jaar duren en we zullen de ontwikkelingen continu volgen. Belangrijk is ook dat er kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende MaaS-pilots, zodat we zoveel mogelijk kunnen leren van elkaar en inzicht krijgen in de effecten.” 

 

Welk groter doel hebben de pilots?  
“Alle doelen zijn onderdeel van  de ontwikkeling van MaaS-diensten in de pilots. De rol van IenW is vooral om de samenwerking tot stand te brengen tussen vervoerders, MaaS-aanbieders en overheden.” 

 

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.