Manager Openbaar Vervoer, plaatsvervangend Directeur - MRDH

vrijdag 10 maart 2017 171x gelezen

Bedrijf

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Locatie

Rotterdam

Functieomschrijving

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de 23 gemeenten, mede-overheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken we aan het verbeteren van onze positie als Europese topregio.

 

Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat. Het gaat erom dat er geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen. 

 

De MRDH is een vrijwillige samenwerking en heeft vanuit de Rijksoverheid de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa 600 mln. per jaar).

 

De komende jaren spelen het Regionale Investeringsprogramma en de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid een grote rol in onze activiteiten. Afspraken maken met de Rijksoverheid over noodzakelijke investeringen op het gebied van weg en spoor, bijdragen aan innovaties en het versterken van de positie van de fiets, zijn enkele in het oog springende werkzaamheden.

Profiel kandidaat

Wie zoeken we?

Voor het aansturen van de afdeling Openbaar Vervoer (circa 25 fte) van de directie Vervoerautoriteit van de MRDH zoeken wij een Manager Openbaar Vervoer, plaatsvervangend directeur, die op niveau kan schakelen met het rijk en andere publieke partners en door het managen van een team van professionals scherp kan sturen op permanente kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer en de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen kan coördineren. Een bijzondere opdracht is het doorontwikkelen van de afdeling Openbaar Vervoer in de lijn van onze recente organisatiewijziging.

Dit doe je vanuit een politiek gestuurde netwerkorganisatie volgens het principe van verlengd lokaal bestuur. Je moet er een uitdaging in zien om toekomstgericht te werken en de bestuurlijke kracht van 23 samenwerkende gemeenten te bundelen en te richten. 

 

Wat zijn de resultaatgebieden? (behorende bij het HR21-profiel “Directeur II”)

  • Integraal management van de afdeling openbaar vervoer;
  • Sturing vervoersautoriteit vanuit driekoppig managementteam Vervoersautoriteit;
  • Relatiemanagement inzake openbaar vervoer.

 

Wat zijn de functie-eisen?

  • Universitaire opleiding, verkregen door bijvoorbeeld een studie op het gebied van economie, financiën, rechten;
  • Kennis en ervaring met het vakgebied bereikbaarheid in ruimtelijk-economische context;
  • Affiniteit met financiën;
  • Is sterk in verandermanagement, relatiemanagement en projectmatig werken. 

 

Welke competenties zoeken we?

Strategische oriëntatie, Leidinggeven, Autoriteit, Verbindend en Coachend Managen, Onderhandelen.

 

Wat zijn onze kernwaarden?

Proactief, Resultaatgericht, Opdrachtgeverschap, Flexibiliteit, Samenwerkingsgericht en sensitief voor de omgeving.

Aanvullende informatie

Wat bieden we?

We bieden een prettige en professionele werkomgeving, we gaan voor resultaat. We bieden daarbij een salaris dat, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal € 7726,00 bruto per maand (schaal 16 cao gemeenten) bedraagt bij een volledige werkweek (36 uur). Een dienstverband voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. We bieden daarnaast aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor een tablet- of laptop en telefoon, studiefaciliteiten, uitstekende verlofregelingen en opbouw van een individueel keuze budget.

 

Standplaats

Vanaf 1 november 2017 is de standplaats Westersingel 12, Rotterdam.

 

Wil je bij ons komen werken?

Je sollicitatie, voorzien van CV, dient 31 maart 2017 het bezit te zijn van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, t.a.v. HRM, Postbus 66, 2501 CB Den Haag of per e-mail: v.dobbe@mrdh.nl.

Contact

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Arthur Gleijm, directeur Vervoersautoriteit, telefoon: 088-5445183 of 06-51987398 a.gleijm@mrdh.nl. Wil je meer weten over de procedure dan kun je terecht bij Victor Dobbe, manager Bedrijfsvoering, telefoon 06-48506180, v.dobbe@mrdh.nl. Zie www.mrdh.nl voor meer informatie over de regio. 

De vacature wordt tegelijkertijd intern als extern uitgezet. Waarbij er een volgorde van voorrang wordt gehanteerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Een dag uit het leven van een Manager Openbaar Vervoer… 

Nadat je met je secretaresse even snel de agenda voor de komende dagen hebt doorgenomen, begin je je werkdag met een interessante stuurgroep vergadering over waar, wanneer en hoe het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de regio uitgebouwd kan worden. Onze Randstadrail dient daarbij als succesvol voorbeeld. Goed om te zien hoe enthousiast betrokken alle wethouders zijn. Vervolgens een intensief bestuurlijk overleg met de directie van de RET over de concessieverlening bus voor de periode 2019-2034. Onder andere de ambities van de metropoolregio rondom de verduurzaming van het openbaar vervoer komen aan de orde. Tijdens de lunchpauze voer je nog even overleg met één van je medewerkers ter voorbereiding op een landelijk OV-overleg met de collega’s van de 12 provincies en de vervoerregio Amsterdam. Na de lunch een beoordelingsgesprek met een medewerker, kijken hoe we de gezamenlijke doelen ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Vervolgens een kort intern overleg, je laat je bijpraten over het onderwerp professionalisering assetmanagement bij de stadsvervoerders. Je sluit de dag op kantoor af als voorzitter van de stuurgroep Hoekse Lijn. Met de RET, het projectbureau van de gemeente Rotterdam en ProRail wordt de voortgang van de komende ombouw van spoorlijn naar metrolijn doorgesproken; een uitdagend “light rail” project waarvoor jij ambtelijk opdrachtgever richting het projectbureau bent. Op weg naar huis constateer je dat je weer niet aan je e-mail toegekomen bent. Dat moet dan maar onderweg. Een zeer drukke maar ook afwisselende en inspirerende dag zit er weer op. Straks nog wel even de laatste teksten en tabellen van de conceptbegroting voor volgend jaar doornemen. Die moet binnenkort immers naar de Bestuurscommissie en dan moet het natuurlijk wel kloppen. 

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2017 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.