Evidence based marketing voor het busvervoer

Melissa Thierie, Brijs Kris, Mike Bérénos, Universiteit Hasselt

Een samenvatting van dit artikel is gepubliceerd in Verkeerskunde 3/2010

 

 

 

Hoe kunnen mobiliteitsmarketeers verstokte automobilisten verleiden de bus te gebruiken voor woon-werkverkeer? Dit is in Eindhoven met Evidence Based Marketing (EBM) onderzocht; een methodiek waarbij maatregelen het gedrag veranderen op basis van eerder onderzoek.

 

De twee centrale onderzoeksvragen waren: door welke specifieke gedragspsychologische factoren reist deze groep niet met de bus naar het werk, en via welke (marketing- of beleids-) maatregelen kunnen deze reizigers worden verleid dat wel te doen.

De keuze voor de bus wordt bepaald door drie factoren: sociale norm (‘wil mijn naaste omgeving dat ik met de bus reis’), gedragscontrole (‘kan ik met de bus reizen’), en persoonlijke norm (‘vind ik zelf dat ik met de bus moet’). Attitude bleek niet bepalend te zijn. Van de 2600 deelnemers die online de vragenlijst invulden, gebruikten 1195 minder dan 10 procent de bus voor hun woon-werkverplaatsingen. Deze niet-gebruikers kunnen op andere gedachten worden gebracht door push- (gedragsverandering forceren) en pullmaatregelen (verleiden). Aangezien het om woon-werkverplaatsingen gaat, kunnen busmaatschappijen en werkgevers in de regio Eindhoven samenwerken aan promotieactiviteiten, door gereduceerde vervoerbewijzen aan te bieden of via informatiecampagnes.

De auteurs bevelen verder onderzoek aan, om te zien welke andere factoren - zoals gewoonte, attitude ten opzichte van de auto en waargenomen verplaatsingsbehoefte - ook van invloed zijn op het gebruik van de bus voor woon-werkverkeer en om hierop in te kunnen spelen.

 

Lees hier het hele artikel [pdf]

Integrale artikelen

Veilig op weg,ook bij gladheid

 

Serious game voor regionale wegbeheerders

 

Informatietechnologie stuurt gedrag

 

Resultaten TFMM

 

Mijn thuis is waar mijn auto staat

 

Hink Stap Imagineering

 

Effect van fietsers op de capaciteit van enkelstrooksrotondes

 

Verkeersdynamiek in milieuberekeningen, Dynasmart toont

 

Spreiding achterlandknooppunten

 

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid

 

Herinrichting Provinciale Weg N981

 

Wildongevallen (2e prijs scriptieprijs 2010)

 

Kiss + Ride (winnaar scriptieprijs 2010)

 

Verkeer en klimaat; conflict of gouden combinatie?

 

Interactieve blik op toekomst goederenvervoer

 

Computerinstrumenten ondersteunen strategische planning

 

Operationeel netwerkmanagement

 

Fietsers en oversteekongevallen

 

CVIS

 

Renovatie geleiderail loont

 

P+R en de effecten van multimodale reisinformatie

 

Rijden en varen op gas

 

Programma Management Database Gld

 

Enquête-onderzoek DRIS in provincie Utrecht

 

Schoon verkeer ligt binnen handbereik

 

(Net)werken op de Pleijroute

 

Meer fietsen met minder risico

 

Betaald parkeren in woonomgevingen

 

Inzet duurzaam busmaterieel

 

Evidence based marketing voor het busvervoer

 

PRIOS pakt onveilige situaties aan

 

De kust is vrij

 

Duurzaam mobiliteitsbeleid Rotterdam

 

Reistijdbetrouwbaarheidsmodel

 

Handboek maakt Eindhoven toegankelijker

 

Komen verkeersprognoses uit?

 

Strategische Nota Politieverkeerstaak

 

Weginrichting vanuit de mens

 

Dynamax

 

Beprijzen, belonen of een budget?

 

Overijssel, LED-proeftuin

 

Handhavingsmonitor verkeer '08

 

De comfort VRI

 

Veilig naar school

 

Sneller & Beter

 

Enkelvoudige fietsongevallen

 

Milieuvriendelijk verkeermanagement

 

Fietsgebruik slim stimuleren

 

Brabant pioniert met parkeren

 

Subjectieve verkeersveiligheid

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.