Meer dan 10.000 deelnemers voor Het Grote Fietsexamen 2013

vrijdag 19 april 2013 206x gelezen

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits gaf donderdagochtend 18 april het startschot voor de tweede editie van Het Grote Fietsexamen 2013. Meer dan 10.000 leerlingen namen hieraan deel.

 

Het Grote Fietsexamen 2013 is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van de Vlaamse Overheid en Fidea Verzekeringen. 670 klassen uit 550 basisscholen uit Vlaanderen en Brussel schreven zich in, samen goed voor meer dan 10.000 leerlingen uit het zesde leerjaar.

 

Zesde leerjaar basisonderwijs
Het Grote Fietsexamen is bedoeld voor leerlingen uit het zesde leerjaar van het basisonderwijs en biedt scholen een kant-en-klaar pakket om een praktijktoets te organiseren, met voorbereidende oefenfiches en formulieren voor de eindevaluatie. Met dit fietsexamen wil de VSV de leerlingen voorbereiden op de grote overstap naar de middelbare school, waar ze vaak zelfstandig naartoe fietsen, doorgaans verder van huis dan de basisschool. 

 

Fietsbrevet Goud

Het Grote Fietsexamen werd ontwikkeld in samenwerking met professor Jan Pauwels van de KU Leuven en test vijf basisvaardigheden die jonge fietsers onder de knie moeten hebben: rechts op de rijbaan fietsen, rechts afslaan, links afslaan, langs een hindernis fietsen en voorrang verlenen. Scholen kunnen daar eigen aandachtspunten aan toevoegen, bijvoorbeeld fietsen op een rotonde als er zo’n punt in de buurt van de school is. De leerlingen fietsen individueel een vooraf uitgestippelde route, waarbij observatoren noteren of de leerlingen alle verkeershandelingen goed uitvoeren. Nadien volgt een eindevaluatie en krijgt elke leerling een Fietsbrevet Goud, waarop staat voor welke vaardigheden hij geslaagd is en voor welke hij best nog moet oefenen. Zo weten ook de ouders meteen hoe veilig hun kind kan fietsen. ‘Fietseducatie is immers geen taak van de school alleen. Ook ouders hebben daarin een belangrijke rol te spelen’, aldus VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer.

 

Fietsongevallen Vlaanderen in cijfers

In 2011 telde Vlaanderen in totaal 6594 verkeersslachtoffers onder fietsers, waarvan 49 doden en 805 zwaargewonden. Bij jonge fietsers in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar vielen in 2011 679 slachtoffers, waarvan 2 doden en 53 zwaargewonden.

 

In vergelijking met 2010 steeg het totale aantal verkeersslachtoffers onder fietsers met 12,3 procent, terwijl het aantal zwaargewonden met 19,4 procent toenam. Daartegenover staat wel een afname van het aantal fietsdoden, van 61 tot 49. In de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar steeg het totale aantal fietsslachtoffers met 9,3 procent, terwijl het aantal zwaargewonden toenam van 45 tot 53. In deze leeftijdsgroep viel in 2010 één dodelijk slachtoffer, in 2011 waren er twee fietsdoden in deze leeftijdscategorie te betreuren.

 

Met 2.653 ongevallen per miljard afgelegde kilometers hebben jonge fietsers tussen 13 en 17 jaar een hoger risico op ongevallen dan het gemiddelde voor alle weggebruikers in deze leeftijdsgroep. Ter vergelijking: 18- tot 25-jarige autobestuurders, in absolute aantallen dé grootste risicogroep in het verkeer, hebben met 2.624 ongevallen per miljard kilometer een lager ongevalsrisico dan 13- tot 17-jarige fietsers.

 

Tussen 2000 en 2010 is het aantal doden en zwaargewonden bij jonge fietsers in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar wel sterk gedaald, van 111 in 2000 naar 46 in 2010. Doel is om een gelijkaardige daling te realiseren tussen 2010 en 2020.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.