Met data kun je emoties objectiveren

‘Spelende kinderen op straat bevorderen de sociale cohesie’

dinsdag 19 december 2017 Nettie Bakker 82x gelezen

Ontwikkelingen in de stedelijke omgeving, de populariteit van de fiets én bereikbaarheid. Drie onderwerpen en drie goede redenen om hier anders dan met de traditionele verkeerskundige blik naar te kijken, zegt Ed Graumans van Met Graumans. ‘Bekijk de huidige ontwikkelingen nauwkeurig, dan ga je ze waarschijnlijk anders aanvliegen.’
Ed Graumans, adviseur mobiliteit Met Graumans

Ed Graumans, adviseur mobiliteit Met Graumans

‘Neem de stedelijke ontwikkelingen’, zegt Graumans. ‘We spreken over ‘trek naar de steden’. Dat is zeker zo, maar vooral als het gaat om jongeren, kinderloze gezinnen en ook wel ouderen. Voor hen is de stad aantrekkelijk. Maar je ziet gezinnen met kinderen juist de omgekeerde beweging maken: de stad uit. Dat zet de homogenisering van de stad onder druk , evenals op termijn voorzieningen  voor deze groep, zoals (basis)scholen en sportverenigingen.'

 

Fiets

Dan de populariteit van de fiets. Graumans: ‘De toename van fietsgebruik en vooral van snelle fietsen leidt tot ruimteproblemen op de fietsinfrastructuur. Je móet dus denken aan menging met het autoverkeer om zo de verkeersruimte te kunnen delen. Daar is vooralsnog vooral koudwatervrees voor, maar als we met z’n allen langzamer gaan rijden dan kan zelfs de autobereikbaarheid toenemen. Het zou goed zijn als een of twee middelgrote steden hiermee zouden beginnen.'

 

Bereikbaarheid

'En vervolgens de bereikbaarheid. Definieer je bereikbaarheid op de verkeerskundige manier dan maak je knelpunten zichtbaar op basis van capaciteit en intensiteitsverhoudingen en ga je die knelpunten oplossen. Maar bereikbaarheid moet een antwoord zijn op de vraag: voor wie, waar en wanneer. Een economisch (retail) centrum moet juist op zaterdagmiddag kwaliteit bieden voor fiets, auto en openbaar vervoer.  Wil je de kwaliteit van de stad en ruimtelijke omgeving werkelijk verbeteren moet je bereikbaarheid scherper definiëren en scherpere keuzes maken. Hoe?  Kijk eens goed naar binnenstadswijken en vraag je af waarom gezinnen met kinderen wegtrekken uit de stad. Dan kom je onder meer uit op het opbergen van de auto uit de straat en er speelruimte maken voor de kinderen.

 

Al het autobezit in (ondergrondse) parkeergarages stoppen  is ook stikduur. Nu geloof ik nog niet zo in de voordelen van het zelfrijdende voertuig wat betreft het oplossen van de files, maar een zelfrijdend voertuig dat langzaam pendelt tussen woning in de wijk en parkeerplaats op afstand van de wijk, kan ik me daarentegen weer wel voorstellen. Ik constateer dat veel gemeenten veel beren op de weg zien als het gaat om het parkeervrij maken van de woonomgeving, maar je moet ook in kansen denken. En kijk naar de maatschappelijke baten: spelende kinderen op straat en (onder meer daardoor) sociale cohesie in de wijken, zelfs in de stad. Kijk naar de obesitasproblematiek en herinner je dat je vroeger overal kon voetballen. Zet bijvoorbeeld de OZB-belasting eens in om zo’n proefwijk op te zetten. Zwolle heeft op buurtniveau al de eerste stapjes gezet.'

 

‘Ten slotte, maak gebruik van nieuwe data om nieuwe keuzes te onderbouwen. Met de nieuwe datamogelijkheden kun je de emotie objectiveren, en daarmee politici overtuigen, bijvoorbeeld om te investeren in fiets in plaats van in de auto.’   

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.