Miljoenensubsidie voor Rotterdamse baan

maandag 14 oktober 2013 145x gelezen

Het stadsgewest Haaglanden verleent een subsidie van bijna 475 miljoen euro aan de gemeente Den Haag voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Met deze subsidie is een belangrijke voorwaarde ingevuld voor de realisatie van met één van de grootste regionale wegenprojecten in Haaglanden.

Rotterdamse baan

Rotterdamse baan (Copyright: @gemeente Den Haag)

Ruim 252 miljoen euro van de subsidie is een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het resterende subsidiebedrag komt uit het Mobiliteitsfonds Haaglanden en het Regionaal fonds Bereikbaarheidsoffensief Haaglanden.

Nieuwe verbindingsweg
De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A13 en de Centrale Zone van Den Haag. De Centrale Zone is het gebied dat grofweg loopt van de Binckhorst en de Internationale Zone richting Scheveningen.

De weg moet de verkeersdruk op de Utrechtsebaan verminderen en het sluipverkeer in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg terugdringen. Nu maakt 40 procent van het verkeer dat dagelijks Den Haag in- en uitrijdt gebruik van de Utrechtsebaan. Als een file op de Utrechtsebaan ontstaat, heeft dat grote gevolgen voor de andere wegen in en om Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.