Monitor Verkeersveiligheid: slachtofferaantallen stijgen

donderdag 7 december 2017 Guus Puylaert 114x gelezen

Het aantal ernstig verkeersgewonden lag in 2016 op 21.400 mensen: het hoogste aantal sinds het begin van de ongevallenregistratie in 1993. De teller voor het aantal verkeersdoden lag in 2016 op 629: daarmee is dat aantal voor het derde jaar op rij niet gedaald. Dat blijkt uit de Monitor Verkeersveiligheid 2017, die SWOV op 7 december publiceerde.

Verder is het overlijdensrisico de laatste paar jaar niet verder gedaald en het risico om ernstig gewond te raken laat een stijgende lijn zien. In 2016 vielen 4 verkeersdoden en 131 ernstig verkeersgewonden per miljard km afgelegde afstand.

Vanwege deze ongunstige ontwikkelingen in de slachtofferaantallen, pleit SWOV voor een systeemaanpak, omdat alle actoren samen verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de veiligheid van het verkeerssysteem.

Samenwerking van belang
Om dit te concretiseren, zijn verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) van belang. Omdat daarvoor nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, stelt SWOV dat meer samenwerking met decentrale overheden en wegbegheerders vereist is.

Woordvoerder Patrick Rugebregt: "Zij verzamelen gegevens, die wij kunnen gebruiken: bijvoorbeeld aantallen alcoholovertredingen en politiegegevens. Gebruik maken van de STAR-database? Daarvoor moeten we eerst werken aan een uniforme codering en om alle dubbelingen eruit te krijgen."

Aandacht voor specifieke groepen
Daarnaast is volgens SWOV specifieke aandacht nodig voor bestuurders van scootmobielen, fietsongevallen zonder motorvoertuigen, bestelauto-ongevallen, ongevallen met 80-plussers en ongevallen op 30- en 60km/uur-wegen.

Rugebregt: "Voor elke groep moeten we onderzoek doen. Voor scootmobielers loopt dat nu: door een reeks ongevallen op een rij te zetten, kunnen we patronen herkennen. Daarna kan je pas maatregelen nemen." 

Maatregelen
Verder is volgens Rugebregt een breed palet aan maatregelen nodig. "Voor 'afleiding door de mobiele telefoon is dé ultieme oplossing nog niet gevonden. Daarnaast hebben we te maken met allerlei technologische ontwikkelen." Ook voldoen ook nog niet alle wegen aan de Duurzaam Veilig-inrichting, wat volgens hem bijdraagt aan minder ongevallen.

Download de Monitor Verkeersveiligheid 2017 Nieuwe impuls nodig  voor verbetering verkeersveiligheid.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.