Hoe gedragsverandering kan bijdragen aan CO2-reductie in het verkeer

maandag 30 april 2018 Guus Puylaert 142x gelezen

Slechts 10 procent van de autoritten gaat over vijftig kilometer of meer, maar deze zijn verantwoordelijk voor liefst 45 procent van de CO2-uitstoot. Ook wordt een groot deel van de uitstoot veroorzaakt door vrijetijdsritten. Daarom kunnen maatregelen tot gedragsverandering in het verkeer zich het beste richten tot deze groep.

 

Dat is één van de conclusies uit het onderzoek van CE Delft, in opdracht van Rijkswaterstaat. Om de Nederlandse doelstellingen voor CO2-reductie te kunnen halen, wilde Rijkswaterstaat namelijk weten wat de motieven van mensen zijn om de auto te pakken. Want dan kunnen ook de voorwaarden voor verandering in kaart gebracht worden.

Alternatieven
Gedragsverandering kan worden gestimuleerd door autogebruik te ontmoedigen of door alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker te maken. Gebruik van de (OV-)fiets of het openbaar vervoer moet zorgen voor minder gebruik van de auto. Het daadwerkelijke effect moet blijken uit de vermindering van uitstoot die de verschuiving van vervoermiddelen zal opleveren.

Voorbeelden van kansrijke maatregelen die worden genoemd om de uitstoot te reduceren, zijn een landelijke uitrol werkgeversaanpak met de focus op CO2, een doelgroepenbenadering voor vrijetijdsverkeer, een landelijk parkeerbeleid en het wegnemen van barrières op systeemniveau.

Aanbevelingen
Maar hoe gedragsverandering in het verkeer effect heeft op de CO2-uitstoot? Uit eerdere ervaringen is gebleken dat de effectiviteit van de gedragsverandering verbetert, als deze specifiek is gericht op één doelgroep. Tegelijk is het scheppen van de juiste randvoorwaarden op systeemniveau essentieel. Het is belangrijk om daarbij steeds oog te hebben voor wat mensen individueel beweegt.

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.