Rli: geen nieuwe wegen, maar duurzaam onderhoud

donderdag 24 mei 2018 Redactie 0 reacties 244x gelezen

Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) moeten er vooral geen nieuwe wegen en nieuw spoor worden aangelegd om files en overvolle treinen te voorkomen. Dat staat in een rapport, dat de raad publiceerde.

 

De Raad schrijft dat uitbreiding van weg- en spoorinfrastructuur vaak duur is en slecht een tijdelijk effect heeft. Bovendien verandert de manier waarop mensen zich verplaatsen.

 

Daarom moet bestaande infrastructuur beter worden benut door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Zo moeten ‘structureel middelen worden gereserveerd’ voor duurzaam onderhoud en beheer van bestaande infrastructuur.

 

Begin is al gemaakt

Daarom schrijft de Raad dat de regels, financiering en werkwijzen rondom het mobiliteitssyteem moeten veranderen. De noodzaak tot die verandering wordt al wel onderkend en het Rijk heeft al wel veranderingen in gang gezet: zo wordt meer gewerkt vanuit regionale opgaven. Door het delen van bijvoorbeeld een auto, maar ook nieuwe technische mogelijkheden zoals de ‘automatisering van vervoersmiddelen’, liggen er kansen.

 

Praktijk pakt anders uit

De praktijk is echter weerbarstig, schrijft het Rli. De Nederlandse overheid investeert al decennialang in meer capaciteit (meer wegen en spoor). Dat zijn oplossingen die in het verleden succesvol waren, maar het niet langer zijn. Het 'oude denken' kan bovendien een barrière zijn voor verandering. "De noodzakelijke veranderingen vragen ook om een andere kijk en inzet van alle spelers."

 

Rijk moet het voortouw nemen

Om de omslag in het denken te veranderen, moet het Rijk het voortouw nemen. "Wet- en regelgeving moet bevorderen dat alle mobiliteitsoplossingen bij investerings-beslissingen worden betrokken, ook als deze nog in de kinderschoenen staan of gevestigde belangen doorkruisen."

 

Dat biedt ‘nieuwe partijen met toekomstgerichte oplossingen’ de kans hun ontwerp in de praktijk uit te werken. De raad pleit daarom voor de opstelling van een nieuwe Bereikbaarheidswet.

 

Investeringsstrategie

Voor de investeringsstrategie dienen regionale vraagstukken en opgaven leidend te zijn Daarin moet duurzaamheid en duurzaam onderhoud een prominentere rol spelen. "Dat betekent dat de middelen niet langer primair naar aanleg van infrastructuur gaan maar in hoofdzaak naar beter gebruik van de bestaande infrastructuur en de ontwikkeling en opschaling van nieuwe mobiliteitsconcepten, gericht op de regionale vervoersvraag."

 

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

 

Aan het rapport lagen twee essays ten grondslag. Die vindt u in het artikel 'Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst'.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Seminar Passende Parkeernormen

Geen artikelen gevonden.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.