Afspraken maken over standaarden voor iVRI’s

woensdag 9 januari 2019 Jan Willem Kerssies 182x gelezen

Hoe kun je niet-vrijblijvende afspraken maken over standaarden voor iVRI’s voor zowel overheden als bedrijven? Om dat te realiseren, is een nieuwe landelijke werkwijze gestart met een Strategic Committee (SC), Change Advisory Board (CAB) en tijdelijke werkgroepen met deskundigen.

De SC is in 2018 vijf keer bijeengekomen en heeft 23 landelijke iVRI-standaarden vastgesteld. De leden zijn benoemd door de minister van IenW.  De Strategic Committee bestaat uit Michel Mostert (gemeente Rotterdam), Chris de Vries (provincie Noord-Holland), David van Baarle (Rijkswaterstaat), Bas Heutinck (Dynniq), Rob Althuisius (Sweco) en Steven Logghe (Be-Mobile) met Caspar de Jonge (I&W) als voorzitter.  De tijdelijke werkgroep met verschillende deskundigen is gestart met het uitwerken van een aanvullende landelijke iVRI-standaard.

Toetst besluitvorming
De SC verzorgt landelijke besluitvorming en toetst of een voorstel voor aanpassing of uitbreiding van een iVRI-standaard aan alle vooraf meegegeven voorwaarden is voldaan. Vragen daarbij zijn: zijn alle stakeholders vanuit overheden en het bedrijfsleven betrokken en is er draagvlak bij hen? Is er gelet op de impact op landelijke uitrol en beheer, kosten en marktontwikkeling? En is de aanpassing of uitbreiding een verbetering voor de weggebruiker en past deze binnen internationale standaarden?

Toegankelijk voor belanghebbenden

Onder de SC werkt een Change Advisory Board (CAB) met als voorzitter Jaap Vreeswijk. Het CAB is toegankelijk voor alle belanghebbenden: het is een open overleg voor betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden, zegt secretaris van de SC, Marcel Westerman. “Het SC gaat over besluitvorming, het CAB is bedoeld voor oordeelsvorming en de werkgroepen verzorgen de deskundige meningsvorming.’ De eerste CAB-bijeenkomst was op 7 december. Net als het SC komen de CAB-leden voorlopig maandelijks bijeen, om te zorgen dat noodzakelijke wijzigingen in standaarden snel en zorgvuldig kunnen plaatsvinden.”

Landelijke werkwijze

Een initiatiefnemer, dit kan in principe iedereen zijn, doet in de CAB een voorstel voor het aanpassen van een landelijke iVRI-standaard. De CAB bespreekt dit en doet,  als deze aanpassing inderdaad nodig wordt bevonden,  een gedragen voorstel met de scope aan de SC. Zij toetsen dit op onder meer draagvlak en betrokkenheid, vraagt de CAB om een onderbouwd plan van aanpak en geeft waar nodig richting en aandachtspunten mee.

Meer betrokkenheid
Nu de nieuwe  werkwijze is gestart, kan deze rekenen op steeds meer betrokkenheid, zo merkt Westerman. “Er is begrip voor de opzet en mensen ervaren de meerwaarde. Maar terecht wordt benadrukt dat eerst moet blijken dat het echt werkt, voordat bestaande werkwijzen worden gewijzigd. Het proces is transparant en open voor alle belanghebbenden en deskundigen. Deelname vanuit alle overheidslagen en meerdere bedrijven geeft een stevige basis om in Nederland te komen tot niet-vrijblijvende standaarden voor iVRI’s voor zowel overheden als bedrijven. Deze landelijke afspraken zijn nodig om weggebruikers in het hele land dezelfde landelijke diensten te kunnen aanbieden en interoperabiliteit te waarborgen.”

Bron: Dutch Mobility Innovations

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 4 tot 6 van 10

1 2 3 4

  • Reisgedrag 100 Rotterdammers onder de loep Reisgedrag 100 Rotterdammers onder de loep De gemeente Rotterdam heeft het reisgedrag van 100 Rotterdammers in beeld gebracht. De deelnemers uit een representatieve, diverse groep, uit verschillende Rotterdamse wijken,... 11 november Marcel Slofstra
  • Nederland pleit voor Europese vliegbelasting Nederland pleit voor Europese vliegbelasting Nederland roept samen met Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Denemarken en Bulgarije op tot een Europese vliegbelasting. Nederland roept samen met deze landen de... 8 november Marcel Slofstra
  • SWOV presenteert factsheet vermoeidheid bij ongevallen SWOV presenteert factsheet vermoeidheid bij ongevallen SWOV presenteert de factsheet 'vermoeidheid bij ongevallen'. Naar schatting is 15 tot 20% van de verkeersongevallen (mede) het gevolg van vermoeidheid van de bestuurder,... 7 november Marcel Slofstra

Artikelen 4 tot 6 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.