"Meer geld en aandacht voor fietsbeleid nodig"

donderdag 11 juli 2019 Derk van der Laan 263x gelezen

Vertaal het succes van de fiets en groeikansen in nog steviger fietsbeleid. De rode draad van een bijeenkomst over het op de agenda houden van de tweewieler: vroeger, nu en straks.

 

Jan Ploeger nam op 3 juli afscheid van zijn laatste werkgever, de provincie Zuid-Holland, waar hij werkte als programmamanager duurzame energie in transport en infrastructuur.

Jan Ploeger nam op 3 juli afscheid van zijn laatste werkgever, de provincie Zuid-Holland, waar hij werkte als programmamanager duurzame energie in transport en infrastructuur.

Een mini-symposium in de Grote Zaal. Op het hoofdkwartier van het KIVI in Den Haag paste het op 3 juli 2019 uitstekend toen Jan Ploeger hier zijn pensioendatum vierde. De mobiliteitsexpert organiseerde een drukbezochte bijeenkomst met uiteenlopend publiek, van jong tot oud.

 

Blijf alert

“Nederland, koester je positie als fietsland”. Dat beklemtoonde Lucas Harms, de kersverse directeur van de Dutch Cycling Embassy. In vorige banen bij kennisinstellingen zag hij hoe aandacht voor de fietser achterbleef (“Ook voor de voetganger trouwens, daar weten we helemaal weinig van”). Zijn boodschap: “Blijf alert om de fiets zijn verdiende plek te geven. In alle aandacht domineert de auto. Zelfrijdend, elektrisch, vliegende auto`s, noem maar op. Maar het succes van de fiets bewijst zich in de praktijk. In steden zit het gebruik nog steeds in de lift, ik zie meer en meer buitenlandse belangstelling voor wat wij doen op fietsgebied”.

 

Meer geld en aandacht nodig

“De rijksoverheid moet fors meer aandacht en geld steken in de fiets”. Koos Louwerse, directeur van TRIDÉE, adviseurs in duurzame mobiliteit, vergeleek het huidige beleid met de jaren dat het Rijk volop inzette op fietsgebruik. “Eind jaren tachtig, begin negentig werd het Master Plan Fiets (MPF) uitgevoerd, onderdeel van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Veruit het meest vernieuwende en sturende verkeersbeleidsstuk dat Nederland heeft gekend. En nog steeds actueel”.

 

Masterplan Fiets

Louwerse, zelf toen nauw betrokken bij het programma: “Het MPF kende onder meer vele proef- en stimuleringsprojecten. Zoals een windscherm op een fietsbrug, carpoolplaats met fietsvoorzieningen, winkelbezorgdienst per fiets en kwaliteitskeurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. Alle projecten werden zorgvuldig geëvalueerd. Met een klankbordgroep, nieuwsbrief, regionale bijeenkomsten, congressen. Allemaal vooral ter ondersteuning van gemeentelijk en provinciaal fietsbeleid”.

 

Medio jaren ’90 veranderde het beleid en verminderde de inzet van het Rijk. De laatste jaren kwam weer ruimte voor een nationale fietsagenda: de Tour de Force. “Overheden en tal van organisaties en marktpartijen werken samen”, gaf Louwerse aan. “De rijksbijdrage hierin is een schijntje: 0,3 miljoen euro, vergeleken met de 6 miljoen als jaarlijks budget voor het Master Plan Fiets toen”.

 

Lang wachten op Mobiliteitsfonds

“De regeringsambities zijn uiterst beperkt en structureel meer geld voor de fiets zit er nauwelijks in. Het kabinet reserveerde slechts 100 miljoen voor stationsstallingen en fietssnelwegen. Daar lijkt daar nu 75 miljoen bij te komen, in kader van het klimaatakkoord. Het meeste geld is echter nodig voor stedelijke fietsinfrastructuur. Het zal nog een tijd duren voor het in te stellen Mobiliteitsfonds hierin mogelijk voorziet”, aldus Louwerse.

 

Drie rollen

Hij ziet nu drie rollen voor het Rijk. In de eerste plaats kaders stellen en randvoorwaarden scheppen, zoals bij de opkomst van nieuwe vervoermiddelen. Daarnaast het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen en -budgetten (klimaat, gezondheid, economie) plus het meefinancieren van majeure projecten in reguliere fietsinfrastructuur: het slechten van grote barrières en zorgen voor voldoende stationsstallingen.

 

Meer fietssnelroutes

Ron van Noortwijk van het Fietsteam van de provincie Zuid-Holland toonde resultaten van de toegenomen inspanningen voor de fiets. Voorgenomen snelfietsroutes tussen steden zijn grotendeels gerealiseerd, met de ambitie alle (middel)grote steden zo te verbinden. Zuid-Holland initieert ook acties van onderop. Zo voorziet het programma ‘Even Zitten’ (#evenzitten) in de wens van fietsers naar meer rustmomenten onderweg. De lokale bevolking, zowel fietsers als lopers, heeft locaties aangewezen en in 2019 zijn of worden alle honderd gekozen zitbankjes geplaatst.  

 

Koester je geschiedenis

Ruth Oldenziel, hoogleraar techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven, wees op het grote belang van kennisontwikkeling: “De fiets was en is heel belangrijk voor de Nederlandse cultuur. Onderzoek kan bijdragen aan een veel beter begrip hiervan. Niet alleen om terug te kijken maar juist ook voor de toekomst”. Haar oproep is om archieven te behouden en zeker te stellen: “Lokale afdelingen van de Fietsersbond en gemeenten bijvoorbeeld die hun oude papieren willen weggooien: niet doen!”.

 

Interview en eerdere publicaties

Lees hier het interview met Jan Ploeger uit Verkeerskunde 3, 2019.

 

Zie hieronder eerdere publicaties van Jan Ploeger in Verkeerskunde  

 

1. http://www.verkeerskunde.nl/wat-bezielt-u/wat-bezielt-u/wat-bezielt-jan-ploeger-programmamanager.47379.lynkx 

2. http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/vakartikelen/het-lerend-vermogen-van-de-verkeerskunde.49882.lynkx 

3. http://www.verkeerskunde.nl/een-echte-toets-op-vakbekwaamheid-is-er-niet.40382.lynkx 

4. http://www.verkeerskunde.nl/blog/blog/overheid-bouwt-wat-ze-belooft….35519.lynkx 

5. http://www.verkeerskunde.nl/verkeerskunde-evenement/vakdebat-vak-verkeerskunde/terugblik-eerste-vakdebat-verkeerskunde-op-weg.31330.lynkx 

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 4 tot 11 van 389

1 2 3 4 5 6

  • Evaluatie snorfietsmaatregel Amsterdam Evaluatie snorfietsmaatregel Amsterdam Sinds april 2019 zijn snorfietsers in Amsterdam aangewezen op de rijbaan. De gemeente Amsterdam heeft de resultaten van de eerste evaluatie bekendgemaakt. 12 december Marcel Slofstra
  • De CVN gaat nog even door De CVN gaat nog even door “Voetgangers zullen te zijner tijd worden gedetecteerd via een chip in hun hoofd”, verwacht een van de deelnemers aan het minisymposium ‘50 jaar CVN’ - Contactgroep... 11 december Nettie Bakker
  • Van Nieuwenhuizen: 500 miljoen voor verkeersveiligheid Van Nieuwenhuizen: 500 miljoen voor verkeersveiligheid Minister van Nieuwenhuizen is van plan 500 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verkeersveiliger maken van infrastructuur. Ze roept provincies en lokale overheden op... 11 december Marcel Slofstra
  • E-bike vervangt vooral gewone fiets E-bike vervangt vooral gewone fiets E-bikes vervangen vooral de reguliere fiets, behalve bij woon-werk-verkeer: daar is de e-bike ook populair als vervanging van de auto. Dat blijkt uit onderzoek van het KiM.   5 december Marcel Slofstra
  • Rijk presenteert nieuwe beleidsregels rondom stikstof Rijk presenteert nieuwe beleidsregels rondom stikstof Het Rijk heeft overeenstemming bereikt met de twaalf provincies omtrent eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening in het kader van de stikstofproblematiek. De... 4 december Marcel Slofstra
  • Tijdelijke achtergrondwaarde PFAS ingesteld Tijdelijke achtergrondwaarde PFAS ingesteld Om bouwers en baggeraars in staat te stellen hun werkzaamheden vlot te hervatten, heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) een tijdelijke, landelijke... 3 december Marcel Slofstra
  • Snelheidsverlaging op snelwegen vanaf maart 2020 Snelheidsverlaging op snelwegen vanaf maart 2020 De aangekondigde verlaging van de maximumsnelheid naar honderd kilometer per uur op autosnelwegen gaat naar verwachting halverwege maart 2020 in. Dat meldt minister Cora van... 2 december Marcel Slofstra
  • Nederlandse fabrikanten van stalen masten richten onafhankelijke brancheorganisatie op Nederlandse fabrikanten van stalen masten richten onafhankelijke brancheorganisatie op De vier Nederlandse fabrikanten van stalen masten hebben samen een nieuwe, onafhankelijke brancheorganisatie opgericht. Dit maakten zij bekend op de vakbeurs Mobiliteit in... 2 december Marcel Slofstra

Artikelen 4 tot 11 van 389

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.