SWOV benoemt 9 SPI’s voor risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

maandag 11 februari 2019 redactie 195x gelezen

SWOV heeft negen prestatie-indicatoren (Safety Performance Indicators, of SPI’s) benoemd, die beleidsmakers ondersteunen bij een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak.
SPI’s zijn indicatoren die iets zeggen over de veiligheidskwaliteit van het verkeerssysteem zonder gebruik te maken van ongevallengegevens

SPI’s zijn indicatoren die iets zeggen over de veiligheidskwaliteit van het verkeerssysteem zonder gebruik te maken van ongevallengegevens (Copyright: Shutterstock)

Een risicogestuurde aanpak is beleid dat de hele beleidscyclus doorloopt, daarbij gebruik maakt van de analyse van gevaarverhogende factoren (risico’s) in het verkeer en deze factoren aanpakt door effectieve maatregelen te implementeren en relevante actoren hiervoor verantwoordelijk te maken.

Risicofactoren
SPI’s zijn indicatoren die iets zeggen over de veiligheidskwaliteit van het verkeerssysteem (risicofactoren), zonder daarbij gebruik te maken van ongevallengegevens. SPI’s kunnen bovendien gebruikt worden om resultaten van verkeersveiligheidsbeleid te meten en zijn daarmee een specifiek soort risicofactoren.

SPI’s liggen op het terrein van: veilige wegen; veilige snelheden; veilige voertuigen; veilige verkeersdeelnemers en hoogwaardige traumazorg.

Criteria SPI's
Wil het werken met SPI’s effectief zijn, dan moeten de indicatoren aan negen criteria voldoen:

1.    SPI’s moeten valide en representatief zijn: ze geven weer wat ze beogen weer te geven en hebben een sterke oorzakelijke relatie met ongevallen;

2.    SPI’s moeten kwantificeerbaar zijn: ze moeten gemeten en geteld kunnen worden;

3.    SPI’s moeten betrouwbaar zijn: ze geven onder dezelfde condities dezelfde waarden weer;

4.    De kosten die gemoeid zijn met metingen van SPI’s moeten in verhouding staan ten opzichte van de baten ervan;

5.    SPI’s moeten begrijpelijk zijn voor diegenen die ze gebruiken;

6.    SPI’s moeten sensitief zijn voor veranderingen in de omgeving en reageren op maatregelen;

7.    Risico’s die worden weergegeven door SPI’s worden verminderd door effectieve maatregelen en verantwoordelijkheden te definiëren;

8.    SPI’s zijn een hulpmiddel om voor de langere termijn tussendoelstellingen te formuleren; ze kunnen bijvoorbeeld behulpzaam zijn om een nul-doelstelling concreet te maken;

9.    SPI’s dienen periodiek en onafhankelijk gemonitord te worden.

 

Voor de meeste SPI’s blijken momenteel nog geen doelstellingen te zijn geformuleerd en ook is de monitoring nog niet voldoende op orde, zo blijkt uit het overzicht in het rapport.

Klik hier voor de SWOV-site met het onderliggende rapport

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

  • Negende TML-Thesisprijs Negende TML-Thesisprijs Transport en Mobility Leuven organiseert voor de negende keer de TML-Thesisprijs. De deadline is 12 juli. 24 juni Marcel Slofstra
  • Kabinet wil lastendruk taxibranche verlichten Kabinet wil lastendruk taxibranche verlichten Het kabinet wil de lastendruk voor de taxibranche verlichten. De verplichting om elke vijf jaar een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen vervalt. Ook vervalt de aparte... 24 juni Marcel Slofstra
  • Nieuwe editie Tijdschrift Vervoerswetenschap Nieuwe editie Tijdschrift Vervoerswetenschap De nieuwste editie van het Tijdschrift Vevoerswetenschap, over het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, is nu beschikbaar. 24 juni Marcel Slofstra

Artikelen 1 tot 3 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.