SWOV benoemt 9 SPI’s voor risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

maandag 11 februari 2019 redactie 217x gelezen

SWOV heeft negen prestatie-indicatoren (Safety Performance Indicators, of SPI’s) benoemd, die beleidsmakers ondersteunen bij een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak.
SPI’s zijn indicatoren die iets zeggen over de veiligheidskwaliteit van het verkeerssysteem zonder gebruik te maken van ongevallengegevens

SPI’s zijn indicatoren die iets zeggen over de veiligheidskwaliteit van het verkeerssysteem zonder gebruik te maken van ongevallengegevens (Copyright: Shutterstock)

Een risicogestuurde aanpak is beleid dat de hele beleidscyclus doorloopt, daarbij gebruik maakt van de analyse van gevaarverhogende factoren (risico’s) in het verkeer en deze factoren aanpakt door effectieve maatregelen te implementeren en relevante actoren hiervoor verantwoordelijk te maken.

Risicofactoren
SPI’s zijn indicatoren die iets zeggen over de veiligheidskwaliteit van het verkeerssysteem (risicofactoren), zonder daarbij gebruik te maken van ongevallengegevens. SPI’s kunnen bovendien gebruikt worden om resultaten van verkeersveiligheidsbeleid te meten en zijn daarmee een specifiek soort risicofactoren.

SPI’s liggen op het terrein van: veilige wegen; veilige snelheden; veilige voertuigen; veilige verkeersdeelnemers en hoogwaardige traumazorg.

Criteria SPI's
Wil het werken met SPI’s effectief zijn, dan moeten de indicatoren aan negen criteria voldoen:

1.    SPI’s moeten valide en representatief zijn: ze geven weer wat ze beogen weer te geven en hebben een sterke oorzakelijke relatie met ongevallen;

2.    SPI’s moeten kwantificeerbaar zijn: ze moeten gemeten en geteld kunnen worden;

3.    SPI’s moeten betrouwbaar zijn: ze geven onder dezelfde condities dezelfde waarden weer;

4.    De kosten die gemoeid zijn met metingen van SPI’s moeten in verhouding staan ten opzichte van de baten ervan;

5.    SPI’s moeten begrijpelijk zijn voor diegenen die ze gebruiken;

6.    SPI’s moeten sensitief zijn voor veranderingen in de omgeving en reageren op maatregelen;

7.    Risico’s die worden weergegeven door SPI’s worden verminderd door effectieve maatregelen en verantwoordelijkheden te definiëren;

8.    SPI’s zijn een hulpmiddel om voor de langere termijn tussendoelstellingen te formuleren; ze kunnen bijvoorbeeld behulpzaam zijn om een nul-doelstelling concreet te maken;

9.    SPI’s dienen periodiek en onafhankelijk gemonitord te worden.

 

Voor de meeste SPI’s blijken momenteel nog geen doelstellingen te zijn geformuleerd en ook is de monitoring nog niet voldoende op orde, zo blijkt uit het overzicht in het rapport.

Klik hier voor de SWOV-site met het onderliggende rapport

De wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Verkeerskunde en ontvang wekelijks het laatste nieuws in uw inbox.

Meer nieuws

Artikelen 4 tot 6 van 10

1 2 3 4

  • Kabinet neemt stikstofmaatregelen Kabinet neemt stikstofmaatregelen Het kabinet heeft de eerste maatregelen in verband met de problemen rondom de programmatische aanpak stikstof gepresenteerd. Het betreft een breed pakket aan maatregelen.... 13 november Marcel Slofstra
  • NVC-Pronkstuk N211 NVC-Pronkstuk N211 Tijdens het pré-congres van het Nationaal verkeerskundecongres 2019 in Den Haag konden deelnemers 'op stap' naar onder andere de N211, een proeftuin voor energieneutrale... 13 november Marcel Slofstra
  • KiM Mobiliteitsbeeld 2019 KiM Mobiliteitsbeeld 2019 Het KiM heeft het Mobiliteitsbeeld 2019 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vooral het treingebruik toeneemt. Nederlanders reizen binnenlands evenveel als in 2010 - de in totaal,... 12 november Marcel Slofstra

Artikelen 4 tot 6 van 10

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.