Onderzoek naar risico's vervoersarmoede

maandag 17 december 2018 Jan Willem Kerssies 0 reacties 180x gelezen

Er wordt in Nederland vanzelfsprekend geacht dat iedereen zich dagelijks kan verplaatsen, bijvoorbeeld per auto, bus of fiets. Er is echter een groep mensen die om verschillende redenen niet over mogelijkheden tot verplaatsing beschikt. Deze groep wordt aangeduid als vervoersarm. Het CBS heeft een nieuwe indicator ontwikkeld, die het ‘risico op vervoersarmoede’ weergeeft.

Astrid Kampert is statistisch onderzoeker bij de afdeling verkeer en vervoer van het CBS. Met een aantal collega’s was zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe indicator: “Vervoersarmoede is een maatschappelijk probleem, dat onderzoekers en beleidsmakers steeds meer bezig houdt. Er zijn mensen in de samenleving die om uiteenlopende redenen niet altijd op de plaatsen kunnen komen waar ze zouden willen komen. Dat kan hun deelname aan de samenleving belemmeren. Deze mensen kunnen vervoersarmoede ervaren. Daardoor bestaat de kans dat het risico op sociale uitsluiting groter wordt.”

Proef in Utrecht en Heerlen
Het CBS heeft de beschikking over integrale databronnen die voor heel Nederland beschikbaar zijn op persoons- en huishoudensniveau. Op basis van deze bronnen is een eerste aanzet gedaan om het risico op vervoersarmoede op buurtniveau in kaart te brengen.

Kampert: “We hebben een indicator ontwikkeld waarvoor een zestal kenmerken zijn gebruikt die van invloed zijn op vervoersarmoede: inkomen, voertuigbezit, afstand tot openbaar vervoer, afstand tot voorzieningen, lichamelijke of geestelijke beperking en leeftijd. Er is tevens een geo-visualisatie gemaakt om de indicator ‘risico op vervoersarmoede’ voor de gemeenten Heerlen en Utrecht op buurtniveau inzichtelijk te maken.”

Groei versus krimp
“Het zijn twee steden die sterk van elkaar verschillen”, vertelt Kampert op de vraag waarom er gekozen is voor Utrecht en Heerlen. “Utrecht liet in de afgelopen tien jaar de sterkste bevolkingsgroei zien, Heerlen had in deze periode de sterkste bevolkingskrimp. Bevolkingskrimp en -groei hebben consequenties voor het voorzieningenniveau, het OV-aanbod en de mate van vergrijzing.”

De ontwikkelde indicator is een eerste aanzet en biedt mogelijkheden voor verdere verfijning en gebruik van aanvullende informatie. Het CBS nodigt partijen zoals gemeenten uit om met aanvullende bronnen, lokale data en expertise de indicator verder aan te vullen en te verbeteren.

Belangstelling onderzoek vervoersarmoede
Volgens Kampert is er zowel in de wetenschap als in de beleidswereld belangstelling voor onderzoek dat vervoersarmoede regionaal in kaart brengt. “Het CBS heeft integrale databronnen in huis om te onderzoeken waar huishoudens bijvoorbeeld geen voertuig hebben en ver van voorzieningen wonen. Door diverse bronnen te combineren kunnen wij op laagregionaal niveau zichtbaar maken waar veel huishoudens risico lopen op vervoersarmoede.”

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.