Openbare ruimte moet ook echt openbaar zijn

De mens op straat komt letterlijk in de knel

maandag 28 april 2014 462x gelezenSteden en dorpen zijn er om in te leven. Buiten de deur speelt dat leven zich in de eerste plaats af in de openbare ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, boodschappen doen en spelen. Straten, pleinen, en parken moeten daarvoor de ruimte bieden en uitnodigend, bruikbaar, begaanbaar en veilig zijn.

Wij zetten ons met MENSenSTRAAT in voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten, paden en pleinen. Wij vinden dat de openbare buitenruimte er niet alleen is voor snelle en gemotoriseerde mensen, maar ook voor kinderen en ouderen, doorstappers, slenteraars en zongenieters. Kortom: werkelijk openbaar.

De realiteit is anders. Verreweg de meeste straten bieden vooral ruimte aan auto’s om te rijden en te parkeren. De mens op straat komt letterlijk in de knel. De fiets is de laatste decennia al wel goed in beeld gekomen, maar bij de inrichting van straten is er vaak niemand die opkomt voor de belangen van voetgangers en kwetsbaren, van jong tot oud. Wij willen in dat opzicht aan de weg timmeren:

  1. Wij pleiten voor structurele verbetering van de voetgangersvoorzieningen en zijn daarvoor ook aangesloten bij de International Federation of Pedestrians. Zoals eerder met succes voor de fiets is gebeurd, is nu structurele aandacht nodig voor de voetganger, met ondersteuning van het Rijk.

  2. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Samen met de ouderenbond ANBO hebben wij voorstellen ontwikkeld voor het 'opplussen' van de woonomgeving, met een fatsoenlijke stoep en oversteekbare straten. Een doorgaande looproute zonder obstakels is daarbij een harde voorwaarde.

  3. Als in een verblijfsstraat niet genoeg ruimte is om een goed trottoir te garanderen, biedt een (woon)erf met stapvoetse snelheid (max 15 km/uur) een goed alternatief. Eerder werkten we met partners aan herwaardering van het erf en vergroting van de bekendheid van de verkeersregels op het woonerf.

Om bestaande kennis over mensenstraten te verzamelen en nieuwe kennis te ontwikkelen denken wij aan een kenniscentrum MENSenSTRAAT, een Straatberaad en een leerstoel Verblijfskunde. Wilt u meer weten ? Wandel naar www.mensenstraat.nl.

Peter Jonquiere en Jan Torenstra, respectievelijk contactpersoon voetgangers en voorzitter MENSenSTRAAT

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.