Openbare ruimte moet ook echt openbaar zijn

De mens op straat komt letterlijk in de knel

maandag 28 april 2014 437x gelezenSteden en dorpen zijn er om in te leven. Buiten de deur speelt dat leven zich in de eerste plaats af in de openbare ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, boodschappen doen en spelen. Straten, pleinen, en parken moeten daarvoor de ruimte bieden en uitnodigend, bruikbaar, begaanbaar en veilig zijn.

Wij zetten ons met MENSenSTRAAT in voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten, paden en pleinen. Wij vinden dat de openbare buitenruimte er niet alleen is voor snelle en gemotoriseerde mensen, maar ook voor kinderen en ouderen, doorstappers, slenteraars en zongenieters. Kortom: werkelijk openbaar.

De realiteit is anders. Verreweg de meeste straten bieden vooral ruimte aan auto’s om te rijden en te parkeren. De mens op straat komt letterlijk in de knel. De fiets is de laatste decennia al wel goed in beeld gekomen, maar bij de inrichting van straten is er vaak niemand die opkomt voor de belangen van voetgangers en kwetsbaren, van jong tot oud. Wij willen in dat opzicht aan de weg timmeren:

  1. Wij pleiten voor structurele verbetering van de voetgangersvoorzieningen en zijn daarvoor ook aangesloten bij de International Federation of Pedestrians. Zoals eerder met succes voor de fiets is gebeurd, is nu structurele aandacht nodig voor de voetganger, met ondersteuning van het Rijk.

  2. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Samen met de ouderenbond ANBO hebben wij voorstellen ontwikkeld voor het 'opplussen' van de woonomgeving, met een fatsoenlijke stoep en oversteekbare straten. Een doorgaande looproute zonder obstakels is daarbij een harde voorwaarde.

  3. Als in een verblijfsstraat niet genoeg ruimte is om een goed trottoir te garanderen, biedt een (woon)erf met stapvoetse snelheid (max 15 km/uur) een goed alternatief. Eerder werkten we met partners aan herwaardering van het erf en vergroting van de bekendheid van de verkeersregels op het woonerf.

Om bestaande kennis over mensenstraten te verzamelen en nieuwe kennis te ontwikkelen denken wij aan een kenniscentrum MENSenSTRAAT, een Straatberaad en een leerstoel Verblijfskunde. Wilt u meer weten ? Wandel naar www.mensenstraat.nl.

Peter Jonquiere en Jan Torenstra, respectievelijk contactpersoon voetgangers en voorzitter MENSenSTRAAT

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.