Overeenkomst verbreding A1

vrijdag 1 november 2013 135x gelezen

Op 31 oktober sloten Rijk, provincies en gemeenten een bestuursovereenkomst voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente. Dankzij een gedeeltelijke voorfinanciering vanuit de provincies Overijssel en Gelderland en de regio’s Twente en Stedendriehoek, is een start met de verbreding al in 2017 mogelijk.

A1

A1 (Copyright: provincie Gelderland)

De A1 wordt tussen Apeldoorn en Deventer verbreed naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en het knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken. De verbreding kost in totaal 403 miljoen euro, waarvan de regionale partners een kwart financieren.

Belangrijke transportcorridor
De A1 is economisch en sociaal van belang voor zowel de verbinding met Europa als de regionale bereikbaarheid, aldus TLN, EVO, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland. Het vrachtverkeer maakt veel gebruik van de A1 tussen Apeldoorn en Twente. Het gaat om internationaal verkeer vanuit de mainports Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen naar Duitsland en Midden- en Oost-Europa en om regionaal verkeer in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat op het traject Markelo-Rijssen/Rijssen-Markelo dagelijks circa 15.000 vrachtauto’s rijden. Naar verwachting groeit dit aantal in de toekomst.

Extra veilige parkeerplaatsen
TLN en EVO willen dat naast extra rijstroken, ook het aantal veilige parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Langs de A1 bestaat een groot tekort aan rustplaatsen waardoor chauffeurs vaak lang moeten zoeken naar een geschikte veilige plek om te rusten.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.