Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart

woensdag 12 juni 2019 Marcel Slofstra 0 reacties 11x gelezen

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen werken samen aan verduurzaming van de scheepvaart. De partijen hebben met minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart terug te dringen.

Binnenvaart

Er komt een duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen waarmee schippers in de toekomst korting kunnen krijgen op havengelden. Het label kan ook gebruikt worden voor de financiering van hun schip.

 

De minister stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

Zeevaart

De partijen hebben ook afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de zeevaart. De sector spant zich ook in voor de komst van een schip met zero emissie aandrijving in 2030. De Rijksrederij wil daar een belangrijke rol in spelen. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister 5 miljoen euro uit.
 

Green Deal
In de Green Deal, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie zijn betrokken, hebben de partijen ambitieuze doestellingen opgenomen voor de zee- en de binnenvaart. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart leggen de partijen in Nederland de lat hoger dan de mondiale afspraken. Ze willen in 2050 dat de zeevaart 70 procent minder uitstoot. Mondiaal is de doelstelling 50 procent. 
 
Minister Van Nieuwenhuizen: “Deze Green Deal is de opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen in de toekomst niets meer uitstoten en de scheepvaart volledig energieneutraal is. Heel mooi dat we als Nederland bij deze verandering voorop lopen en volop inzetten op groene innovaties. We zijn het als varende natie ook aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land.”
 

Reacties

Voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land - Rob Verkerk: “Blij met deze maritieme Green Deal die ambitie en commitment toont van alle betrokken partijen. Goed om te zien hoe de Rijksrederij haar rol als launching customer oppakt."
 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR)-directeur Annet Koster: “De Nederlandse rederswillen samen met de maritieme sector een ‘groene’ boterham verdienen en de Green Deal is een van de handvatten om dat te kunnen realiseren, waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.”
 
“Het is geweldig dat we een ambitieus pakket aan maatregelen vanuit de sector en vanuit de overheid hebben kunnen afspreken. Zo komt de verduurzaming van de sector echt in een stroomversnelling.”, aldus Roel de Graaf, directeur Netherlands Maritime Technology.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.