Senior Verkeerskundige - gemeente Schiedam

dinsdag 14 november 2017 221x gelezen

Bedrijf

Gemeente Schiedam

Locatie

Schiedam

Functieomschrijving

Het domein Stadsontwikkeling houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Milieubeleid, Verkeer, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Voor de vakgroep Verkeer zijn wij op zoek naar een 
 
Senior Verkeerskundige (vakspecialist A) 36 uur per week

We bieden een breed opdrachtenpakket in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Er is veel werk, een zeer breed scala aan opdrachten. Je hebt te maken met grootstedelijke problematiek en opgaven op een groter schaalniveau. Je hebt een sterke politieke antenne. Je houdt van aanpakken, bent sterk in organiseren en samenwerken. Je durft af te wijken van gebaande paden en communiceert helder. Uiteraard ben je een teamspeler en kunt zelfstandig opereren. Beschik je daarnaast over een gezonde dosis humor, creativiteit en stressbestendigheid dan is deze functie iets voor jou.

 

Inhoud van de functie

Als senior verkeerskundige ben je in staat om de verbinding te leggen tussen enerzijds operationeel/tactisch niveau en anderzijds tactisch/strategisch niveau. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen de verschillende niveaus. Je bent verantwoordelijk voor onder andere: ?

 • het ontwikkelen, uitwerken en evalueren van een samenhangend beleid op het gebied van verkeer en vervoer op het niveau van de gehele gemeente in de vorm van beleidsnota’s rapporten en adviezen; ?
 • het signaleren en interpreteren van relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeer en vervoer en parkeren en het anticiperen op mogelijke consequenties daarvan voor het gemeentelijk beleid en de taken van het team; ?
 • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan structuurvisies, bestemmingsplannen en andere beleidsplannen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau; ?
 • het op basis van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede op basis van politieke inzichten adviseren over het te voeren parkeer-, mobiliteit- en verkeer- en vervoerbeleid; ?
 • het adviseren bij complexe projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeer, vervoer en parkeren.

Profiel kandidaat

Jouw profiel: ?

 • je hebt een afgeronde hbo- (met bijvoorbeeld een hogere opleiding NHTV) of wo-opleiding; ?
 • je hebt minimaal 8 jaar ervaring als verkeerskundig adviseur; ?
 •  je hebt ervaring met het adviseren op complexe verkeerskundige- en parkeerprojecten; ?
 •  je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot het geven van bestuurlijke adviezen; ?
 • je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot complexe mobiliteit- en verkeerskundige vraagstukken en parkeerproblematiek; ?
 • je hebt affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven, waar je een duidelijke strategische visie over hebt (smart mobility); ?
 • je bent een typische netwerker die de belangen van de gemeente in de (metropool)regio behartigt; ?
 • je gaat voortvarend aan de slag met uiteenlopende vraagstukken waarover je gevraagd en ongevraagd integraal advies geeft; ?
 • je hebt ervaring met verschillende vormen van participatie; ?
 • je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Aanvullende informatie

Ons aanbod

De functie van vakspecialist A is binnen het generieke functiehuis ingepast in functiefamilie Uitvoering, functiecategorie Vakspecialisme binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid. Dit profiel is gewaardeerd in schaal 11. Het salaris bedraagt maximaal € 4.787,00 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. De definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en aantoonbare competenties en prestaties.

Contact

Informatie sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met teammanager Astrid Faber, telefoon 010 - 219 1171. Heb je belangstelling voor de functie dan kun je tot en met 4 december 2017 een gemotiveerde reactie met je CV mailen naar solliciteren@schiedam.nl o.v.v. senior verkeerskundige.

 

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.