Senior Verkeersplanoloog - gemeente Breda

vrijdag 24 augustus 2018 259x gelezen

Bedrijf

Gemeente Breda

Locatie

Breda

Functieomschrijving

Wie ben jij?
Breda als internationale schakelstad heeft forse ambities en een stevige ontwikkelopgave. De ambities op het vlak van de stedelijke mobiliteit zijn fors en de bereikbaarheid van de stad is een belangrijke basis voor de verdere omwikkeling van de stad. Jij als senior verkeersplanoloog neemt hierin een voortrekkersrol. Waar moet het met de stad op het thema mobiliteit naar toe?

Jij ontwikkelt beleid (vanuit het perspectief van alle modaliteiten), adviseert het bestuur en vertegenwoordigt Breda op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Je bent een enthousiaste innovatieve teamspeler die de mobiliteitsopgave van de stad verankert in de omgevingsvisie en ervoor zorgt dat de aanpak op de verschillende niveaus op de juiste wijze in ontwikkelopgaven worden meegenomen.


Wat ga jij doen?
Je houdt je vooral bezig met de vraag: hoe moet Breda zich voorbereiden op de nabije toekomst. Hoe gaan we om met de ambitieuze ontwikkelingen in de stad en hoe haken we aan bij de verschillende innovatieve ontwikkelingen en landelijke trends om de stad goed bereikbaar te houden. Hoe ziet de mobiliteit van de toekomst er uit en op welke wijze vertalen we dat in een visie en uitvoeringsagenda.

Breda zet stevig in op alle modaliteiten. De opgave is om hier het maximale uit te halen. De rek in de hoofdinfrastructuur is er uit. Er moet een visie en programmering komen welke maatregelen in de toekomst op het hoofdwegennet nodig zijn. Ook het Rijkswegennet wordt in de toekomst aangepakt. ( A27, A58). Vanuit één netwerkgedachte bewaak jij hierbinnen de belangen en afstemming met Breda.

Het openbaar vervoer is aan vernieuwing toe. In opmaat naar de nieuwe OV concessie in 2023 moeten we de koers bepalen op welke wijze we het openbaar vervoer in deze stad willen positioneren en stimuleren. Dit in nadrukkelijke samenwerking met de provincie die daar verantwoordelijk voor is. Breda zet ook stevig in op de fiets. We kijken niet alleen naar de infrastructuur. Juist ook de marketing van 076-fiets heeft volle aandacht. Smart Mobility is een belangrijk thema binnen onze Smart-City aanpak. Jij werkt pilots mee uit en zoekt verbinding met de partners zoals de Provincie, het onderwijs etc. Bovendien onderzoeken we ook of samenwerking binnen Europese programma’s mogelijk is. De omgevingsvisie moet in het voorjaar 2019 gereed zijn. Jij zorgt dat de mobiliteitsaanpak van Breda integraal in de omgevingsvisie wordt verankerd, legt een belangrijke verbinding naar het uitvoeringsperspectief.

Kortom: een brede opgave en uitdaging waarbij jij het gesprek aangaat met burgers, ondernemers, belangenverenigingen en andere stakeholders, spart met je collega’s van andere beleidsvelden, houdt presentaties, stelt adviezen op en adviseert het college van B&W.

Profiel kandidaat

Over welke competenties beschik jij? 

 

 • Strategisch
 • Verbinden/samenwerken
 • Innovatief
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Goede mondelinge/schriftelijke communicatie
 • Politiek/bestuurlijke affiniteit


Welke kennis en vaardigheden heb jij?

 • Minimaal HBO opleiding: verkeerskunde, planologie, of vergelijkbaar.
 • Zeer ruime relevante werkervaring en bekend met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Brede kennis en beleidservaring binnen mobiliteit, en op de hoogte van recente innovatieve ontwikkelingen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden: je kunt goed schrijven en presenteren en ingewikkelde informatie omzetten in heldere boodschappen en boeiende presentaties.
 • Goed netwerk in het vakgebied.

Aanvullende informatie

Bedrijfsinformatie
De veranderende wereld vraagt om flexibiliteit, creativiteit en nieuwe vormen van organiseren. Door mee te bewegen op de ontwikkelingen in de stad, hier pro-actief op in te spelen maken we samen, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een sterk en aantrekkelijk Breda. Onze rol als overheid verandert mee. Van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vraagt van ons om continu vanuit de klant, vanuit de opgave (van groot tot klein) en als één organisatie te denken en handelen in mogelijkheden.

We zetten menskracht en middelen flexibel in naar gelang de opgaven en organiseren ons doelmatig. We zijn allemaal ondernemende werknemers die initiatief nemen en leren van ervaringen. De Gemeente is continu in beweging. We denken vanuit de burger, de opgaven (groot en klein) en als één organisatie in mogelijkheden. We werken opgaven gericht over afdelingsgrenzen heen. Opdrachten worden verbonden aan medewerkers en medewerkers aan opdrachten. We kijken vooral naar talenten en de doelmatige inzet daarvan.

De afdeling Mobiliteit en Milieu is (mede)verantwoordelijk voor een duurzame ontwikkeling van de stad. Voor de thema’s mobiliteit, groen, water en milieu worden beleid en doelen opgesteld en vertaald naar uitvoeringsprogramma’s. Het cluster Mobiliteit werkt vanuit diverse thema’s zoals het stedelijke hoofdwegennet, fiets, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Vanwege het vertrek van de huidige medewerker zijn wij op zoek naar een senior verkeersplanoloog, (Beleids-)adviseur C

Wat bieden wij
Jij bent 36 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.520-- bruto per maand (schaal 12, op basis van 36 uur per week).

Bovendien heeft werken bij de gemeente Breda het voordeel dat:

 • Je werkgever in 2015 is verkozen tot de Beste Werkgever Grote Gemeenten.
 • Je opleidingen en trainingen kunt volgen via onze academie YourGoals.
 • Je gratis kunt fitnessen in onze fitnessruimte.
 • Je werkt op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer.

Reageren kan tot en met 16 september 2018. De gesprekken zijn gepland op 2 en 3 oktober 2018.

Contact

Meer weten

Meer weten over deze functie? Bel dan met Albert van Geffen: hoofd van de afdeling mobiliteit en milieu, telefoonnummer 06-10035206. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je bellen met Suzanne van Ooijen, HRM-assistent, telefoonnummer 076-5299369.

Meer informatie over de gemeente Breda kun je vinden op onze website www.breda.nl

 

Enthousiast geworden?

Als je na het lezen van deze vacature zin hebt gekregen in het werken als senior verkeersplanoloog bij de Gemeente Breda, solliciteer dan via onze website https://www.breda.nl/senior-verkeersplanoloog-beleids-adviseur-c

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.