Dossier Verkeersveiligheid

Peter van der Knaap, directeur SWOV

Peter van der Knaap, directeur SWOV (Copyright: Hessel Bes)

Gasthoofdredacteur Peter van der Knaap, directeur SWOV 

 

"Het komt in 2018 aan op doorpakken. Iedereen die ik spreek deelt de ambitie van minister Van Nieuwenhuizen: we moeten de negatieve trend doorbreken. Het goede nieuws is dat het kan! Door de positieve keuze te maken voor een inherent veel veiliger verkeerssysteem. Door af te maken waar we aan begonnen zijn. Door nieuwe technieken en innovaties te benutten. En door fietsers en voetgangers de plek in het verkeerssysteem te gunnen die hen toekomt. "

 

 

 

Klik hier voor het dossier Verkeersveiligheid

 

 

Dossieroverzicht

Dossier

2010/11 

2012 

2013/14 

2015    

201620172018
Bewegwijzering1/2017

Coöperatieve systemen

4/2012

DVM/VRI's

3/2011

1/2013

Elektrisch vervoer/
Duurzame Mobiliteit

4/2011

7/2014

Emissies

6/2011

Europees beleid

7/2012

6/2017
Fiets

5/2011

7/2013

4/2017

Gedrag

6/2013

Goederenvervoer

5/2010

Handhaving

8/2011

Infrastructuur4/2016
Innovatie

4/2015

Klimaatadaptatie

5/2015

Leefbaarheid

3/2012

Mobiliteitsmanagement

1/2010

6/2012

Mobiliteitsplannen5/2016
Ondergronds bouwen

5/2012

Openbaar vervoer

2/2011

3/2013 

2/2016
Opleidingen

3/2010

2/2014 

3/2015

Smart Cities

2/2015

Parkeren

7/2010

4/2013

Robuust wegennet

7/2011

Recreatieverkeer3/2016
Retailverkeer2/2017
Toegankelijkheid5/2017
Trends vertalen naar beleid6/2015
Verkeer en Ruimte

1/2011

6/2014

Verkeer in de stad3/2017
Verkeerskundige6/2016
Verkeersonderzoek

1/2012

1/2014

Verkeersveiligheid

2/2010

2/2012

5/2013

1/2018

Verlichting

6/2010

5/2014

Voetgangers

3/2014

1/2016
Water

4/2010

4/2014 
Wegenbouw/wegontwerp

8/2010

2/2013

1/2015

                      

Abonnementstarieven 2017

Jaarabonnement € 118,45,- (excl. 6 % BTW +1,50 adm kosten)

Studentenabonnement € 56,65,- (excl.6 % BTW +1,50 adm kosten)

België € 128,45,- (geen BTW)

Buitenland € 133,45,-(geen BTW)

Proefabonnement bestaande uit 3 nummers € 29,-

 

Bekijk hier de mogelijkheden

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.