VK 1/2011 Verkeer en Ruimte

Gasthoofdredacteur Martin van Maarseveen

Martin van Maarseveen, Hoogleraar Management of Urban-Regional Dynamics ITC Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation Universiteit Twente, stelde het dossier over Verkeer en ruimte samen.

 

Lees hier zijn voorwoord >

Mobiliteit aanpakken via ruimtelijke ordening

Verlaag bijvoorbeeld parkeernormen bij meervoudig gebruik  

 

Rianne Zandee, KpVV Ruimte & Mobiliteit >

Kijk naar verplaatsingen

Nieuw: significante effecten en baten in euro’s van lopen en fietsen in steden 

 

Karst Geurs, universitair Hoofddocent, vakgroep Verkeer, Vervoer & Ruimte,

Universiteit Twente >

Dossier Verkeer en ruimte

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.