Zeeland meet verkeerseffect van nieuwe N57

vrijdag 17 juni 2011 482x gelezen

De eerste veranderingen in de verkeersstromen zijn merkbaar sinds de ingebruikname van het Middelburgse deel van de Zeeuwse N57. Er wordt een afname van het verkeer gemeten op de oude route en een toename van het verkeer op de nieuwe route. Dat blijkt uit verkeerstellingen, die zowel in de oude als in de nieuwe situatie zijn gedaan.

De blauwe lijn geeft de nieuwe route aan met het gemiddeld aantal voertuigen op werkdagen in februari/maart 2011. Het oude tracé is weergegeven in rood met metingen in dezelfde periode. In roze staan de metingen van een jaar eerder.

De blauwe lijn geeft de nieuwe route aan met het gemiddeld aantal voertuigen op werkdagen in februari/maart 2011. Het oude tracé is weergegeven in rood met metingen in dezelfde periode. In roze staan de metingen van een jaar eerder.

De eerste tellingen wijzen uit dat 20 tot 30 procent minder gebruik wordt gemaakt van de oude route door Middelburg. Om de nieuwe situatie met de oude te kunnen vergelijken, werden in 2010 al nulmetingen gedaan. In het voorjaar van 2011 werd op dezelfde locaties opnieuw gemeten en werden de tellingen naar de nieuwe weg uitgebreid.

 

Toeristisch verkeer

Deze tellingen geven nog geen duidelijkheid over de definitieve verkeersstromen. Er kunnen nog veranderingen optreden als het hele tracé van de N57 klaar is aangezien aan het Veerse deel nog volop wordt gewerkt. Om ook inzicht te krijgen in het toeristisch verkeer worden er weer metingen gedaan in de zomermaanden.

 

Navigatiesystemen

Andere factoren die nog meespelen zijn dat de bewegwijzering op de nieuwe weg aanvankelijk niet optimaal was, dat nog niet alle navigatiesystemen de nieuwe verbinding al weergeven en dat op de oude route nog verkeersmaatregelen doorgevoerd moeten worden.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.