Teije Gorris: 'Vier van 10 mobiliteitsplannen SUMP-proof'

vrijdag 21 oktober 2016 Nettie Bakker 177x gelezen

Teije Gorris, adviseur (internationaal) mobiliteitsmanagement bij DTV Consultants: ‘Sustainable Urban Mobility Plan, kortweg: SUMP. Met deze methodiek is duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen. De Europese Commissie heeft SUMP ontwikkeld. De vraag is hoe deze methodiek zich verhoudt tot de manier waarop we in Nederland doorgaans stedelijk mobiliteitsbeleid ontwikkelen.
Teije Gorris, adviseur (internationaal) mobiliteitsmanagement bij DTV Consultants

Teije Gorris, adviseur (internationaal) mobiliteitsmanagement bij DTV Consultants

Relevant, omdat steeds meer gemeenten duurzaamheidsambities willen realiseren met hun mobiliteitsbeleid. Onlangs zijn 10 GVVP’s van Nederlandse gemeenten geanalyseerd. Voor deze gemeenten is het mobiliteitsplan langs de SUMP-meetlat gehouden. Vier van de 10 ‘traditionele’ plannen blijken SUMP-proof. Deze overige zes scoren over het algemeen hoog, maar er wordt niet voldaan aan een of meerdere basisvereisten. Aandachtspunten voor de Nederlandse werkwijze zijn 1) duurzame doelen stellen, 2) lange-termijnvisie opstellen, 3) scenario-ontwikkeling, 4) kosten-batenanalyse uitvoeren, 5) doelen SMART formuleren en 6) een implementatieplan opstellen.

Ik zie de SUMP-checklist vooral als ondersteunend middel voor modern, adaptief mobiliteitsbeleid. Karakteristiek aan de SUMP-methodiek is namelijk ‘monitoren en evalueren’ en ‘bijsturen en verbeteren wanneer nodig’. In die zin is dit adaptief mobiliteitsbeleid. De SUMP checklist is een toetsingsinstrument. Het is bedoeld om vast te stellen of een mobiliteitsplan – al dan niet adaptief - voldoet aan de criteria van de Europese Commissie. Zo’n toets kunnen we inzetten voor evaluatie- of certificeringsdoeleinden. Een SUMP proof mobiliteitsplan biedt ook voordelen: in aanmerking komen bij (Europese) subsidieaanvragen en onderscheidend in communicatie en marketing en bij (inter)nationale benchmarks.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.