Voorwoord Trends 2013

maandag 10 februari 2014 0 reacties 60x gelezen

Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde: 'Trends 2013: bedreigingen en kansen'
Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde

Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde

Bezuinigingen lopen als een rode draad door deze nieuwe reeks trendinterviews. Hoewel niet overal specifiek benoemd, lijken bezuinigingen de drijfveer voor de twee kenmerken die de trends in dit boekje voor 2013 typeren: bedreigingen én minstens zoveel kansen.

Eerst maar even terugblikken naar de trends voor 2012: een nieuwe wereld zou ontstaan, want daar was in 2011 al volop op voorgesorteerd.  Megawegenbouwprojecten zouden van start gaan, data en datacommunicatie zouden ‘samen optreden’, open platforms en integrale samenwerking mogelijk maken. En dat zou allemaal een samenleving binnen handbereik brengen die schoner, veiliger, leefbaarder en mobieler zou zijn.

Een jaar later zijn optimisme en de grootschaligheid een flinke toon lager gaan zingen. Dat wil niet zeggen dat beide verdwenen  zijn, maar het behoud van de eigen organisatie – het naar binnen kijken – komt in deze reeks interviews toch wel nadrukkelijk aan de orde. En over grote investeringen wordt eigenlijk met geen woord meer gerept.

Eén somber vooruitzicht? Toch niet!

De consequenties van onafwendbaar ingeschatte bezuinigingen vormen weliswaar grootse bedreigingen, die ook met name worden genoemd in markt én in wetenschap, maar tegelijkertijd bruist het in dit trendboekje van de kansen.

Die kansen beloven niet meer de totale omwenteling van de samenleving  in een schone, veilige, leefbare en mobiele wereld, maar alle kansen bij elkaar houden wel de vaart erin: gefaseerd misschien, maar solide aan de flanken.

Nettie Bakker, Hoofdredacteur
nbakker@anwb.nl

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.