Voorlopig blijft de situatie onoverzichtelijk

maandag 30 december 2013 Redactie Verkeerskunde 1 reactie 282x gelezen

Leo Kusters, managing director Mobiliteit en Transport TNO: ‘Er bloeien duizend bloemen in het veld maar de juiste boeketten zijn nog niet samengesteld’

Leo Kusters, managing director Mobiliteit en Transport TNO

Leo Kusters, managing director Mobiliteit en Transport TNO

‘Wij zoeken manieren om het verkeer betrouwbaarder, veiliger, schoner en zuiniger te maken. In samenwerking met overheden en bedrijven richten wij ons uiteraard op technologische innovatie’, aldus Leo Kusters, managing director Mobiliteit en Transport bij TNO. ‘Maar het beïnvloeden van menselijk gedrag en de relaties  hiertussen is minstens zo belangrijk.’

 

Kusters verwacht dat connectiviteit steeds belangrijker wordt. ‘ Verbanden leggen tussen allerlei hulpmiddelen die via internet zijn te koppelen,  wordt  een cruciale factor. De voorspelling is dat wij in 2020 wereldwijd met vijftig miljard devices aan elkaar verbonden zijn, de helft daarvan heeft te maken met mobiliteit. De gebruiker kan steeds makkelijker de weg vinden in de mobiliteitswereld. Steeds soepeler en met minder zorgen kunnen we kiezen tussen verschillende vervoermiddelen, tussen multimodaliteit.’

 

Explosie van nieuwe toepassingen

In de komende overgangsperiode ziet Kusters vooralsnog de explosie aan nieuwe applicaties en navigatiesystemen verder toenemen. ‘Er bloeien duizend bloemen in het veld, maar het duurt nog wel even voor de juiste boeketten worden samengesteld. Dat gebeurt wanneer het individu kan profiteren van nieuwe toepassingen die zelf kunnen leren wat de gebruiker wenst. En die zo een heel gebruiksvriendelijk hulpmiddel worden. Daarnaast benutten ook wegbeheerders deze gegevens  collectief voor een optimaal verkeer- en vervoermanagement.’

Pas na volgend jaar verbetering

‘Ik verwacht meer landelijke coördinatie bij alle initiatieven die rond ICT en verkeersmanagement nu overal opbloeien, eigenlijk te hooi en te gras’, aldus Kusters. ‘Een echte consolidatieslag die zorgt dat daarin meer eenheid ontstaat, zie ik komend jaar nog niet gebeuren. Voorlopig blijft de situatie voor de betrokkenen onoverzichtelijk. Maar voor 2015 lijkt het perspectief beter.’

 

Databronnen koppelen voor transparantie

Kusters: ‘Samen met het ministerie van I&M en het bedrijfsleven bekijken wij de mogelijkheden om diverse databronnen aan elkaar te koppelen zodat bijvoorbeeld de geldende maximumsnelheden doorzichtiger worden gepresenteerd. Doel is om op een eenvoudige manier informatie te bieden zodat de weggebruiker steeds weet welk snelheidsregime geldt. We denken aan een systeem dat betrekking heeft op het gebruik van (matrix)borden, DRIPS, smartphones plus navigatiesystemen.’

 

Andere trends voorziet Kusters ook. ‘Er is meer interesse om mobiliteitsinformatie te koppelen aan logistieke systemen en andersom. Het zoeken naar individuele bediening zonder zorgen voor de consument, maar wel met meer bundeling van vervoerstromen. Drie keer per dag een bestelbusje voorrijden willen we niet meer. Daarnaast wordt in grootstedelijke omgevingen het ov en de fiets belangrijker. Het belang van autobezit en -gebruik neemt af, autodelen neemt toe. De zelfrijdende auto komt een stukje dichterbij  invoering. Het gaat nu eerst om deelautomatiseringen zoals een toepassing die zorgt dat de auto vanzelf goed in de rijstrook blijft.’

Kinderen op de weg

Er is volop onderzoek gaande naar meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. ‘Een kind met een smartphone is vanuit een rijdende vrachtauto met steeds meer zekerheid en betrouwbaarheid te detecteren. Daarom komt er een systeem dat de chauffeur waarschuwt wanneer een kind de weg oploopt. Voor ouderen zijn hulpmiddelen op komst die hen bijvoorbeeld waarschuwen voor achteropkomend verkeer. De oplossingen die wij in Nederland hebben voor problemen met de fiets, vooral in de Randstad, zijn steeds interessanter om naar het buitenland te brengen. In talloze steden daar neemt fietsgebruik immers toe.

2014: preventie nog belangrijker

‘Volgend jaar besteden we in ons onderzoek minder aandacht aan bijvoorbeeld passieve verkeersveiligheid en krijgt  preventie hogere prioriteit. In plaats van de vraag 'hoe krijg je na een ongeluk iemand zo goed mogelijk uit de auto?' komt de focus op bijvoorbeeld 'hoe maken we een automatisch rem-systeem voor een vrachtauto zodat hij niet meer hard op andere auto`s botst?'  


Reacties

Reacties

Mike Bérénos 02/01/2014 08:16

Ik vind het een geweldig citaat: "Er bloeien duizend bloemen in het veld, maar de juiste boeketten zijn nog niet samengesteld". Dat geldt niet alleen voor de oplossingsmogelijkheden en interventies die het vakgebied biedt aan mens, maatschappij en samenleving. Maar ook voor het vakgebied zelf, en in het bijzonder voor het onderwijs daarin. Op heel veel plekken wordt op verschillende niveaus onderwijs in het brede veld van sociale tot technische disciplines gegeven. Ook hier geldt het beginsel van connectiviteit. Ook hier geldt dat het nog even gaat duren. Maar we moeten er wel mee beginnen!
Zie ook mijn bijdrage aan het NVC-2013, site http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2013/9/NVC-2013-6.1.1-Mike-Berenos-Een-visie-op-verkeerskunde-en-de-consequenties-voor-het-mobiliteitsonderwijs-in-Nederland.pdf
En ook mijn blog "Samen kleur geven aan verkeerskunde", april 2012. Deze titel had dus ook kunnen luiden: "Samen een kleurrijk boeket (dus ook in het bloemenveld van het onderwijs) samenstellen van verkeerskunde". Want er bloeien hele mooie bloemen. Site http://verkeerskunde.nl/blog/blog/samen-kleur-geven-aan-verkeerskunde.27273.lynkx

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.