Beseffen dat de huidige vorm niet kan, zorgt voor de juiste maatregelen

maandag 26 januari 2015 Eddy Klynen 0 reacties 139x gelezen

Vijf belangrijke trends: internationalisering, technologie, het delen, een nieuwe, intuïtieve generatie en de fiets. Deze trends vertaalt Eddy Klynen in zijn werk voor het kennis- en vormingsinstituut voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals in Vlaanderen.

Eddy Klynen is coördinator van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Eddy Klynen is coördinator van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

‘Ik zie vijf belangrijke trends. De internationalisering neemt verder toe. Een blik op je contactgegevens zegt genoeg, de tijd dat er enkel landgenoten (en enkele Nederlanders) tussen stonden is voorbij. Deze trend geldt uiteraard ook voor goederen. Vervolgens wordt de technologie ‘het nieuwe normaal’ en het ‘internet of things’ realiteit: steeds meer apparaten staan dankzij het internet met elkaar in verbinding. Alledaagse voorwerpen kunnen communiceren met personen of andere objecten en ook autonoom beslissingen nemen; ook in het verkeer: vervoermiddelen communiceren onderling en met hun omgeving.

Daarnaast wordt het delen steeds populairder, door een toegenomen milieubewustzijn en door de economische crisis. Technologie ondersteunt deze trend. Zo gaan mensen gereedschap lenen, maar ook fietsen en auto’s en zelfs vakantiehuizen. Als vierde trend signaleer ik een nieuwe generatie die heel intuïtief ingesteld is: kleuters spelen al moeiteloos met een iPad. Zij laten zich leiden door impulsen en zijn niet meer gewend om lang te zoeken. En wat ze doen heeft niet altijd een specifieke reden, denk aan foto’s en muziek delen op Facebook en YouTube. Ten slotte zal de fiets steeds belangrijker worden; onder andere dankzij de fietssnelwegen en  de elektrische fiets. Het draagvlak voor goed fietsbeleid is nog nooit zo groot geweest.

Deze trends vertalen wij in ons werk. Zo participeert de VSV steeds meer in internationale kennisuitwisseling en projecten. Ook beseffen we dat de wereld snel verandert en spelen hier op in  door te experimenten, door jonge mensen kansen te geven en door samen te werken met innoverende mensen en organisaties. Verder past de VSV het nieuwe werken toe en heeft alleen nog flexibele werkplekken. Wij zelf maken gebruik van het autodeelsysteem Cambio en hebben bedrijfsfietsen. Kijkend naar ons verkeer valt op dat het in regelgeving en weginrichting vaak onlogisch is: te veel verkeersborden, onlogische snelheidszones en fietspaden en fietssuggestiestroken.

We moeten ons verkeer meer afstemmen op jongeren door het bijvoorbeeld op een iPad te laten lijken: instinctief opgebouwd, vergevingsgezind als je eens op een verkeerde knop drukt en zeer toegankelijk. Ten slotte heeft de VSV verschillende fietsprojecten: Fietsbrevetten, het Grote Fietsexamen, Fietsgemeente/Fietsstad, fietscursussen. En we organiseren vanaf het volgende schooljaar ook een Fietsexamen in het middelbaar onderwijs.

Bedreigingen
Bedreigingen zie ik in verdere toename van het verkeer, onder andere door de internationalisering. Volgens het Belgisch Planbureau stijgt tussen 2008 en 2030 het totaal aantal reizigerskm met 20 procent. In 2030 blijft de auto de dominante transportmodus voor het personenvervoer (80 procent van de reizigerskm). Het aantal tonkm in België stijgt met 68 procent over de periode 2008-2030. De sterkste groei heeft betrekking op de aan- en afvoer op Belgisch grondgebied. Ook het wegvervoer (vrachtwagens en bestelwagens) blijft dominant (71 procent van de tonkm in 2030). Deze toename van het personen- en goederenvervoer zorgt voor een aanhoudende verslechtering van de verkeerssituatie die leidt tot een daling van de gemiddelde snelheid. Tussen 2008 en 2030 vermindert de snelheid met 29 procent tijdens de spitsperiode.

Kansen
De grote kans ligt in het besef in algemene zin dat het verkeer in zijn huidige vorm niet kan blijven toenemen. Dit besef zorgt ervoor dat we de juiste maatregelen nemen. Concreet zal Vlaanderen de kansen aangrijpen die de overheveling van bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau biedt, en onder meer de rijopleiding verbeteren. Ook een kans is dat het belang van de fiets verder zal toenemen. Dat is goed voor onze gezondheid, goed voor de doorstroming, goed voor onze portemonnee.

Zoveel mogelijk fietsen
Zelf ga ik bijdragen aan een beter verkeers- en vervoersysteem door zoveel mogelijk te fietsen, want ik beleef er ongelooflijk veel plezier aan en ‘zien fietsen doet fietsen’. Professioneel ga ik proberen om de rijopleiding te verbeteren en zo de verkeersveiligheid van jongeren te verbeteren.’

Over de auteur
Eddy Klynen is coördinator van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

‘De VSV is met 20.000 vormingsuren en 60.000 deelnemers de grootste vormingsorganisatie betreffende verkeer, vervoer en mobiliteit van België.’

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.