Standaardisatie is de sleutel

maandag 26 januari 2015 André Keijser 0 reacties 133x gelezen

Als de industrie nu insteekt op ALL IP, alle verkeersapparatuur op ethernet, en samen werkt aan netwerkbeveiliging, maken wij een grote stap voorwaarts om de volgende automatieringslag voor verkeersystemen mogelijk te kunnen maken, bijvoorbeeld in-car systemen. Aan het woord André Keijser.

André Keijser is product manager innovatieve producten en neemt deel in de staf van Brimos, een HR Groep onderneming

André Keijser is product manager innovatieve producten en neemt deel in de staf van Brimos, een HR Groep onderneming

Ik zie vijf belangrijke trends, waarvan de grootse, de kostenbesparing door de overheid is. Mede daardoor komen er ook kleinere overheden. Daarnaast voorzie ik efficiënter, en mogelijk ook veiliger vervoer. Als vierde trend zie ik een hogere automatiseringsgraad van vervoer in de breedste zin van het woord; vooral door input van gegevens en het automatisch adviseren van verkeersdeelnemers, van voetganger tot bestuurder. En ten slotte nemen wegbeheerders meer afstand van technische zaken en gaan meer in de regierol, zoals bij contracten die een levenscyclus van systemen van meer dan 20 jaar eisen (DBFM). Asset management zou overigens een beter middel zijn om op werkelijke kosten te kunnen sturen. De industrie zal daarbij moeten wennen aan het afgeven van betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsgetallen van hun producten en de wegbeheerders moeten hen hier aan houden.

Onze bedrijfsvisie ontwikkelen wij op basis van genoemde trends. Een hogere efficiëntie en lagere ‘life cycle cost’ graad, vereisen een beter inzicht in het areaal bestaande apparatuur en in om te buigen processen; ook wel asset management genoemd. In ieder geval promoten wij alle initiatieven die leiden tot betere kwaliteit voor reële markconforme prijzen van verkeersapparatuur. 

Bedreigingen
Als grootste bedreiging voor ons vakgebied zien we het uitblijven van professioneel asset management aangaande verkeersapparatuur bij wegbeheerders, waardoor er geen inzicht komt in de werkelijke kosten voor aanschaf, instandhouding en afvoer. (Cradle to Cradle). Dit is de enige manier om van ‘goedkoop is duurkoop’ af te komen.

Kansen
Al meer dan 15 jaar wordt de verkeersindustrie het niet eens over een standaard-communicatiekoppelvlak voor verkeersapparatuur. In 2007 heeft de industrie zo’n standaard aan de grootste wegbeheerder van Nederland voorgesteld, een gemiste kans. Het hebben van een standaard geeft de mogelijkheid tot automatisch ‘elektronisch asset management’. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Ook de netwerkbeveiliging (cyber crime) is dan onder controle en beheersbaar. Als de industrie nu eerst insteekt op ALL IP (alle verkeersapparatuur op ethernet) samen met netwerkbeveiliging, maken wij een grote stap voorwaarts om de volgende automatieringslag voor verkeersystemen mogelijk te kunnen maken, bijvoorbeeld de verbinding naar in-car systemen.

Internet of things
Voor ons is het evident dat alle systemen langs en boven de weg uiteindelijk op ethernet worden aangesloten, net als bij andere industrieën over de hele wereld (het Internet of Things). Er is dus nog een inhaalslag te doen. Wij zullen waar mogelijk initiatieven nemen om beveiligde aansluitbare apparatuur en systemen verder te ontwikkelen en aan te bieden. Bovendien zullen wij, waar gevraagd, kennis delen om het Internet of Things mogelijk te maken.’

Over de auteur
Andre Keijser is product manager innovatieve producten en neemt deel in de staf van Brimos, een HR Groep onderneming.

‘In deze functie sta ik tussen de commerciële mensen met hun belangen en de technische ontwikkelaars met hun betrokkenheid en kennis in. Door deelname in diverse werkgroepen in de verkeerswereld, krijg ik feeling met de trends en onderlinge belangen van bedrijven maar ook met de wensen en (on)mogelijkheden in deze dynamische markt. Als voorzitter van de stuurgroep standaardisatie van de ASTRIN weet ik ook hoe groot de uitdaging is om in de industrie de neuzen in de richting van het algemeen belang (industrie en wegbeheerders) te krijgen. Eén ding is zeker, standaardisatie in lijn met de ‘main stream technology’ in de wereld is de sleutel tot optimale kostenbeheersing en kwaliteitsverbeteringen voor zowel industrie als wegbeheerder.’

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.