Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte

donderdag 22 december 2016 Geert Dijkstra 299x gelezen

In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk onderdeel geworden van de softwarediensten voor bedrijven en overheden. Salesmanager Rob Huibers: “Naast het koppelen en verrijken van geodata tot bruikbare informatie, kijken we met onze klanten veel meer naar het optimaliseren van hun werkprocessen.” Het bedrijf levert zo een bijdrage aan de ‘Smart City-gedachte’ door bij wegbeheerders processen en professionals met elkaar te verbinden in één centraal platform.

Rob Huibers, sales manager Andes

Rob Huibers, sales manager Andes

Alle werkzaamheden worden digitaal aangemeld, afgestemd en afgehandeld via één geïntegreerd platform; het LTC-platform. LTC is intussen uitgegroeid tot een landsdekkend platform met meer dan tweehonderd gemeentelijke en provinciale gebruikers. Zo ontstaat een totaaloverzicht van alle activiteiten op de weg van gemeentelijke, provinciale en rijkswegbeheerders. Op basis van open standaarden is deze verkeer- en vervoer gerelateerde informatie te delen met allerlei betrokken doelgroepen. Denk hierbij aan koppelingen met routeplanners, meldkamersystemen en verkeerscentrales. De in LTC ingevoerde gegevens worden real time en automatisch gedistribueerd en zijn daardoor direct zichtbaar voor collega’s, publieke en professionele (weg)gebruikers.

Onlangs is LTC Tijdelijke Verkeersmaatregelen (LTC TVM) gelanceerd. Deze nieuwe softwareapplicatie automatiseert de goedkeuringsaanvragen voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen en biedt in één oogopslag een actueel overzicht van alle geplande wegwerkzaamheden. LTC TVM zorgt voor een flinke kwaliteitsslag bij gemeenten en provincies. Via het LTC portaal wordt aannemers gevraagd om zelf de juiste informatie voor de TVM maatregel aan gemeenten aan te leveren. De aanvraag kan hierdoor sneller afgestemd en beoordeeld worden, waardoor de gemeente minder tijd nodig heeft om te reageren. Goedkeuringsdocumenten worden vervolgens automatisch door het systeem opgemaakt en verstuurd.

Als onderdeel van LTC TVM biedt LTC sinds kort ook de App ‘Toezicht en Handhaving’ waarmee inspectieresultaten, controlerondes en afspraken met aannemers op locatie vastgelegd kunnen worden via een mobile device.

Data uitwisseling binnen één centraal platform
Volgens Rob Huibers is er steeds meer belangstelling vanuit zakelijke partijen, vooral op plekken waar veiligheid belangrijk is, zoals grote industrieterreinen. Ook wordt LTC ingezet voor het aanvragen van vergunningen. Netbeheerders en aannemers kunnen na hun KLIC-melding een vergunning aanvragen bij een gemeente voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen. Er komen koppelingen op systeemniveau om de hoek kijken en het gaat niet langer om geodata, maar om het geautomatiseerd verwerken van de meldingen en vergunningsaanvragen en het op basis van Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) koppelen met zaaksystemen en facturatiepakketten. Huibers: “Overheidspartijen vinden het steeds belangrijker om het aantal softwareapplicaties te beperken, om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van één centraal systeem. Met diverse modules zorgen wij ervoor dat verschillende afdelingen beter met elkaar communiceren omdat ze elkaars data kunnen delen. Door aan de achterkant te koppelen, krijgt men zicht op elkaars planning.”

Back to the future
Het ‘oude ambacht’ van het maken van kaarten beheerst Andes overigens nog steeds. Huibers licht toe: “We brachten onlangs het gehele terrein van Schiphol en het industrieterrein van een grote oliemaatschappij gedetailleerd in kaart voor diensten die een oplossing bieden voor het verbeteren van de veiligheid op deze terreinen. Ook ziet het bedrijf nieuwe kansen als het gaat om het leveren en onderhouden van een vectordatabase voor autonoom rijden. “Door een omvangrijk softwareplatform en een flexibel serviceapparaat zijn we in staat om snel te anticiperen op de wijzigingen in het weggennet. Wij bieden data in de vorm van licentievrije datasets waarmee autofabrikanten hun auto’s daadwerkelijk in de live-situatie kunnen laten rijden.”

Andes heeft zich in tien jaar tijd met succes getransformeerd naar een moderne dienstverlener. En heeft nog kansen genoeg. Huibers: “We blijven onze software doorontwikkelen om bestaande en nieuwe gebruikers te helpen met hun eigen processen én met de communicatie met weggebruikers. Ook in het buitenland zien we kansen. Het afgelopen jaar hebben we op dit front onze eerste stappen gezet.”

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.