Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur

Job van Roekel, Easypath, vertaalt fietstrends in een nieuwe generatie fietspaden

donderdag 22 december 2016 Nettie Bakker 704x gelezen

Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én naar duurzame fietspaden. Vijf ingrediënten waarmee Easypath aan de slag gaat in de doorontwikkeling van fietsinfrastructuur en het adviseren over de aanleg ervan. ‘Het hoeft niet altijd meer de kortste route te zijn. Dat biedt allerlei nieuwe mogelijkheden.’

Job van Roekel, directeur Easypath

Job van Roekel, directeur Easypath

Ede kiest voor de nieuwe generatie fietspaden: dag en nacht slimmer, comfortabeler, veiliger, energierijker en zichtbaarder. Dit is het fietspas bij dag.

Ede kiest voor de nieuwe generatie fietspaden: dag en nacht slimmer, comfortabeler, veiliger, energierijker en zichtbaarder. Dit is het fietspas bij dag.

kiest voor de nieuwe generatie fietspaden: dag en nacht slimmer, comfortabeler, veiliger, energierijker en zichtbaarder. Dit is het fietspas bij nacht.

kiest voor de nieuwe generatie fietspaden: dag en nacht slimmer, comfortabeler, veiliger, energierijker en zichtbaarder. Dit is het fietspas bij nacht.

Job van Roekel: ‘Ik heb bij de aanleg van ieder fietspad ‘twee opdrachtgevers’: de opdrachtgever voor nieuwe fietsinfrastructuur en de gebruiker ervan, de fietser. Om goede fietsinfra te ontwikkelen volgt Van Roekel niet alleen de ontwikkelingen in de techniek, maar vooral de wensen van de fietspadgebruikers. En de fietser van nu wil comfort en veiligheid.’

 

Van Roekel: ‘Dat zie je terug in bredere randmarkeringen en ook bredere markering voor de middengeleiding op fietspaden met tweerichtingen. Hiermee werken we aan een stukje gedragsbeïnvloeding en aan verkeersveiligheid. Bovendien besteden we aandacht aan de juiste stroefheid. Dat blijft een aandachtspunt, zeker als steeds meer fietsers steeds harder gaan rijden. Daarnaast kunnen we de markeringen zo maken dat ze ’s avonds licht geven. Een belangrijke ontwikkeling omdat steeds meer fietsers bereid zijn om ‘een stukje om te fietsen’ in ruil voor een mooie omgeving. Dan kom je in al snel in de recreatieve fietsinfrastructuur en daar is verlichting niet de eerste vereiste. Om deze paden toch beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer of schoolverkeer op de e-bike, kan lichtgevende markering (glow in the dark) en/of refelecterende belijning veiligheid bieden, zonder extra investeringen in verlichting. 

 

Bochten

Van Roekel ziet het drukker worden op de fietspaden, de e-bikes worden door steeds meer forenzen en scholieren gebruikt voor steeds langere afstanden. Met name de e-bikes zorgen ervoor dat fietsers gaan kiezen voor een mooie route in plaats van een drukke en de kortste route. Deze drukte op de fietspaden vertaalt Van Roekel in bredere paden met steeds meer bochten in ruime kommen. ‘De scherpe bochten gaan er steeds meer uit’. Dat moet ook wel, want fietsers gaan steeds harder, denk aan de speed-pedelac. Daar moet je ook de fietsinfra op aanpassen met veilige bochten. En mogelijk komt er speciale ruimte in de fietsinfra voor deze snellere fietsers en of brommers en scooters. 

 

Terugverdientijd

Twee nieuwe trends zijn: energie en communicatie. Van Roekel: ‘Er spelen twee energie-ontwikkelingen op fietspaden. Enerzijds plaatsen we zonnepalen die stroom opleveren voor fietspadverlichting, maar bij overcapaciteit ook voor huizen en gebouwen in de omgeving. Anderzijds levert het fietspad in de zomers warmte op die we via een buizenstelsel in het fietspad opvangen en dieper in de grond opslaan via WKO-opslag (warmte koude opslag). Deze warmte kunnen we in de winter opvragen om de fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Zomers gebruiken we dit systeem in paden ook om te veel warmte van de zonnepanelen af te voeren. Zo kunnen we voorkomen dat de panelen thermisch afslaan, bij te veel hitte. Beide systemen zijn intussen zover in ontwikkeling dat de relatieve terugverdientijd steeds interessanter wordt. Deze multifunctionele toepassingen van zonne- en warmte-energie in de fietsinfrastructuur hebben nog veel potentie.’

 

Communicatie

‘Een volgende, duidelijke trend is de stap naar onderlinge communicatie van fietsers met voertuigen en met de (fiets)infra. Wij zoeken daar beslist samenwerking in. En ten slotte het zelfrijdende voertuig. Hoe groot wordt die en waar gaat die rijden?’ 

 

Generatie

‘Al met al hebben wij beelden gemaakt van de fietspaden van de toekomst (zie illustraties). Er wordt al veel interesse getoond voor deze fietspaden. Al met al leiden trends en nieuwe ontwikkelingen ook tot een nieuwe generatie fietspaden.’

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.