Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag

donderdag 22 december 2016 Geert Dijkstra 407x gelezen

Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Een van de domeinen waar CGI, met circa 65.000 medewerkers een van de grotere mondiale ICT en consultancy bedrijven, een steeds belangrijke rol vervuld. 

Laurens Lapre, CGI.

Laurens Lapre, CGI.

Laurens Lapré werkt binnen CGI aan thema’s als smart mobility, ITS, vraagbeïnvloeding en gedragsverandering, gamification, big data en mobility analytics, informatie-deling en ketenknooppunten. “We ontwikkelen diensten rond mobiliteit op basis van data”, vat hij kort samen. “Met een gewenste gedragsverandering als einddoel. Zo stimuleren we samen met de gemeente Rotterdam om chauffeurs in deze regio hun rijstijl aan te passen en ze zo uiteindelijk zuiniger en met minder emissie te laten rijden. En we leveren met onze data een bijdrage aan het fietsstimuleringsbeleid van Utrecht en spitsmijden project van Maastricht.”

 

Samenwerken

In de consortia om dit soort projecten te realiseren, is steeds vaker ook een rol weg gelegd voor niet-verkeerskundigen. “Bij het fietsstimuleringsproject in Utrecht waren naast verkeerskundigen ook een verkeerspsycholoog, marketing specialist, App-ontwikkelaar en CGI als data-analist betrokken”, licht Lapré toe. Dergelijke samenwerkingen worden niet vanzelf succesvol. Lapré is in dat kader enthousiast over de rol die het Ministerie hierin speelt: “Het Ministerie IenM speelt via haar Talking Traffic programma <redactie: Talking Traffic is een samenwerking tussen markt en overheid om de reiziger voor en tijdens de reis beter te informeren.> al langere tijd een stimulerende rol in stijl, cofinanciering en risicodekking. Ook stimuleert ze steeds actiever lagere overheden om de ontwikkelde diensten daadwerkelijk aan te schaffen. Innovaties komen zo aantoonbaar sneller tot wasdom.”

 

Brandstofbesparing als katalysator van innovatie

Lapré: “De bereidheid om voor mobiliteitsdata en -diensten te betalen is beperkt.” De kunst is om het juiste kanaal te vinden. Bijvoorbeeld door aan te haken bij bestaande platforms en app’s. En door de diensten op een aansprekende manier te verpakken. “Een app bedoeld om brandstof te besparen, wordt pas écht een succes als je het integreert in een concept waarmee je een betere chauffeur kunt worden. Chauffeurs zijn erg trots op hun vak en willen dat ook graag demonstreren. Op dit moment kunnen wij met onze BestDriver-app al 3 tot 5% brandstofbesparing realiseren. Dit  geld kan dan worden aangewend om innovaties op het gebied van verkeer en vervoer te bekostigen.”, aldus Lapré. Je moet dus in veel gevallen creatief op zoek naar andere financieringsbronnen én besparingsmogelijkheden. Lapré: “Een ander voorbeeld. Uit een recente CGI-analyse bleek dat het slimmer kiezen van vergaderlocaties meer dan 20% besparing op de transportkosten opleverde.”

 

Proeftuin NL

Nederland loopt met haar specifieke geografische kenmerken en bevolkingsdichtheid vaak als eerste tegen problemen aan. Daardoor hebben we alles in huis om als R&D-land te fungeren, zo merkt ook Lapré binnen zijn organisatie: “We worden regelmatig door een van onze 65.000 buitenlandse CGI-collega’s benaderd om mee te denken bij mobiliteitsvraagstukken die ze van hun klanten, overheden of transportbedrijven, voorgelegd krijgen.” 

 

Nederland gidsland

Een mooi vertrekpunt voor mondiale zakelijk dienstverleners als CGI.

Voor meer informatie: cginederland.nl/movesmarter.

 

Lees hier de PDF-weergave.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.