De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal

Jacques Goddijn: ‘Alle objecten op en langs de weg voorzien van sensoren en opslaan in een open database’

donderdag 22 december 2016 Maurits van den Toorn 263x gelezen

‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet Jacques Goddijn (46), directeur en eigenaar van HR Groep.

Jacques Goddijn, directeur/eigenaar HR Groep

Jacques Goddijn, directeur/eigenaar HR Groep

HR Groep is in 1972 ontstaan en heeft inmiddels tien vestigingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in straatmeubilair en bewegwijzering of, zoals het officieel heet, alle objecten in relatie tot de openbare ruimte die grondgenageld zijn. Daarnaast is dienstverlening steeds belangrijker aan het worden, de hele sector maakt momenteel de overstap ‘van staal naar digitaal’. Dat gebeurt door praktisch alle objecten op straat en langs de weg van sensoren te voorzien en in een database op te slaan. De informatie die met behulp van die sensoren wordt verkregen geeft inzicht in verkeersdrukte, weggebruik, enzovoort. Allemaal gegevens waar de wegbeheerder, en uiteindelijk ook de weggebruiker, profijt van heeft. HR Groep heeft het systeem opgezet, maar stelt het voor de hele branche beschikbaar. Op die manier wordt voorkomen dat er allemaal verschillende systemen ontstaan en door de bomen het bos niet meer te zien is.

 

Opdrachtgever laat het aan ons over

‘De kennis die bij ons en bij grote wegenbouwers aanwezig is, wordt steeds belangrijker nu de overheid zich terugtrekt in een regierol’, ziet Goddijn. Bij Rijkswaterstaat is dat proces al langer aan de gang, maar het is een ontwikkeling die zich nu ook bij provincies en gemeenten voordoet. ‘De overheid was vroeger inhoudelijk heel sterk, er zaten HTS’ers die alles wisten van materiaalsterkte en daar rekening mee hielden bij het verstrekken van een opdracht. Dat is nu niet meer zo, de opdrachtgever weet het in feite niet en laat het aan ons over. We moeten daar als bedrijf fatsoenlijk mee omgaan, maar eigenlijk zou de overheid meer kennis moeten hebben, vind ik.’

 

Omgevingswet gaat ‘kale’ periode veranderen

‘We hebben een aantal jaren een wat ‘kale’ periode gehad waarin er bij aanbestedingen alleen naar de regels en de prijs werd gekeken, maar ik voorzie dat dat met de nieuwe Omgevingswet gaat veranderen. De Omgevingswet gaat juist uit van samenwerking en participatie, van cocreatie met de samenleving. Als we al in de ontwerpfase aan tafel kunnen zitten wordt beter duidelijk wat de klant wil. Het past bij de trend dat er steeds meer maatwerk voor specifieke situaties wordt gevraagd en tegelijk steeds meer een beroep op onze inhoudelijke kennis wordt gedaan. Ik geniet erg van de periode waarin we nu zijn aangeland, er komen veel meer verschillende elementen in ons werk samen.’

 

Met imagineering kijken vanuit de gebruiker

Het gaat tegenwoordig dan ook niet meer om de aanbesteding van een aantal verkeersborden of wegwijzers, maar om de aanbesteding van een verkeersveiligheidsproject waar die borden een onderdeel van zijn. Bij aanbestedingen wordt daarom steeds vaker gebruik gemaakt van imagineering, een techniek die het gedrag van de mens als onderwerp heeft, de beleving van iets centraal stelt. ‘Met behulp van imagineering kijken we naar een verkeerssituatie vanuit de weggebruiker, in plaats van vanuit de opdrachtgever.’

 

Ouderen en studenten

Een duidelijke trend is de voortgaande groei van de bevolking, met steeds meer hoogopgeleide mensen die de komende jaren aan het werk zullen gaan. Goddijn: ‘Je ziet dat veel jongeren zich minder afhankelijk willen maken van de auto, terwijl tegelijkertijd veel ouderen minder van hun auto’s gebruik maken. Ze zouden hun auto’s een deel van de tijd aan studenten beschikbaar kunnen stellen; in ruil daarvoor worden ze zelf naar de plaats gebracht waar ze heen willen. Zo blijven ze mobieler.’ Ook zelfrijdende voertuigen kunnen aan de mobiliteit van ouderen bijdragen. ‘Ze kunnen daardoor langer blijven reizen en contacten onderhouden. Dat is verfrissend, kennis nemen van de opvattingen van anderen werkt relativerend.’

 

De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen gaat door, al verschillen de meningen over het tempo waarin de invoering mogelijk is. Goddijn ziet het tamelijk snel gebeuren. ‘Positivisme is momenteel het toverwoord, negativisme is not done. De beweging is niet te stoppen, omdat we het willen. Als iets in technisch opzicht niet lukt, dan vinden we wel een oplossing eromheen, zo creatief zijn we wel. Als de techniek van een zelfrijdende auto nog niet voldoende geavanceerd is om in de binnenstad te rijden en daar niet is toegelaten, dan komen er wel parkeerterreinen

waar je een elektrische fiets of iets vergelijkbaars kunt huren. De ontwikkeling gaat hoe dan ook door, het is moeilijk om dit enthousiasme te temperen.’

 

‘De transitie naar zelfrijdende auto’s betekent dat er op termijn veel minder bewegwijzering nodig is, al zal er altijd wel een vorm van blijven bestaan voor fietsers en voetgangers. Die verandering gaan we in stappen maken. We beginnen met kijken wat er buiten allemaal staat, zorgen vervolgens dat alles op orde is en gaan dan langzaam de komende 20 jaar alle statische zaken weghalen. Deze ontwikkeling is al aan de gang, we zien nu al dat er minder bewegwijzering wordt besteld omdat bijna iedereen een navigatiesysteem heeft. Bij een afslag komen tegenwoordig niet meer zes borden, maar één of twee.’

 

Mobiliteit blijft groeien

Vast staat voor Goddijn dat de mobiliteit blijft groeien. ‘Dat gebeurt ook als mensen meer thuis werken en ondanks alle technische mogelijkheden als Skype. Mensen willen toch bij elkaar blijven komen om samen iets te creëren. Dat is ook nodig omdat alles steeds complexer wordt. Vroeger plaatste je een verkeersbord en was je voor 30 jaar klaar, tegenwoordig is er sprake van technische oplossingen waarvoor je gedurende de hele looptijd met de klant in contact blijft.’

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.