Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit

Chris van der Meide: ‘Duurzaamheidstrend niet meer weg te denken uit de maatschappij’

donderdag 22 december 2016 Eline Huls 111x gelezen

Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke oplossingen. ‘Dat zit in ons DNA,’ aldus Van der Meide. Welke trends zien zij op het gebied van mobiliteit en wat kunnen wij volgend jaar van ze verwachten?

Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen bij 3M

Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen bij 3M

Met de Ultimate Signing-standaard is ook het productieproces van de drager, het bord waar de 
reflecterende folie op wordt geplakt, milieuvriendelijker gemaakt. De basis is een voorgecoate plaat aluminium, waardoor de borden een gekleurde rand aan de achterzijde behouden.

Met de Ultimate Signing-standaard is ook het productieproces van de drager, het bord waar de reflecterende folie op wordt geplakt, milieuvriendelijker gemaakt. De basis is een voorgecoate plaat aluminium, waardoor de borden een gekleurde rand aan de achterzijde behouden.

In zijn functie is Van der Meide verantwoordelijk voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. ‘Het gaat hierbij om een breed pakket van producten en oplossingen. Van reflecterende folie voor verkeersborden tot duurzame wegmarkeringstape voor belijning. Elk product is uitgevonden om de algehele verkeersveiligheid te verhogen door verbeterde zichtbaarheid van de infrastructuur zelf en voor de weggebruikers die deze gebruiken.’ Dit alles heeft als doel om het risico op verkeersincidenten te verminderen.

Milieu-aspect steeds belangrijker
Binnen de mobiliteit en infrastructuur zien we wel dat er steeds meer vraag naar duurzame alternatieven en hoog kwalitatieve oplossingen met een blik op de toekomst. ‘Er wordt echt naar de lange termijn gekeken en geprobeerd om zoveel mogelijk op het toekomstige verkeersbeeld in te spelen. Vragen die we krijgen en die we ons zelf stellen zijn: welke duurzamere alternatieven zijn er beschikbaar? Hoe ziet infrastructuur er over 10 jaar uit? Zijn er oplossingen te bedenken voor huidige problematiek, die op lange termijn een betere uitwerking hebben?

In combinatie met duurzaamheid wordt ook milieuvriendelijkheid belangrijk, vervolgt Van der Meide. ‘Deze trend is niet meer weg te denken uit de maatschappij en drukt haar stempel ook op mobiliteit. Bij beslissingen wordt het milieu-aspect een steeds belangrijkere drijfveer. Naast de huidige wet- en regelgeving die allerlei partijen dwingen en verplichten tot het reduceren van vervuiling, zijn er ook heel veel bedrijven zelfstandig actief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, om zo de druk op het milieu waar mogelijk te verminderen,’ stelt Van der Meide.

Milieuvriendelijkheid is een zeer belangrijk aspect voor 3M: ‘In de productie van onze producten wordt er dagelijks gezocht naar nieuwe manieren die minder belastend zijn voor het milieu.’ En ook buiten de productieprocessen houdt 3M rekening met milieuvriendelijkheid. Bij de bouw van het nieuwe kantoor in Delft heeft dit ook meegespeeld. Ons nieuwe kantoor heeft het BREEAM-NL certificaat ‘Very Good’ ontvangen.’

Ultimate Signing
Vanuit de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) kwam er het initiatief om een nieuwe ‘standaard’ in de markt te zetten: ‘Ultimate Signing ‘-verkeersborden. Van der Meide: ‘Naast het huidige aanbod van verschillende type verkeersborden - waaronder borden die zich onderscheiden in duurzaamheid - zagen verenigingsleden de noodzaak voor een nieuw verkeersbord: een bord met een nóg langere levensduur dan de huidige verkeersborden.

Ook met dit initiatief spelen we in op de toekomst en gaan zoveel mogelijk mee met de trends om zo relevant mogelijk te blijven in de markt. Zowel in huidige trends, als ook het ontdekken van nieuwe trends. Vernieuwingen, innovaties en nieuwe technologieën zijn voor elk bedrijf en elk segment van vitaal belang. De kernwaarden van Ultimate Signing: ‘Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid’, sluiten uitstekend aan bij die van 3M en wij staan als leverancier dan ook volledig achter deze standaard.’

Kwaliteit, Veiligheid, Duurzaamheid
‘Kwaliteit staat voorop, ook indien er een hogere levensduur vereist is’, vervolgt Van der Meide, ‘Om verkeersveiligheid te garanderen voor een nog langere periode, komen alleen de meest hoogwaardige materialen in aanmerking voor een nieuwe standaard. De VNVF heeft besloten om de hoogste eisen te stellen aan de reflecterende folie voor dit nieuwe verkeersbord, en kwam zodoende met ons in gesprek over dit initiatief,’ aldus Van der Meide. Tijdens de Intertraffic-beurs in april, werd door de VNVF het ‘Ultimate Signing’-concept gepresenteerd: een nieuwe standaard onder de verkeersborden, met de drie kenmerken: Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid.

Wanneer een verkeersbord beter zichtbaar is, ook van een grotere afstand en onder andere invalshoeken én daarbij duidelijker contrasteert door een hoge helderheid, draagt dit bij aan de algemene verkeersveiligheid. ‘De weggebruiker veilig op weg helpen met duidelijke signalisatie, wegmarkeringen en verbeterde zichtbaarheid draagt in alle opzichten bij aan deze verkeersveiligheid.’

De fabrikanten van de VNVF hebben ook het productieproces van de drager, het bord waar de reflecterende folie op wordt geplakt, milieuvriendelijker gemaakt. Door het gebruik van aluminium coil-coating worden de borden enkel nog mechanisch behandeld. De basis is een voorgecoate plaat aluminium, waardoor de borden een gekleurde rand aan de achterzijde behouden. ‘Door deze nieuwe techniek is er geen individueel reinigingsproces meer, geen uitstoot van schadelijke dampen, geen lozing van afvalwater, geen chemische resten en geen overbodig restafval.’ Daarnaast wordt de reflecterende folie digitaal geprint, in tegenstelling tot de traditionele zeefdruktechniek. ‘Ook dit is veel minder belastend voor het milieu.’

Een geslaagd 2017

De samenwerking met de markt en de verschillende partners wordt door 3M erg gewaardeerd en blijft een speerpunt. Van der Meide noemt het ontstaan van mooie projecten uit deze samenwerking typerend voor het onderlinge vertrouwen. Als voorbeeld noemt hij het proces rond de ‘Ultimate Signing’ standaard: het concept is eerder dit jaar geïntroduceerd en nu worden de eerste verkeersborden volgens dit concept al geplaatst. ‘2017 is voor ons geslaagd wanneer het ‘Ultimate-Signing’-concept zicht uitrolt tot een breed geaccepteerde nieuwe standaard, waar gemeenten en wegbeheerders de toegevoegde waarde van zien.’ Daarnaast zal het bedrijf ook in 2017 kijken naar de nieuwe mogelijkheden en trends om in de toekomst zo relevant mogelijk te zijn.

Voor meer informatie, kijk op: www.3m.nl/ultimatesigning

PDF: 'Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit'.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.