I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar

Steven Logghe, Be-Mobile over dé evolutie in 2016-2017: Partnership Talking Traffic

donderdag 22 december 2016 Nettie Bakker 263x gelezen

Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van connected en coöperatieve systemen. De I-VRI, de intelligente VRI wordt de nieuwe datamijn in 2017. Aan het woord is Steven Logghe, Chief Traffic bij Be-Mobile en lid van de C-ITS tactische board die zes landelijke C-ITS-tafels overkoepelt. Deze tafels worden georganiseerd door DITCM in opdracht van Connecting Mobility en Beter Benutten. 

Steven Logghe, Chief Traffic bij Be-Mobile en lid van de C-ITS tactische board.

Steven Logghe, Chief Traffic bij Be-Mobile en lid van de C-ITS tactische board.

Op de vraag naar de belangrijkste evoluties binnen Be-Mobile en binnen de board, zegt Logghe: ‘Dat is absoluut de start van de ‘Partnership Talking Traffic’. Samen met overheid, kennis- en marktpartijen hebben we een vorm gevonden om samen een stap te maken in de landelijke uitrol van connected en coöperatieve ITS-systemen. In dit Partnership gaan meer dan 1200 VRI’s ‘communiceren’ met voertuigen en vice versa. Een echte mijlpaal voor ons en voor de deelnemende partners.

 

Binnen Be-Mobile zetten we stappen in de richting van dynamische verkeersinfo in navigatiesystemen, in combinatie met rijtaakondersteuning. Oftewel, de traditionele ‘landkaart op schoot’ wordt vervangen door navigatiekastjes die, naast de statische routekaart, ook actuele informatie geven over wegwerkzaamheden of andere situaties op de weg verderop. Bovendien bieden de systemen steeds verdergaande rijtaakondersteuning. Bijvoorbeeld hoe hard je op een weg mag rijden, dan wel hoe hard je het beste kunt rijden om niet voor het volgende verkeerslicht te hoeven wachten. En daarmee kom je in één lijn met de Partnership Talking Traffic, dat in deze ontwikkelingen een faciliterende en ook stimulerende rol speelt. 

 

In Talking Traffic komen de kennis en ervaringen samen die zijn, en worden opgedaan met eerdere grootschalige ‘coöperatieve’ proeven zoals de PraktijkProef Amsterdam en Spookfiles A 58. Be-Mobile is een van de deelnemende bedrijven in de Partnership Talking Traffic. Logghe: ‘We verwachten in de tweede helft van 2017 de eerste diensten te leveren aan een van de drie apps die zullen ‘communiceren’ met VRI’s, ofwel: I-VRI’s. De ambitie is dat we nationaal naar meer dan 1200 van zulke I-VRI’s gaan.’ 

 

Zichtbaar

‘Er zijn nu al veel slimme VRI’s’, vervolgt Logghe, ‘maar die zijn nog niet gekoppeld aan de navigatiesystemen in voertuigen en andersom. Dat wil zeggen: in de dasboards zijn de VRI’s nog niet zichtbaar, en andersom houdt de VRI nog geen rekening met het individuele voertuig.’ Binnen de Partnership Talking Traffic bouwen drie consortia aan drie Talking Traffic-diensten voor gebruikers/apps: Flitsmeister, MTVNL en LocatieNet. Wij zijn ook via ons zusterbedrijf Flitsmeister bij de Partnership Talking Traffic betrokken.’

 

Proeftuin

‘We zien Nederland steeds meer als proeftuin voor het ontwikkelingen en uitrollen van nieuwe mobiliteitsdiensten’ zegt Logghe vanuit Gent, de hoofdvestiging van het internationaal opererende Be-Mobile. Hoewel de Talking Traffic-diensten de proeffase ver voorbij gaan en als gratis dienst voor gebruikers direct in de markt worden gezet. ‘Met deze dienst gaan we echt meters maken op het terrein van coöperatieve mobiliteitsdiensten. Het verdienmodel zit in de data en het meten van verkeerstroomeffecten in samenwerking met overheden. Deze datastromen zijn ook weer in het belang van marktpartijen. Onze visie daarop is: Als je relevante diensten aanbiedt, krijg je gebruikers én daarmee informatie. Zijn jouw diensten niet relevant, krijg je geen gebruikers en dan ook geen gebruikersdata en -informatie. Neem een snelheidsadvies in de auto. Als dat niet relevant is voor gebruikers, dan wordt die dienst niet afgenomen en komt er ook geen data vrij over snelheidsgedrag.’

Over deelnemers aan de Partnership Talking Traffic maakt Logghe zich geen zorgen. ‘We hebben al 1 miljoen gebruikers  van Flitsmeister, naast de gebruikers van de diensten van de andere twee partners.

 

Stip: gezond werkveld voor datadiensten

In de vorige uitgave van Trends (Trends 2016) sprak Logghe over het werken aan een ‘technisch-economisch en communicatief gezond werkveld voor datadiensten’ als ‘stip aan de horizon’ voor Be-Mobile. ‘Die stip is niet veranderd’, zegt Logghe. Binnen onze organisatie opereren steeds meer partners, waardoor we steeds bredere diensten rond mobiliteit kunnen aanbieden.’ Voorbeelden daarvan zijn: Proximus, de Belgische KPN, met zusterbedrijf FLOW die geïntegreerde VMS-diensten aanstuurt, of een partnerbedrijf Mobile-For dat zich richt op betalingen en ticketing. Logghe: ‘We hebben juist de 30e Belgische gemeente aangesloten waar de combinatie mogelijk is van OV (De Lijn)- en parkeerbetalingen.

 

Kilometerheffing

Met alle kennis en technologieën van de verschillende partners ‘in eigen huis’, sorteert Be-Mobile min of meer automatisch voor op diensten die nu nog niet aan de orde zijn. Logghe: ‘Kilometerheffing is bijvoorbeeld een dienst die volgens verkeerskundigen een sterk sturend middel zou kunnen zijn. Het ontbreekt tot nu toe aan politieke steun en draagvalk, maar in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, is de techniek ervoor intussen ‘in huis’. Een katalysator hiervoor is natuurlijk de Duitse en Belgische tol voor vrachtwagens. De stap naar personenwagens is dan technisch gezien niet meer groot.’

 

Spanningsveld collectieve en particuliere doelen

In Trends 2016 sprak Logghe ook over de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Een steeds aanwezig spanningsveld in deze samenwerking schreef Logghe toen toe aan het verschil in doelen: collectief en particulier. Hoe staat het daarmee? Logghe: Ik kom dan weer terug op de Partnership Talking Traffic. Dit is een goed voorbeeld van de combinatie van een collectief belang (een nationaal werkend I-VRI-netwerk) dat kan worden bereikt door opdrachten aan verschillende marktpartijen. Tegelijkertijd werken overheid en marktpartners in dit nationale project aan het eerder genoemde ‘gezondere werkveld voor datadiensten.’ 

 

2017

In 2016 voorzag Logghe ‘de ontginning’ van een nieuwe datamijn: VRI’s. Welke ontwikkelingen ziet Logghe in 2017? ’De ontwikkeling van de I-VRI-data genereren ook weer meer ‘Floating Car Data. Je ziet dat deze data meer aandacht krijgen bij overheden. De volgende evoluties zijn dat elk voertuig op elke locatie ‘verbonden’ is aan een actuele verkeersinformatiebron. De tweede evolutie is dat overheden geen verkeersmanagementhardware meer in eigendom hebben, maar mobiliteitsopdrachten in de markt zetten. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil 10 procent minder verkeer op dat traject’, aldus Steven Logghe. 

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.