Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces

donderdag 22 december 2016 Geert Dijkstra 321x gelezen

De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law Enforcement, constateert deze trend bij gemeenten zowel in Nederland als in het buitenland. Sigmax past daarom steeds vaker vernieuwende technologie toe  binnen zijn handhavingsoplossing CityControl. Het resultaat is een efficiëntere inzet van handhavingsvoertuigen en BOA’s.

Het is merkbaar drukker op de weg. Nu de economie weer aantrekt en het gebruik van de auto toeneemt, slibben de snelwegen en binnensteden dicht. Vandaar dat de aandacht groeit voor technologie die verkeersstromen begeleidt en dat gemeenten op hun beurt wensen dat auto’s sneller een parkeerplek vinden. De oplossing hiervoor ligt verscholen in slimme handhavingsoplossingen die helpen de parkeerdruk beheersbaar te houden.

 

Voor de ogen van Paul Dinnissen en zijn team tekent zich een ware revolutie binnen parkeerhandhaving af. Niet eerder was de vraag naar oplossingen met camera’s, scanauto’s en –scooters zo groot, vertelt hij. “Dat zie je met name bij grote- en middelgrote gemeenten terug. Eerst waren het alleen de vier grote gemeenten die naar oplossingen als ANPR-kentekenplaatherkenning keken, maar nu zijn het ook andere grote en middelgrote gemeenten die behoefte hebben aan dit soort mogelijkheden.”

 

Mobiel controleren en verbaliseren

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is beschikbaar in verschillende toepassingen. Dinnissen geeft aan dat Sigmax al langer smartphone-oplossingen met deze technologie aanbiedt, maar dat de mogelijkheden in snel tempo groeien. “Een BOA kan met Scanflow van Sigmax CityControl al wandelend parkeerhandhaving doen. Nu is het ook mogelijk om scanauto’s en –scooters in te zetten voor de opvolging binnen dit proces. Dit creëert voor gemeenten de flexibiliteit om een eigen manier van handhaven in te richten.”

 

Het is niet vreemd dat intussen meerdere aanbieders producten voor scanvoertuigen aanbieden. Nederland loopt immers voorop in de ontwikkeling en toepassing van deze technologie in vergelijking met andere landen in Europa. “Daar kunnen we best trots op zijn”, zegt Dinnissen. Sigmax neemt hier een leidende positie in. “Wij weten klanten een geïntegreerde handhaafoplossing te bieden voor zowel parkeerhandhaving, camerahandhaving als brede handhaving binnen de openbare ruimte. CityControl is een totaalpakket waarin ook zaken als parkeer- en verblijfsrechten direct worden gecontroleerd en verwerkt.”

 

Duidelijke beweging richting kostenefficiënte parkeerhandhaving

Meer parkeerdruk werpt voor gemeenten uitdagingen op. Zo leiden meer parkeerterreinen ook tot meer slagbomen. En die zijn kostbaar, zowel in aanschaf als onderhoud. Bovendien is het zo in andere Europese landen, waar Sigmax ook actief is, dat bij wet de verplichting bestaat om bij een parkeerterrein met slagboom ook een parkeerwachter te hebben, wat de kosten nog meer opdrijft. ‘Slagboomloos parkeren’ is een uitkomst voor deze problematiek. Op

parkeerterreinen met een betaalautomaat worden daar waar mogelijk met ANPR-technologie uitgeruste camera’s ingezet om auto’s te registreren en controleren, terwijl ze tegelijkertijd vrij het terrein kunnen bezoeken of verlaten.

 

Parkeren zonder oponthoud biedt op die manier duidelijke voordelen, zegt Dinnissen. Maar omdat parkeerregimes per gemeente en parkeerterrein verschillen, vraagt dit wel om een flexibele oplossing. “CityControl bewijst nu al een tijdje op meerdere parkeerterreinen dat we prima de slagbomen kunnen vervangen door ANPR-camera’s.” En dat maakt gemeenten blij, merkt hij. “Het blijkt voor hen namelijk een duidelijk efficiëntere manier van handhaven te zijn, met minder kosten en meer opbrengsten.”

 

Sommige gemeenten gaan zelfs een stap verder dan de inzet van ANPR enkel voor parkeerterreinen, constateert Dinnissen. “Gemeenten overwegen om parkeergarages vrij toegankelijk te maken en als openbare weg te beschouwen. Handhaving wordt vervolgens met scanauto’s en –scooters gedaan.”

 

Autoluwe binnensteden komen binnen bereik

Veel gemeenten gebruiken bollards om wegen in de (centrum)gebieden af te sluiten. Ook dit zijn dure systemen die veel onderhoud vergen. Hier schakelen gemeenten over op camera’s om op die manier sluipverkeer de toegang te ontzeggen zodat taxi’s en bussen vrij baan krijgen. Sigmax is bijvoorbeeld bezig om in Alkmaar met camera’s de handhaving op deze moderne manier in te richten.

 

Gebruik verschillende databronnen voor optimale handhaving

De grootste winst in efficiency wordt behaald door het acteren op data. De combinatie van verschillende databronnen als BOA’s op straat, scanvoertuigen, parkeerautomaten, vergunningensystemen en belparkeerders maakt analyse van gegevens mogelijk. “Op die manier levert data input voor onder andere planningen en rapportages als boeteoverzichten, bezettingsgraad en betalingsbereidheid en kunnen BOA’s en scanvoertuigen optimaal ingezet worden”, vertelt Dinnissen. “Dit werkt weer verder door als voedingsbron voor gemeentelijk beleid., bijvoorbeeld vernieuwde ideeën als dynamische parkeertarieven.”

 

Gebruikte data is zowel afkomstig van gemeenten zelf als externe toeleveranciers en burgers. “Je merkt dat steeds meer (anonieme) data beschikbaar wordt gesteld”, zegt Dinnissen. “Dat komt goed uit voor het maken van de meest inzichtrijke rapportages en analyses. Gemeenten analyseren deze data zelf vaak al met BI-tooling.”

 

De Slimme Stad dient zich aan

De stijgende populariteit van cameratechnologie werkt het ontstaan van ‘Smart Cities’, een vaak gehoorde wens in gemeenteland, in de hand. Door het verder moderniseren van camera’s in combinatie met het gebruik van vaste camera’s en scanvoertuigen, kunnen gemeenten in de toekomst toewerken naar complete milieurapportages. “Camera’s kunnen in de toekomst bijvoorbeeld CO2-waarden meten om een overzicht te maken van de vervuiling binnen een gemeente”, aldus Dinnissen. Ook kunnen camera’s straatmeubilair fotograferen en herkennen, zodat bijvoorbeeld bij een kapot verkeersbord al vanuit het backoffice handhavingsacties kunnen worden ingepland voor

herstel. “Maar ook mulderfeiten en vuilnisovertredingen kunnen vanaf kantoor met DeskControl bekeken en beboet worden, zonder dat opvolging op straat hoeft plaats te vinden.”

 

Vooral in Utrecht gaan de technologische ontwikkelingen hard en wordt bijvoorbeeld al met milieuzones gewerkt. “Sigmax verzorgt hier dat elk voertuig in het centrum van Utrecht gescand wordt voor controle en verbalisering. Ook dit is een toepassing waarvoor de interesse in binnen- en buitenland groeit”, besluit Dinnissen.

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.