Scrum weet raad met onzekerheid

Marije in der Maur, XTNT: ‘Focus op waardevoller product door het proces flexibel in te richten’

donderdag 22 december 2016 Leonie Walta 284x gelezen

Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder hoe zulke Smart Mobility-oplossingen er precies uit moeten zien. Marije in der Maur van XTNT maakt voor deze en andere mobiliteitsprojecten gebruik van de scrummethode, waarin producten in samenwerking met de omgeving in overzichtelijke stappen worden ontwikkeld. 

Marije in der Maur, adviseur bij XTNT

Marije in der Maur, adviseur bij XTNT

De economie komt weer in beweging en daardoor staat het verkeer steeds vaker stil. Op de weg, in het OV, op de fietspaden, overal wordt het weer drukker. Marije in der Maur, adviseur bij XTNT, ziet dat niet alleen terug in haar werk maar hoort ook in de wandelgangen weer steeds vaker dat mensen in de file hebben gestaan. Er is daardoor een groeiende vraag naar Smart Mobility-oplossingen die de bereikbaarheid kunnen vergroten, zoals actuele en slimme reisinformatieproducten.  Maar hoe die er precies uit moeten komen te zien is voor opdrachtgevers bij aanvang van een project vaak nog niet geheel duidelijk. ‘Niet alleen bij reisinformatieproducten is dat het geval maar bijvoorbeeld ook bij mobiliteitsplannen,’ vertelt In der Maur. ‘Ook dat soort projecten verlopen minder voorspelbaar. Er is daarom behoefte aan een flexibele projectmanagementmethode, waarbij tijd en budget van tevoren vastliggen, maar het product zelf nog niet.’

 

Scrummethode

XTNT maakt daarom tegenwoordig bij diverse projecten gebruik van de scrummethode. Deze is oorspronkelijk afkomstig uit de softwareontwikkeling. In een aantal overzichtelijke stappen krijgt het product gaandeweg vorm en kan ook de omgeving effectiever bij het project worden betrokken. 

 

Backlog en sprint

Werken met een scrummethode start met het vormen van een team bestaande uit de opdrachtgever, opdrachtnemer en vertegenwoordigers van alle betrokken omgevingspartijen. De teamleden stellen een lijst op met eisen en wensen waar het product aan zou moeten voldoen. Vervolgens prioriteren ze deze eisen die ze vastleggen in het dynamische product backlog en selecteren ze enkele van de belangrijkste eisen waar de opdrachtnemer in een eerste stap mee aan de slag zou moeten. 

Zo’n stap heet een sprint en duurt twee tot vier weken. Het tussenproduct wordt daarna aan het team voorgelegd. Op basis daarvan selecteert het team de toegevoegde eisen die in de volgende sprint uitgewerkt moeten worden. Eventueel kunnen stakeholders op basis van nieuwe inzichten nieuwe eisen inbrengen. Het aantal sprints hangt af van beschikbare tijd en budget. Niet alle eisen zullen altijd worden opgepakt. 

 

Waarde toevoegen

‘Het proces van de scrum is sterk waardengedreven’, licht In der Maur toe. ‘De eisen die worden opgepakt zijn altijd de eisen die op dat moment het meeste waarde toevoegen aan het product. En de beslissingen over die eisen worden samen genomen, waardoor er draagvlak voor het product ontstaat. Daarmee past deze werkwijze goed bij de huidige trend waarin we steeds beter rekening willen houden met de behoeften van stakeholders. En de concrete tussenproducten zijn tastbaar voor de leden van het team, ze kunnen er iets van vinden en zo nodig het proces bijsturen.’

 

Digitale reisinformatietool

XTNT paste de scrummethode reeds toe bij de ontwikkeling van een digitale reisinformatietool rond de afsluiting van de Velsertunnel voor renovatie. Er bleek vooral behoefte aan een makkelijk toegankelijke applicatie met actuele routes en reistijden en inzicht in de nieuwe infrastructuur. ‘We adviseerden binnen dit project zowel aan de opdrachtgeverskant als de opdrachtnemerskant. Namens de opdrachtgever verzamelden we de producteisen uit de omgeving en als opdrachtnemer voerden we de stappen in het proces uit en stemden we af met de productontwikkelaar. Beide rollen zijn voor ons prima in een project te verenigen als voor iedereen duidelijk is welke pet we op hebben.’

 

Opdrachtgevers vinden het vaak nog wel spannend om met de scrummethode aan de slag te gaan. Ze zien wel de toegevoegde waarde bij onzekerheid over het op te leveren product. Want bij de traditionele projectaanpak moeten de vooraf gemaakte vastomlijnde plannen onderweg vaak worden losgelaten. Dat is zonde van de tijd die in het plan is gestoken, en het levert achteraf ook veel discussie op over de vooraf gemaakte afspraken. 

 

Maar ze raken met de scrummethode wel hun gebruikelijke handvatten op het project kwijt. In der Maur: ‘Het is met de scrummethode niet hard vast te leggen wat de prestaties van de opdrachtnemer moeten zijn en de voortgang is niet te meten in een percentage gereed werk. Ook moeten inkoopafdelingen van de opdrachtgevende partijen er vaak aan wennen dat niet de gebruikelijke vaste tussenproducten opgeleverd worden. Er moeten dus andere afspraken gemaakt worden met een opdrachtnemer.’

 

Reageren op veranderingen

Het belangrijkste voordeel van de scrummethode is dat de betrokkenen tijdens het proces kunnen reageren op de eventuele veranderingen. Bij een traditioneel vastomlijnd plan was dat moeizamer. ‘Je hebt daarin uitgebreide projectdocumentatie, gespreksverslagen en risicodossiers waarin alles vastligt. Dat werkt nog steeds prima als het product vooraf helder gedefinieerd is, maar niet als het eindproduct op voorhand niet duidelijk is. In de flexibele procesaanpak van de scrummethode ligt de focus meer op de ontwikkeling van het product in een veranderende omgeving en bestaat het papierwerk nagenoeg alleen uit de product backlog.’ 

 

In der Maur kan de proceskant van de scrummethode niet genoeg benadrukken. ‘Sommige partijen die zeggen met de scrummethode te werken komen niet verder dan een groot bord met geeltjes die ze in drie categorieën verdelen: To do, Doing, Done. Maar de methode is meer dan het opstellen van een geprioriteerde actielijst. Het gaat juist om het flexibel omgaan met de beren en kuilen die je in het productontwikkelingsproces tegenkomt, maar ook om het profiteren van nieuwe ideeën en (technologische) mogelijkheden die zich onderweg voordoen.’

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.