Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân

Veiligheid krijgt meer aandacht in 2017

donderdag 22 december 2016 Karin Broer 229x gelezen

Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de agenda. De hoofdstructuur van het Friese wegennet is op orde gebracht. Maar de verkeersveiligheid moet beter. Poepjes: ‘Dat wordt prioriteit nummer 1’.

Gedeputeerde Sietske Poepjes in actie voor verkeersveiligheid.

Gedeputeerde Sietske Poepjes in actie voor verkeersveiligheid.

‘Het voorzieningenniveau in de dorpen loopt terug, winkels verdwijnen, dat heeft gevolgen voor de mobiliteit’, zegt Sietske Poepjes, gedeputeerde van infrastructuur en mobiliteit, over de trends die in Fryslân een rol spelen. ‘Mensen gaan de auto intensiever gebruiken om naar de steden te komen, naar Sneek, Bolsward, Harlingen, Leeuwarden. ‘Verder zien we ook hier meer oudere verkeersdeelnemers. De generatie babyboomers komt in de AOW-leeftijd. Als derde trend is de auto minder vanzelfsprekend aan het worden voor jongeren. Deze tendens is hier in Fryslân misschien minder duidelijk dan in de Randstad, maar ook hier is het geen wet van Meden en Perzen meer om een auto te kopen.’

 

De provincie anticipeert op deze lange-termijntrends. ‘We hebben in de Fryslân de hoofdstructuur van wegen op orde gebracht -of we zijn daar hartstikke druk mee-, zodat je vanuit de dorpen snel in de steden bent. Zo hebben we de Centrale As (een nieuwe dubbelbaans autoweg van Dokkum naar de N31, red.) aangelegd, de Haak om Leeuwarden is af en er wordt gewerkt aan de rotonde Joure die aan het eind van 2017 zal worden ingeruild voor een knooppunt met fly-overs. Ook krijgt de N31 bij Harlingen een aquaduct en is het aquaduct voor Drachtsterweg in Leeuwarden komend jaar klaar. Kortom, we zorgen ervoor dat de backbone van de infrastructuur op orde is voor de demografische ontwikkelingen.’

 

Smartphone

Een indrukwekkende lijst, waardoor de doorstroming - toch al geen enorm probleem in Fryslân - nog beter wordt. Maar doorstroming is niet alles, weet Poepjes. Ook de verkeersveiligheid behoeft aandacht. Dat rapport met verkeersveiligheidscijfers is soms minder gunstig voor de provincie. De N354, tussen Sneek en de A32, haalde zelfs het landelijk nieuws omdat er in een paar maanden tijd 5 ongelukken plaatsvonden met gewonden. Poepjes: ‘We gaan ook aan deze weg wat doen. Die krijgt nu prioriteit, maar we hebben bij de analyse van de ongelukken ook gezien dat de smartphone vaak in het spel is. Daarom gaan we daar ook campagne op voeren. Natuurlijk spelen er bij ongelukken altijd meerdere factoren. Er waren op de N354 bijvoorbeeld de nodige ongelukken die te maken hadden met te hard rijden.’ 

 

Infraprojecten hebben ook invloed op de verkeersveiligheid. Poepjes: ‘De rotondes, de ovondes, ondertunneling, dat helpt natuurlijk de verkeersveiligheid. De Centrale As, vervangt de N356, die dwars door de dorpen ging. Nu is het in die dorpen, Burgum, Suameer, Garijp, rustiger geworden. De oude provinciale weg wordt daar een klinkerweg.’ 

 

We hebben knappe bouwers

De verkeerskundigen van de provincie Fryslân zijn niet bang de dingen anders te doen dan in de rest van Nederland, kijk naar de ovondes, kluifrotondes en andere variaties op rotondes. Zit dat in de cultuur van de afdeling verkeer van de provincie? Poepjes: ‘Dat zit in de cultuur van de hele provincie. We hebben knappe bouwers die net even iets anders kunnen verzinnen. En we hebben de budgetten op orde in Fryslân, daardoor kunnen we het ook doen.’

 

Krimpregio

De Centrale As is afgelopen jaar geopend. Over deze ‘autoweg naar een krimpregio’, die het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden met zijn mooie elzensingels doorsnijdt, is veel te doen geweest. Poepjes: ‘De verdeeldheid over de weg is wel minder geworden nu de weg er ligt. Ik hoor veel mensen zeggen: dat valt niet tegen, die weg ligt toch wel mooi in het landschap. Wat de gevolgen zijn voor de regio wordt gemonitord. Er zijn mensen die zeggen: nu de weg er ligt, gaan er nog meer mensen weg, en er zijn mensen die zeggen: nu is de regio beter bereikbaar, dus gaan er weer meer mensen wonen. Dat gaan we monitoren, daar valt nu nog niets over te zeggen, de weg is net drie maanden open.’ 

 

Poepjes heeft alleen infrastructuur en mobiliteit in portefeuille, OV en het fiets- en wandelbeleid zijn ondergebracht bij de collega’s Kramer en Schrier. In haar visie is de rol van de overheid beperkt als het gaat om invloed op mobiliteit. ‘Dingen gaan toch zoals ze gaan. Vergelijk het met werkgelegenheid, de overheid kan wel proberen goede omstandigheden te creëren, maar dingen gaan zoals ze gaan. Er zijn behoeften op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, en het aanleggen van infrastructuur kan daarbij helpen. Mobiliteit sturen is naar mijn mening onbegonnen werk.’ 

 

Burger

Wat kan de rest van Nederland leren van Fryslân? ‘Ik denk dat we in Fryslân goed zijn ingespeeld op wat de burger wil. Wij gaan graag met de burgers zelf in discussie. Ik ben in heel veel dorpshuizen geweest, ik hoor graag wat mensen bezighoudt.’

 

2017

De plannen voor 2017 zijn helder: verkeersveiligheid krijgt prioriteit nummer 1. Poepjes: ‘De doorstroming is nu dik in orde, het gaat er nu om de verkeersveiligheid te verbeteren. Want die trend is niet goed. We hadden vorig 13 verkeersdoden, nu zitten we al op 20. Ook het aantal gewonden stijgt. Verkeersveiligheid zal prioriteit krijgen. En verder? Het afmaken van de N31 bij Harlingen, het realiseren van knooppunt Joure, het aquaduct Drachtsterweg, alles op tijd en binnen budget. En dat gaat ook gebeuren!’

[In kader:]  Taart Sietske Poepjes is op twitter heel actief, en in het weekend komen daar altijd allerlei bijzondere taarten voorbij. Poepjes: ‘Ik bak graag taarten. Door de week praat ik heel veel, dan vind ik het lekker om in het weekend mijn hoofd vrij te maken door iets te maken. Het is een dankbare hobby, want mijn infraboys zoals ik ze graag noem, zijn er blij mee als ik maandags een taart meeneem.’.

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.