Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid

Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics over trends in verkeersveiligheidsinstrumenten

donderdag 22 december 2016 Nettie Bakker 246x gelezen

Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met persoonlijke interesse, maar ook met een steeds verfijnder instrumentarium ondersteunt. En dat laatste is weer te danken aan verdergaande ontwikkelingen op het gebied van data en 3D.

Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics

Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics

Pierik: ‘Algemene trends zijn data en 3D, daarbij opgemerkt dat het bij deze begrippen bol staat van de loze kreten. Anderzijds, de kans dat de verkeerskunde op deze onderwerpen rechts wordt ingehaald door niet-mobiliteitsgerelateerde bedrijven acht ik reëel. TomTom gaat bijvoorbeeld samenwerken met de gemeente Amsterdam op het gebied van data. Zo kan het gebeuren dat de navigatieleverancier iets aan stadsverkeersmanagement gaat doen.

 

Naast de algemene, technologische trends vermoed ik dat verkeersveiligheid weer in warme belangstelling komt te staan. Het Duurzaam Veilige laaghangende (lees, betaalbare) fruit is allang geplukt. Misschien is mede daardoor de belangstelling voor verkeersveiligheid wat weggeëbd. Toch komt die aandacht weer terug. Ik merk dat aan de toenemende vraag die we krijgen voor verkeersaudits, verkeersanalyses en camera-conflictobservaties.

 

Het lijkt erop dat de hele beleidsontwikkeling op het gebied van verkeersveiligheid op een laag pitje is komen te staan. De crisis en verminderde budgetten hebben daar zeker aan bijgedragen. Wat natuurlijk ook opvalt is de stijgende trend in verkeersslachtoffercijfers. Die grafiekjes zijn behoorlijk confronterend. Deels kan dat toe te schrijven zijn aan betere registratie, maar dan nog. Maar naast een betere registratie, zie ik ook de aandacht voor verkeersveiligheid aantrekken. Investeringen in verkeersveiligheid blijven overigens vaak lastig’, zegt Pierik. ‘De revenuen komen niet terecht bij de investeerders in verkeersveiligheid. Dat maakt het vaak een lastig verhaal.’

 

Ondertussen zijn er ook ontwikkelingen in het instrumentarium om verkeersonveiligheid te duiden en te analyseren, legt Pierik uit. ’Wij zijn bijvoorbeeld bezig met de verfijning van camera-observaties van verkeersknelpunten. Zo’n camera-onderzoek en -analyse, evenals een verkeersaudit, kan veel informatie geven over de ongevalsoorzaken en verkeersonveiligheid expliciet maken. In onze camera-observaties kunnen we intussen ook alle verkeersdeelnemers zichtbaar maken die in dode hoeken staan voor het overige verkeer. Bijvoorbeeld een fietser naast een vrachtwagen voor een verkeerslicht.’ 

 

Verkeersaudits - het bestuderen en analyseren van een ontwerp tot en met realisatie: hoe ligt het erbij - is een gangbare activiteit voor het Rijk en provincies. Bij gemeenten is de bekendheid met audits nog niet zo groot, aldus Pierik. 

 

Belemmering of handicap

‘Bij een audit gaan we geen slachtoffers tellen, maar op basis van een aantal vooropgestelde indicatoren beoordelen of een verkeersituatie op zichzelf voldoende veilig is ontworpen, dan wel is gerealiseerd. Je kunt een audit in verschillende fases van ontwerp en uitvoering toepassen. Belangrijk is ook om bij audit te controleren of een ontwerp en/of realisatie voldoet aan veiligheidseisen voor mensen met een belemmering of handicap. Hoe lastig is het bijvoorbeeld om een rolstoel voort te bewegen op een trottoir dat iets scheef loopt voor de afwatering.

 

Verkeersveiligheid, zo benadrukt Pierik terzijde, zit overigens vaak in zulke zaken. ‘Een eyeopener voor mij was ooit een bezoek aan een zogenoemde blindenboot in Groningen. Die was volledig in het donker ingericht. Ik heb toen de stad kunnen voelen aan de hand van een maquette. Dat heeft me enorm geholpen om te begrijpen hoe belangrijk het is om ook voor minder validen te ontwerpen.’

 

Weeffouten

‘Voordeel van een audit? Je moet het laten uitvoeren door iemand die niet bij ontwerp is betrokken en die kan - zeker bij een ontwerpaudit - vooraf weeffouten voorkomen. En dat is weer vele malen goedkoper dan later in de realisatie. 

 

Bij eenmaal gerealiseerde verkeerssituaties kun je naast een audit ook het daadwerkelijke verkeersgedrag analyseren, bijvoorbeeld door een camera-observatie. Die beelden brengen we in een model, waarna we dieper op de verschillende aspecten kunnen inzoomen. Bijvoorbeeld op verlichtingsaspecten, zit er ergens een donkere hoek? Ook kun je bijvoorbeeld ontdekken waarom verkeer uitzonderlijk langzaam rechts afslaat. Komt dat bijvoorbeeld omdat het zicht wordt belemmerd door een te hoge heg? Dan hoef je dus niet je bocht te verruimen.’ 

 

Verschillende deskundigen

‘Waar we ook verder aan werken is om onze observatiebeelden door verschillende deskundigen te laten bekijken. Naast een verkeerskundige, vragen we ook een gedragswetenschapper of een politieagent om naar de beelden te kijken. Mogelijk zien zij relevante aspecten die de ander over het hoofd ziet. Misschien zegt de psycholoog: Ik zie als weggebruiker vanuit die hoek, plotseling een groot rood vlak. Daar reageert een weggebruiker op. Daar zou een verkeerskundige misschien nooit op komen.’ 

 

2017

‘In 2017 gaan we zeker door met de verdere ontwikkeling van onze conflictobservaties. Ik wil zeker er zijn van zijn dat we geen dingen missen. We hebben nu het hawk-eye-principe ingevoerd in ons model: Hawk-eye is bekend van tennis. Het geeft een rondom-camerabeeld van de inslag van de bal om te zien of die in of uit was. Met deze hawk-eye-toepassing kunnen we in het model de verkeerssituatie vanuit alle hoeken bekijken. Geen hoek blijft buiten zicht. Het aardige van modellen is dat je ook bestuurders kunt toevoegen die er nu niet zijn.

 

Waar we verder op gaan inzoomen is op verkeersjuridisch advies. Dat wordt ook steeds belangrijker: hoe zit het met verkeersbesluiten, hoe zit het met aansprakelijkheid?’

 

Herijken  

‘Als laatste trend zie ik een herijking van het provinciaal en gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. In deze herijking gaat het om wat nemen we nog wel mee in het nieuwe GVVP of PVVP en wat niet. Deze herijking wordt mede veroorzaakt door de komst van de Omgevingswet. Wat dat precies gaat betekenen is nog onbekend, maar het heeft zeker impact op de traditionele mobiliteitsplannen. Herijken zal daarbij het startpunt zijn.’

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.