Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan.

donderdag 22 december 2016 Geert Dijkstra 381x gelezen

De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning en -prognoses, verkeerssimulaties en real time verkeersmanagement. Met name op het gebied van de korte termijn verkeersvoorspelling, voorspellen hoe de verkeerssituatie over een uur zal zijn, is in Nederland nog veel te winnen.

Robin Huizenga, Business Manager Traffic PTV Group

Robin Huizenga, Business Manager Traffic PTV Group

Sinds de oprichting in 1979 fungeert het hoofdkantoor van PTV in Karlsruhe als ontwikkelings- en innovatiecentrum en worden ook de sales en service vanuit het hoofdkantoor georganiseerd. “Lange tijd functioneerde dat prima. Maar om echt goed in de toenemende behoefte van een groeiende klantenkring te kunnen voorzien, was deze organisatievorm niet optimaal. Klanten ervaren soms een te grote afstand naar PTV als het gaat om alledaagse vragen en problemen. Verder is kennis van de lokale markt van steeds groter belang om onze software en dienstverlening toe te spitsen op lokale behoeftes”, aldus Robin Huizenga, sinds 2015 om deze redenen als Business Manager Traffic verantwoordelijk voor de verkoop en klantbeheer in de Benelux en de Scandinavische landen. Naast Huizenga zijn inmiddels ook een support-medewerker, inhoudelijk expert voor tweedelijns klantvragen én een projectmanager aan het team toegevoegd. Recentelijk is in Götenborg een vestiging geopend om nog dichter bij de Scandinavische markt te komen. In Nederland rekent PTV nagenoeg alle adviesbureaus op het gebied van verkeer en mobiliteit tot haar klantenkring. Daarnaast wordt de software ook gebruikt bij (grotere) overheden, kennisinstellingen en in toenemende mate aannemerijen die hun dienstverlening steeds verder uitbreiden.

 

In hoeverre is er in de software echt ruimte voor lokale wensen? “Onze software wordt wereldwijd toegepast en doorontwikkeld voor de meest uiteenlopende vraagstukken. Dit betekent dat we state-of-the-art software kunnen leveren. Hierbij richten wij ons wel op de behoefte en functionaliteiten die niet lokaal-specifiek zijn en dus ook elders in de wereldwijd relevant zijn. Verder zien we steeds vaker dat, mede door de open structuur van onze software, klanten hun lokaal-specifieke wensen zelf realiseren (al dan niet met onze ondersteuning) door hun eigen procedures te koppelen aan onze software.” Gevraagd naar de ambities van PTV ziet Huizenga diverse kansen voor groei. “Zo goed als alle adviesbureaus maken al gebruik van onze software. Voor hen ontwikkelen we nieuwe modules waarmee ze steeds hun dienstverlening kunnen verbeteren en steeds beter en sneller komen tot gewenste berekeningen, simulaties en forecast. Daarnaast dienen nieuwe doelgroepen zich aan, zoals aannemers, die een rol in mobiliteitsland opeisen.”

 

Korte termijn voorspelling

Nederland ziet zichzelf graag als gidsland op het gebied van slimme mobiliteit en autonoom vervoer. Terecht vindt Huizenga, al ziet hij wel lacunes: “In Nederland zijn we heel goed in real-time verkeersinformatie én in modellen die voorspellen hoe de wereld er over 10 of 20 jaar uit zal zien. Maar waar we in achterlopen ten opzichte van andere landen is het voorspellen van verkeerssituaties over een uur. Ik noem dat de korte termijn voorspelling. En juist daar is nog heel veel winst te boeken in termen van systeemoptimalisatie, sturen van verkeersstromen, informeren van weggebruikers, verbeteren van verkeersveiligheid en beperken van milieukundige (negatieve) effecten.” Relevant in dit verband is het partnership dat PTV is aangegaan met Talking Traffic, onderdeel van het Beter Benutten programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen met Technolution introduceert het vanuit dit programma in 2017 tools waarmee de te verwachten situatie op de weg nog nauwkeuriger voorspeld kan worden op basis van state-of-the-art verkeersmodellering en slimme algoritmes.

 

Autonoom vervoer

Ook PTV zet serieus in op de robotisering van de mobiliteitssector, zoals Huizenga het noemt als hij praat over de ‘versmelting van mens en machine’. “Op het gebied van autonoom vervoer staan ons enorme ontwikkelingen te wachten. Die werpen vandaag de dag al hun schaduw vooruit. Meerdere autofabrikanten testen binnen onze simulatiesoftware de effecten van de aankomende innovaties die autonoom rijden weer een stap dichterbij brengen. Het testen binnen onze omgeving zorgt voor een drastische reductie in ontwikkelingstijd en voorkomt vele miljoenen testkilometers op testcircuits en openbare weg. Verder hebben we een softwareplatform ontwikkeld dat overheden handvaten geeft om concrete casussen op het gebied van gedeelde mobiliteit (zoals voorbeeld Uber) gecontroleerd plaats te laten vinden. We gaan daarbij zover dat wij het gewenste autonome auto’s in het systeem, optimale standplaatsen en de hoeveelheid en plaats van oplaadvoorzieningen (indien elektrische voertuigen) kunnen benoemen. Daarbij maken we overigens gebruik van de ritplanningstools en -ervaring uit onze logistieke software-activiteiten.”

 

Technologische mogelijkheden in combinatie met realtime communicatietechnieken en nieuwe business modellen maken de transitie naar een soort privaat OV mogelijk. “De mogelijkheden lijken onbegrenst. De vraag is vooral wat de uiteindelijke gebruikers van al deze mogelijkheden vinden, of ze ervan gebruik willen en gaan maken én vooral of ze voor de dienst willen betalen.”

 

Integrale oplossingen

Daarmee heeft ook de eindgebruiker zijn plek in het gesprek opgeëist. Net als in de sector steeds vaker het geval is. Huizenga: “In algemene zin willen consumenten in toenemende mate hun persoonlijke behoeften vervullen. Online je eigen product customizen en bestellen en de volgende dag in huis. Met een enorme groei van online verkopen als resultaat. Dat leidt enerzijds tot een totaal andere vervoersvraag waar verladers slim op in moeten spelen. Anderzijds is het aan de lokale, provinciale en nationale overheden om verkeerssystemen te ontwikkelen die aan deze nieuwe vraag voldoen. Duurzame en rendabele mobiliteit veronderstelt een nauw op elkaar afgestemde coördinatie van de verkeersstromen en goederenstromen, zodat mensen en goederen efficiënt en veilig op hun bestemming aankomen. Samen werken aan integrale oplossingen die leiden tot snelle, efficiënte en duurzame distributie. Door onze wereldwijde betrokkenheid bij uitdagende vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer kunnen wij trendsettende, state-of-the-art oplossingen leveren voor niet alleen de vragen van vandaag, maar ook die van morgen. Wij denken daar met onze klanten graag mee, al zijn we geen consultancy-organisatie.”

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.