Vialis wil Nederland vooruit brengen

donderdag 22 december 2016 Geert Dijkstra 412x gelezen

Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen en technologie - Nederland vooruit brengen’. Speerpunten daarbij zijn veiligheid, duurzaamheid en doorstroming.

Robin van Haasteren, commercieel directeur bij Vialis

Robin van Haasteren, commercieel directeur bij Vialis

Al bijna honderd jaar is Vialis, onderdeel van VolkerWessels, werkzaam in het domein infrastructuur en mobiliteit. Een omgeving die sindsdien volledig veranderd is. “Zeker de laatste jaren hebben we te maken met uitdagingen én kansen die vragen om expertise en intelligente oplossingen”, aldus Robin van Haasteren, commercieel directeur van Vialis.

 

“De roep om duurzaamheid, steeds hogere eisen aan veiligheid, de mobiliteitsbehoefte die de komende jaren blijft toenemen, het zijn thema’s van nu die om een oplossing voor morgen vragen. De mobiliteitsbehoefte heeft steeds meer gevolgen voor de doorstroming. Markten, mensen en middelen die zonder beperkingen met elkaar in verbinding staan, zijn essentieel voor de toekomstige welvaart van Nederland. Uitbreiden van de infrastructuur om de doorstroming te waarborgen, is door de beperkte ruimte in ons land niet altijd een optie. We moeten de bestaande middelen daarom zo efficiënt mogelijk inrichten en benutten. Dan krijgt onze economie de kans te groeien, kunnen regio’s zich ontwikkelen en wint ons land aan concurrentiekracht én leefbaarheid. Smart mobility is dan één van de thema’s die bijdragen aan structurele oplossingen. Met de groeiende afhankelijkheid van digitale technologie groeit enerzijds onze kwetsbaarheid. Anderzijds biedt het tal van nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelingen zijn talrijk en veelbelovend. ‘The internet of things’ en big data zetten het denken over de inrichting van de (stedelijke) omgeving op zijn kop. Alles is of wordt ‘connected’, alles genereert data. We krijgen unieke kansen om inzichten te verwerven, ons voorspellend vermogen te vergroten en preventieve maatregelen nemen. Dat wordt cruciaal om onze wegen en omgeving veilig te houden. En leefbaar, want meer mobiliteit en een ongehinderde doorstroming mogen de duurzaamheid van ons land natuurlijk niet aantasten. De toenemende behoefte aan mobiliteit moet in balans gebracht worden met het reduceren van de overlast door verkeer.”

 

Solution provider

Veiligheid, duurzaamheid en doorstroming zijn kortom de uitdagingen waar Vialis zich voor inzet. Van Haasteren: “Voor onze opdrachtgevers zijn we een bevlogen, betrokken en betrouwbare solution provider die hen ontzorgt op het volledige traject, van advies en ontwerp tot realisatie en beheer van de assets. Zij kunnen op ons vertrouwen als inhoudelijke sparringpartner die actief meedenkt over de beste, geïntegreerde oplossingen voor complexe vraagstukken. Binnen ons eigen domein infrastructuur en mobiliteit zetten we ons in voor de leefbaarheid van Nederland. Bij het ontwikkelen van slimme oplossingen voor veiligheid, duurzaamheid en doorstroming staan we echter nooit alleen. Om onze doelen én die van onze opdrachtgevers te behalen, werken we nauw samen. In de eerste plaats met die opdrachtgevers, maar ook met alle andere partners die bij infrastructuur- en mobiliteitsprojecten betrokken zijn.”

 

Minder overheid, meer Vialis

De overheid legt de uitvoering van publieke taken steeds meer bij de markt neer. Deze terugtrekkende overheid dient echter wel een adequate oplossing te bieden voor de complexe maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en doorstroming; uitdagingen waaraan ambitieuze doelstellingen verbonden zijn. “Dat vraagt om dienstverleners die bereid zijn om een belangrijk deel van de publieke taken over te nemen en daarvoor de competenties hebben. We zien het als onze verantwoordelijkheid al deze partijen, hun oplossingen én onze oplossingen tot een krachtig geheel te smeden. Bij al onze projecten is ons oog scherp gericht op de omgevingsbelangen en daar handelen we ook naar. We willen waarde toevoegen voor de lange termijn; in onze klantrelaties en ook in onze oplossingen, die altijd rekening houden met de effecten voor mens, milieu en maatschappij.”

 

“Wij maken infrastructuur intelligent”, zeggen we voortaan. “We grijpen uitdagingen aan om te innoveren en omarmen complexiteit. Technologie staat centraal in ons denken en doen; iedereen is ervan overtuigd dat technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan leefbaarheid. we kunnen steeds beter tegemoetkomen aan de eisen die gesteld worden aan veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur. En daarmee helpen we Nederland vooruit.”

 

----------------------------------------------------

Spookfileproject A58

Smart Mobility is geen toekomstbeeld, het gebeurt nu al. Binnen het Spookfileproject op de A58 werkt Vialis samen met andere bedrijven, overheid en kennisinstellingen aan het dempen van spookfiles, door op intelligente wijze snelheidsadviezen naar automobilisten te sturen. Binnen dit programma ‘Beter Benutten’ breidt Vialis zijn coöperatieve oplossingen breed in het land uit. Zo bouwt Vialis bestaande verkeersregelinstallaties om naar intelligente installaties die geschikt zijn voor  connected communicatie van en naar verkeersdeelnemers. En worden gegevens verzameld die worden verijkt tot verkeerskundige data en gedeeld met overheden, private partijen en de consument om de infrastructuur beter te benutten. Binnen dit kader past ook de betrokkenheid bij de geslaagde test met een zelfrijdende bus die Daimler AG in juli 2016 uitvoerde op de langste onafgebroken busbaan van Europa, tussen Schiphol en Haarlem. Doel was een zelfrijdende bus tussen het normale verkeer te laten rijden. Hiervoor moest het voertuig kunnen communiceren met de verkeersregelinstallaties, coöperatief en connected. Vialis voorzag daarom negentien verkeersregelinstallaties van coöperatieve technologie. Door vroegtijdige en betrouwbare communicatie anticiperen bus en installaties op de toekomstige verkeerssituatie. Het resultaat is een betere doorstroming, minder CO2-uitstoot en meer comfort voor de reiziger.

 

Lees hier de PDF-versie van het artikel.

Inhoud Trends 2017

 • Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Mensen verbinden op wat hen wérkelijk beweegt Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo... 22 december Geert Dijkstra
 • Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stille wegdekken: maatschappelijk en economisch Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk... 22 december Nettie Bakker
 • SWECO zet in op Smart Mobility SWECO zet in op Smart Mobility De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en... 22 december Geert Dijkstra
 • Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Rechtvaardigheid, leefbaarheid en innovaties Is het besteden van belastinggeld aan een hogesnelheidslijn eerlijk? En wat betekenen innovaties voor ons toekomstig verplaatsingspatroon? Zomaar wat vragen waar de Delftse... 22 december Leonie Walta
 • Vialis wil Nederland vooruit brengen Vialis wil Nederland vooruit brengen Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen... 22 december Geert Dijkstra
 • De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal De hele sector straatmeubilair stapt van staal naar digitaal ‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet... 22 december Maurits van den Toorn
 • ICT, verstedelijking en emancipatie ICT, verstedelijking en emancipatie Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge... 22 december Nettie Bakker
 • Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met... 22 december Nettie Bakker
 • I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar I-VRI’s brengen markt- en overheidsdoelen bij elkaar Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van... 22 december Nettie Bakker
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de... 22 december Karin Broer
 • Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! Aantrekkelijk en bereikbaar gidsland voor slimme en schone mobiliteit! In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid.... 22 december Geert Dijkstra
 • ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘Het gaat om eigen mobiliteitskeuzes’ ‘In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden', vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te... 22 december Leonie Walta
 • Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Data als stimulans voor zuiniger en veiliger rijgedrag Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve... 22 december Geert Dijkstra
 • Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Communicerende fietsers en fietsinfrastructuur Comfort, veiligheid en communicatie, dat zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én... 22 december Nettie Bakker
 • Scrum weet raad met onzekerheid Scrum weet raad met onzekerheid Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder... 22 december Leonie Walta
 • Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte Actueel overzicht van alle werkzaamheden in de openbare ruimte In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk... 22 december Geert Dijkstra
 • Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Duurzaamheid drukt ook haar stempel op mobiliteit Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. Het is een innovatief bedrijf dat zich richt op wetenschappelijke... 22 december Eline Huls
 • Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces Intelligente cameratechnologie leidt tot efficiënt handhavingsproces De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law... 22 december Geert Dijkstra
 • Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning... 22 december Geert Dijkstra
 • Gezondheid als startpunt voor slimme steden Gezondheid als startpunt voor slimme steden ‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad,... 22 december Nettie Bakker
 • ‘Adapt or die’ ‘Adapt or die’ De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie.... 22 december Ron Bos
 • ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ ‘We zijn op veel vlakken toe aan opschaling’ Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility. Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility. Een interview met Thijs... 22 december Nettie Bakker
 • We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! We moeten oppassen vanuit trends te redeneren! Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks... 22 december Maurits van den Toorn
 • Grote onzekerheid over tussentijdse effecten Grote onzekerheid over tussentijdse effecten ‘Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel... 22 december Nettie Bakker

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.