Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit

Floor Vermeulen

woensdag 20 december 2017 Maarten Reith 194x gelezen

Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de trend. En dus moet er worden geïnvesteerd in mobiliteitsnetwerken.
Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

‘Er is weer geld voor mobiliteit, in tegenstelling tot geluiden van de afgelopen jaren. De problemen zouden zich vanzelf wel oplossen. Er waren minder files, minder mensen in de trein. Voor onze afdeling zou het een beetje klussen in de marge worden. Maar dat blijkt nu anders te liggen. We hebben geïnvesteerd in de economie en om die te laten draaien moeten de mobiliteitsnetwerken de drukte wel aankunnen. Nu lopen de rijks- en provinciale wegen vast’, zo begint Vermeulen. Als gedeputeerde beslaat zijn portefeuille verkeer en vervoer, vervoersautoriteit en MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), communicatie en vergunningverlening. Hij was provinciaal lijsttrekker van de VVD bij de Statenverkiezingen in 2011 en 2015 en is nu als gedeputeerde verkeer en vervoer voorzitter van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB).

 

‘Voor de hoofdstromen tussen de steden is het onaantrekkelijk maken van de auto geen alternatief. Het ov kan dat niet aan, mensen willen niet in de trein of bus staan. En dat betekent voor het komende jaar dus druk op de beschikbare middelen. Dat vergt een rechte rug van bestuurders, want het is niet zomaar opgelost. Ik geloof in de combinatie van maatregelen op de korte en de langere termijn. Denk aan beter benutten van het spoor met beveiligingssysteem ERTMS en lijnen intensiever gebruiken. Dat zijn de quick wins. Op langere termijn zijn er investeringen in infra, zoals voor light rail.’

 

Pionieren met data en nieuwe energie

De twee belangrijkste zaken waar de provincie Zuid-Holland in investeert zijn open data en duurzame mobiliteit. Vermeulen: ‘Open data zijn nodig voor slimmere mobiliteitsoplossingen. Ze worden nu gebruikt voor onder andere apps voor plannen en betalen in het ov. Omdat we zelf vervoerder zijn, overleggen we met andere provincies, regio’s, Rijksoverheid en vervoerders over technologie en het beschikbaar stellen van data. Op de Valleilijn loopt nu bijvoorbeeld een pilot met single check in/check out. Reizigers hoeven dan slechts één keer in en uit te checken als ze zowel over de Valleilijn en over het hoofdrailnet reizen. De uitkomst hiervan is van belang voor alle ov-reizigers in heel Nederland.’

En dan is er uiteraard ‘Parijs’. De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om alle nieuwe bussen vanaf 2025 emissievrij te laten rijden. ‘En dan bedoelen we geen vervuiling uit de uitlaat. We zijn bezig met elektrische bussen en waterstofbussen. Dat laatste is niet nieuw, wel dat we werken met VDL en de bussen dus van Nederlandse bodem zijn. En we werken aan wegen die meer CO2 opnemen dan uitstoten, in aanleg en beheer: de Wegen van Energietransitie. De N59 tussen Delft en Zoetermeer is hier een voorbeeld van. Kortom, Parijs en het regeerakkoord onderlijnen wat we al deden. Het is pionieren. Dat is ook een leerproces. Bij stappen in de energietransitie en duurzame mobiliteit zijn er soms ook resultaten die minder geslaagd zijn. Je wil bijvoorbeeld elektrisch vervoer en je krijgt biodiesel.’

Wat betreft innovatie vindt de gedeputeerde de implementatie van de openbaarvervoerconcessie Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) spannend. Hier is de markt gevraagd met nieuwe vervoerconcepten te komen. En verder noemt hij de onderzoeken naar het slimmer en breder gebruik van de rijkswegen met behulp van platooning en in-carsystemen.

 

Aandacht voor goederen en fietsers

Naast reizigers is het belangrijk oog te hebben voor goederenstromen, aldus Vermeulen. ‘Die nemen hand over hand toe. In Nederland is daar te weinig focus op. Als we niet opletten krijgen we een overbelast spoor, liggen schepen steeds langer te wachten voor bruggen en sluizen. Zuid-Holland legt de nadruk op modal shift. Zo hebben meerdere partijen de intentie om met een groene corridor tussen Zoeterwoude (Heineken) en de haven in Rotterdam hun logistieke activiteiten klimaatneutraal te maken. Hiervoor wordt voor een groot deel gebruikgemaakt van de Gouwe, de Hollandse IJssel en de Nieuwe Maas. Samen met Duitsland is er ook interesse om zo’n duurzame goederencorridor richting het oosten aan te leggen, een combinatie van vaarwegen en nieuwe infra.’

‘Ten slotte, de provincie zet steeds meer in op treinstations die minder in gebruik zijn. Denk aan het parkeerterrein bij Sassenheim, een groot succes. Mensen gaan vanaf daar verder met de trein naar Leiden en Den Haag. Delft Zuid is ook zo’n station dat we willen upgraden. En station Feyenoord wordt nu alleen gebruikt door voetbalfans. Stedelijke ontwikkeling kan ook rond dergelijke stations. Zodat we bijvoorbeeld de modaliteit wandelen in de keten faciliteren. Met de woorden van Ronald Waterman, 33 jaar lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland: wandelen is spotgoedkoop, momentaan beschikbaar en gezond.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.