Als je tóch moet betalen, dan zo makkelijk mogelijk

dinsdag 19 december 2017 Peter Bekkering 77x gelezen

Hoe zorg je er enerzijds voor dat het bestaande parkeerareaal beter wordt benut en anderzijds dat de eindgebruiker zoveel mogelijk wordt ontzorgd? Om dat te bewerkstelligen zoekt Parkmobile op allerlei terreinen de samenwerking. Met autofabrikanten en andere dienstaanbieders, maar ook met innovatieve locaties en locatiebeheerders.
Tomas Novak, managing director Benelux bij Parkmobile

Tomas Novak, managing director Benelux bij Parkmobile

Tomas Novak is als managing director van Parkmobile eindverantwoordelijk voor de commercie in de Benelux. ‘Ik zorg dat zowel eindgebruikers als partners optimaal gebruik kunnen maken van de digitalisering van parkeren.’ 

 

Locatie minder relevant 

Novak ziet als trend een steeds individualistischere maatschappij. Daarnaast merkt hij dat de locatie steeds minder relevant lijkt te worden. ‘De jongere doelgroepen hebben minder kilometrages en minder verplaatsingen nodig om het dagelijks leven door te komen. Bovendien maken ze, als ze zich verplaatsen, gebruik van een breed scala aan mogelijkheden. Denk hierbij aan het ov, deelauto’s, andermans auto, de OV-fiets en Uber.’ Hij noemt nog een andere trend, die samenhangt met de individualistische maatschappij: de toegenomen wens naar gemak. ‘Mensen willen het liefst niet betalen, maar als het moet, dan willen ze het zo gemakkelijk mogelijk. Dit laatste is dan ook met name van toepassing op de groeiende groep 50-plussers.’ 

 

Connected Cars 

Wanneer Novak kijkt naar thema’s die een grote invloed hebben op de mobiliteit, dan noemt hij meteen blik-van-de-weg bij gemeenten, elektrisch aangedreven deelauto’s, de zelfrijdende en zelfparkerende auto en de connected cars: auto’s die met internet verbonden zijn. ‘Je krijgt door de gegevens die connected cars genereren infrastructuurmodellen die allemaal als doel hebben de bereikbaarheid interstedelijk en binnenstedelijk te vergroten en te verbeteren. De auto’s zijn digitaal verbonden en kunnen informatie geven over vrije parkeerplaatsen, betaald parkeren, het gebruik van de auto, het aantal kilometers, de afgelegde route en de slijtage van je auto.’ 

 

Niet parkeergerelateerde locaties 

Een andere trend volgens Novak is de opkomst van aanbieders van niet parkeergerelateerde locaties, die de locaties wel beschikbaar maken voor parkeren. Voorbeelden zijn ParkU, ParkBee en Mobypark. Het leidt er allemaal toe dat het bestaande parkeerareaal beter wordt benut. ‘Je ziet ook dat mensen zich voorafgaand aan een autorit steeds beter oriënteren hoe ze van A naar P, van huis naar parkeerplek, moeten komen.’ 

 

Een van de grootste uitdagingen zit volgens Novak de komende jaren in de zelfrijdende voertuigen. ‘Die hebben namelijk niet meer de noodzaak om stil te staan. Een eigenaar kan bijvoorbeeld zijn auto de opdracht geven zich aan te melden bij een autodeelprogramma of naar een gratis parkeerplaats buiten de stad te rijden. Dat laatste heeft overigens als gevolg dat de auto zich in een kort tijdsbestek tweemaal in plaats van eenmaal verplaatst binnen de stad. Je kunt de auto ook opdragen om rond te blijven rijden, omdat het verbruik van de auto goedkoper blijkt dan het geldende parkeertarief. En ook dat zorgt voor meer auto’s op de weg, terwijl je als overheid in verband met bereikbaarheid het tegenovergestelde wilt bereiken.’ 

 

Dienstverlening 

Al deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van Parkmobile. ‘De afgelopen jaren zijn we al gegaan van een dienstverlening met bellen en sms naar vrijwel alleen nog appen. Daarbinnen besteden we veel aandacht aan gemak. Je moet met zo min mogelijk kliks tot betaald parkeren komen.’ Daarnaast is Parkmobile druk bezig het aanbod te verbreden. ‘Behalve parkeren kun je dan ook andere informatie vinden, bijvoorbeeld over de aanrijroute. Ook zijn we bezig om te kijken of we in de app informatie kunnen inbouwen over de waarschijnlijkheid van een vrije parkeerplaats en de mogelijkheid om een parkeerplaats te reserveren.’ 

Een belangrijke ontwikkeling is verder dat Parkmobile de dienstverlening overbrengt naar het dashboard. Novak: 'De auto meldt straks bij aankomst: hier is betaald parkeren, zal ik dat voor je doen? Dit kan via een commando, maar ook volledig automatisch. Om dit alles mogelijk te maken, zoeken we de samenwerking met autofabrikanten. Zo is er bijvoorbeeld voor de Volkswagens van Pon een speciaal kastje ontwikkeld waar wij onze software in laten opnemen, inclusief de mogelijkheden om te betalen voor parkeren.’ 

 

Portaal 

Parkmobile vormt voor parkeerders het portaal tot een groeiende wereld van mobiliteitsdiensten. Zo biedt de dienst toegang tot innovatieve locaties en locatiebeheerders. Een goed voorbeeld is de exclusieve samenwerking met ParkBee, waardoor de parkerende klant via de app van Parkmobile de slagbomen kan openen van privéparkeerplaatsen bij kantoren en appartementen. ‘Deze mogelijkheden willen we combineren met de behoefte van de doelgroep. Zo denken we aan een tijdsgebonden aanbod. Dat wil zeggen dat ParkBee bijvoorbeeld bij een evenement zorgt voor een maximale beschikbaarheid in de buurt, die makkelijk vindbaar, reserveerbaar en betaalbaar is met de Parkmobile-app.’ 

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.