Elektrische voertuigen, parkeerdruk en PaaS

Drie trends, ziet WPS Parking

dinsdag 19 december 2017 Peter Bekkering 136x gelezen

De doorbraak van elektrische voertuigen, de parkeerdruk in binnensteden en Parkeren as a Service (PaaS). Dat zijn volgens Jesse Heitlager, technology director bij WPS Parking Systems, onderdeel van Dynniq, de voornaamste trends.

Jesse Heitlager, technology director bij WPS Parking Systems, onderdeel van Dynniq

Jesse Heitlager, technology director bij WPS Parking Systems, onderdeel van Dynniq

In zijn functie houdt Heitlager zich bezig met product management en product development. ‘Daarbij zorg ik dat WPS voor parkeren naast betrouwbare hardware vooral slimme software-oplossingen biedt. We zien het kortom niet meer als automatisme dat een goede parkeerervaring veel hardware vereist. Overigens verwacht ik niet dat slagbomen zullen verdwijnen: enerzijds omdat het voor de exploitant een effectief middel is om er zeker van te zijn dat hij zijn omzet binnen heeft, anderzijds omdat het voor de consument een heldere bevestiging van de afronding van de parkeertransactie is.’

 

Doorbraak elektrische voertuigen

Heitlager zag in 2017 drie belangrijke trends. ‘De eerste is dat 2017 het jaar is waarin elektrische voertuigen definitief hun plek in de markt hebben gekregen. Je ziet ook dat de eerste landen en regio’s bezig zijn bij nieuwe parkeergarages in hun regelgeving en procedures voor de bouwvergunning een verplicht percentage – tot 20 procent – aan laadpuntencapaciteit op te nemen. Ook Nederland zal die kant op moeten, want je zult iets moeten doen met elektrisch laden en een parkeergarage is daarvoor een logische beginplek. Daar komt bij dat er grote investeringen voor nodig zijn en dat het problemen kan gaan geven in de elektriciteitsvoorziening vanuit de nutsbedrijven.’ Hij legt uit: ‘Als een substantieel deel van de auto’s gaat opladen in de garage, is het huidige onderliggende stroomnet daarop niet toegerust.' Bij deze ontwikkeling is het voor WPS een toegevoegde waarde deel uit te maken van Dynniq, dat ook over specifieke energie-expertise beschikt en levert aan netwerkbeheerders. ‘We weten daarom hoe we zo’n energienetwerk stabiel kunnen houden, ook bij piekbelasting.’

 

Parkeerdruk in binnensteden

De tweede trend heeft te maken met de parkeerdruk in binnensteden. ‘Aan de ene kant zien we dat die druk toeneemt en aan de andere kant hebben veel winkels in binnensteden nog steeds de grootste moeite om het hoofd boven water te houden en om een experience te leveren die vergelijkbaar is met die van online-winkels. In de online-winkels word je bijvoorbeeld continu gewezen op alternatieven en is er steeds cross selling. Als WPS zien we een taak voor ons weggelegd om als parkeerleverancier de lokale ondernemers te helpen om een net zo breed belevingsspectrum aan te bieden. Tenslotte begint het fysieke bezoek van de consument aan de binnenstad in de garage. Wij zijn nu bezig om via een loyaltyprogramma met meerdere winkeliers het parkeren en het winkelen aan elkaar te knopen. Een onderdeel daarvan is flash advertising. Een koffiebar heeft nog plekken vrij en adverteert realtime op het parkeerkaartje voor een beperkte periode, bijvoorbeeld een uur. Daarnaast kunnen retailers bij aanschaf van producten ook het parkeerkaartje voor consumenten vergoeden, waardoor deze in feite gratis parkeert.’

Heitlager gaat ook nog in op het andere aspect van de toegenomen parkeerdruk. ‘Wij willen kleine en niet-openbare parkeerlocaties vanaf 30 parkeerplaatsen ontsluiten. Bijvoorbeeld privéparkeerterreinen van appartementencomplexen of bedrijventerreinen, die zich in een hoogvolumegebied bevinden. Wij geven daarbij als WPS de VVE van zo’n complex of het bedrijventerrein de tools om zowel aan bedrijven een aantal plekken te verhuren als aan toevallige passanten. De gebruiker heeft vervolgens alleen zijn pinpas nodig om toegang te krijgen en af te rekenen.’

 

Parkeren as a Service

De derde trend ten slotte is de opkomst van betalen met de smartphone bij parkeren. Hoewel er al veel mogelijk is, is het een toegangsmiddel dat hooguit 80 tot 90 procent kan dekken. En dat laatste is voor exploitanten niet goed genoeg, zegt Heitlager. "Je loopt een deel van je omzet mis. Je ziet dan ook dat exploitanten huiverig beginnen te worden om te investeren in hardware, in apparatuur die tien jaar lang hetzelfde blijft.’ WPS speelt hierop in met Parking as a Service (PaaS). ‘Daarbij investeren klanten niet in parkeerapparatuur, maar leggen ze ons hun parkeerbehoefte uit. Wij ondersteunen hen vervolgens daarbij. Een exploitant kan zo ultiem flexibel zijn. Met PaaS kunnen wij als WPS de exploitant voor twee jaar bijvoorbeeld een cashkassa verhuren. Na die periode kan de exploitant per maand beslissen: de kassa teruggeven en zich alleen richten op pinnen en mobiel betalen, of doorgaan met het accepteren van cash. Hetzelfde kan ook met andere apparatuur. Op deze manier dekken we voor de exploitant het risico bij een veranderende behoefte van de consument af.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.