Het optimale oppervlak

dinsdag 19 december 2017 Peter Bekkering 56x gelezen

Triflex is leverancier van vloeibare kunststoffen voor vloeren, afdichtingssystemen en markeringen. Met hoogwaardige, bewezen duurzame producten en systemen bedenkt Triflex oplossingen voor elk oppervlak. Of het nu parkeerdekken, balkons, galerijen, wegen, daken of vloeren zijn. De systemen van Triflex dragen bij aan de veiligheid, het comfort en de optimale beleving van de gebruikers.

Kees Kalis, directeur van Triflex

Kees Kalis, directeur van Triflex

Kees Kalis is directeur van Triflex. Hij ziet een drietal maatschappelijke trends die allemaal impact hebben op mobiliteit. ‘Als eerste de snelle technologische ontwikkelingen. Dat is positief omdat mobiliteit zo steeds slimmer wordt en omdat er steeds meer online-mobiliteitsdiensten komen. Ook zie je nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten ontstaan. Daarnaast verwacht ik dat het verkeer veiliger wordt door de komst van zelfrijdende of deels zelfrijdende auto’s.’

 

Verstedelijking

Bij een tweede trend, de verstedelijking, ziet Kalis zowel positieve als negatieve punten. ‘Positief vind ik de ontwikkeling dat er steeds meer buiten de stad wordt geparkeerd, waarna met duurzaam vervoer de reis wordt voortgezet. Dat juich ik toe. Zorgelijk vind ik dat het in het centrum en op de wegen ernaartoe steeds drukker wordt en dat dit leidt tot gebrek aan parkeerruimte. Bij het parkeren vind ik het overigens wel positief dat er steeds meer aandacht is voor de beleving bij het publiek.’

 

Milieu en gezondheid

De laatste trend is de toegenomen aandacht voor milieu en gezondheid. ‘Je ziet dat terug in de aanleg van meer fietspaden en snelfietspaden. Ook zie je dat veel steden grenzen stellen aan emissies en milieukenmerken voor het centrum steeds gebruikelijker worden. En dat duurzame vervoermiddelen een steeds belangrijkere rol spelen.’

 

Bijdragen

Triflex levert volgens Kalis op twee gebieden belangrijke bijdragen aan de mobiliteit. ‘Ten eerste door met onze duurzame kwaliteitsmaterialen de veiligheid en zichtbaarheid van wegen te vergroten. Want in onze optiek hangt verkeersveiligheid nauw samen met de kwaliteit van het wegoppervlak en de zichtbaarheid van markeringen.’

Ten tweede besteedt Triflex veel aandacht aan duurzame veilige parkeergarages. ‘Parkeergarages zijn steeds vaker aantrekkelijke ruimtes met een veilige uitstraling en logische routing. Speciaal voor esthetische en functionele oplossingen ontwikkelde Triflex technologieën voor parkeergarages op basis van vloeibare kunststoffen.’

 

Haarlem

Trots vertelt Kalis hoe Triflex de gemeente Haarlem hielp, die bij het station kampte met vele fietsen die her en der geparkeerd stonden. ‘We hebben daar bijgedragen aan de oplossing met een grote fietsenstalling met een fraaie futuristische gevel.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.