Hoe verbind je mensen, systemen en dingen?

dinsdag 19 december 2017 Nettie Bakker 121x gelezen

‘De belangrijkste trend is ‘verbondenheid’ van mensen, systemen en dingen. En hoe werk je als bedrijf aan de stad van de toekomst en kies je het juiste businessmodel?’ Een gesprek met Jeroen Brouwer, teammanager van dertien experts in het team Mobility Solutions, die een van vijf teams vormt binnen de afdeling Mobiliteit van Sweco.
Jeroen Brouwer, teammanager Mobility Solutions, Sweco

Jeroen Brouwer, teammanager Mobility Solutions, Sweco

Brouwer: ‘Wij werken hard aan het ontwikkelen en implementeren van slimme software voor de iVRI's binnen het programma Talking Traffic, best een zware kluif. Waar huidige VRI-software vooral is gericht op het reduceren van wachtrijen en verbeteren van de doorstroming is een grote markt te winnen als het gaat om het reduceren van voertuigverliesuren, het reduceren van geluid dan wel het 'klaren van de lucht'. Dit verschilt per locatie en per wegbeheerder. Bovendien kunnen de nieuwe iVRI’s communiceren met zelfrijdende voertuigen.’

 

Pionieren
‘Wij werken binnen Talking Traffic aan het aansturen van de iVRI vanuit de cloud en testen deze software nu in een simulatie-omgeving. Uiteraard moeten alle nieuwe toepassingen compatible zijn. Hiervoor zijn binnen het programma meerdere koppelvlakken benoemd. Binnen Talking Traffic zijn we uitgegaan van een aantal Europese standaarden en specifiek Nederlandse standaarden. Maar waar we in Nederland ook goed in zijn, is Europese standaarden aanpassen naar onze wens. Zo heeft Datex2 een Dutch Profile gekregen omdat ‘Spitsstrook Gesloten’ en ‘Mist’ niet in de Europese standaard paste. Deze houding heeft wel als risico dat ze ook moeten worden onderhouden en dat internationale producten en producenten deze Nederlandse specials niet of beperkt gebruiken. Zo’n Nederlandse standaard heeft dus risico’s, maar soms kies je ervoor omdat er op bepaalde vlakken nog geen Europese standaard is of dat we er in Nederland niet op willen wachten. De Europese standaarden worden vastgesteld door organisaties als ERTICO TISA en ETSI. Je hebt dan de keuze: of wachten met ontwikkeling of alvast pionieren.’

 

Disruptieve verstoring
Als belangrijke maatschappelijke trend noemt Brouwer dat alles ‘verbonden’ wordt. 'The internet of things is weliswaar een containerbegrip, maar omdat veel dingen verbonden worden, leveren deze samen een enorme hoeveelheid data op die vervolgens weer kansen bieden voor allerlei nieuwe concepten. Kijk naar Uber. Die begon acht jaar geleden met de eerste auto’s in San Francisco. Nu is een op de vijf ritten in een stad als Londen een Uberrit. Maar een reactie op de disruptie volgt ook snel. In Londen is inmiddels de Uber-taxilicentie ingetrokken. Een voorbeeld van een verstoring door een nieuw businessmodel op basis van nieuwe datastromen.’

 

Stad van de toekomst
‘Vertaal je deze ontwikkelingen naar de stad van de toekomst, dan weet je dat die er anders uit zal zien dan nu’, stelt Brouwer. ‘Ik was twee maanden geleden in Phoenix, Arizona en zag er zelfrijdende auto’s van Uber rijden. Twee personen zaten erin met de handen over elkaar. Mogelijk was het een test, maar het heeft mij laten realiseren dat deze innovatie nu heel hard gaat. Zeker nu Waymo, de zelfrijdende-autodivisie van Google, een licentie heeft om zonder bestuurders te testen. En denk aan Google-bedrijf SideWalks dat een volledig verbonden stadswijk gaat bouwen in Toronto.’

 

Verbonden fietsers en voetgangers
Terug naar de iVRI-ontwikkelingen in De Bilt, standplaats van Brouwer en van Sweco. ‘Waar wij in geïnteresseerd zijn is welke positie de iVRI’s in deze interessante wereld innemen. Misschien zijn fysieke iVRI’s voor volledig zelfrijdende voertuigen op termijn niet eens meer nodig.’ Als gewenst effect van verbondenheid in verkeer en mobiliteit, noemt Brouwer dat ‘iedereen natuurlijk blij wordt van een slimmer en effectiever verkeerssysteem. Keerzijde is de vraag hoe je als bedrijf relevant blijft in het tempo van deze ontwikkelingen. Ander punt van aandacht is dat de verbondenheid zich nog erg richt op zelfrijdende auto’s en vrachtwagens, terwijl de stad steeds belangrijker wordt voor fietsers en voetgangers. Hoe zorg je ervoor dat ook zij ‘connected’ raken aan de systemen? In theorie is het mogelijk om deze groepen te detecteren. Er draait immers bij iedere mobiele telefoon wel een of andere Google-App op de achtergrond.’

‘Dit schetsende’, zegt Brouwer, ‘begrijp je dat we als vakwereld en als bedrijf zulke disruptieve ontwikkelingen heel goed in de gaten moeten houden. Het betekent ook dat je alles wat je doet toekomstbestendig moet maken, voor zover mogelijk dan. Dus maken we software voor verkeerslichten die zowel het verkeer van nu kunnen regelen als ook het zelfrijdende verkeer van morgen.’

 

Strategische partners
‘Wij hebben als bedrijf een visie ontwikkeld op onze rol in deze ontwikkelingen. Kern daarvan is dat we met al onze kennis en producten bijdragen aan de stad van de toekomst. De verbonden verkeerslichten maken onderdeel uit van die stad. Tegelijkertijd heeft deze verbondenheid tot gevolg dat je als onderneming niet meer alleen kunt opereren. Jouw systemen moeten immers samenwerken met andere systemen. Dat maakt de wereld complexer en je concurrentiepositie ook anders. Je zoekt nu meer naar strategische partners dan naar partnerships per project, zoals bijvoorbeeld in Talking Traffic en de iCentrale.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.