In-car-adviezen gaat het winnen van overheidsinfo

We combineren steeds meer data van private en publieke partijen

dinsdag 19 december 2017 Maurits van den Toorn 95x gelezen

De in-car-adviezen gaan een enorme vlucht nemen, want ze zijn veel nauwkeuriger dan de informatie die de overheid kan geven. Dat zegt Andy Berkouwer, sales manager Nederland voor Be-Mobile, een (smart) mobility serviceprovider met hoofdkantoor in Gent, België.
Andy Berkouwer, sales manager Be-Mobile

Andy Berkouwer, sales manager Be-Mobile

Be-Mobile is mede-eigenaar van Flitsmeister, met meer dan 1 miljoen gebruikers een van de bekendste verkeersapplicaties in Nederland. Berkouwer: 'Ik bekijk marktkansen, geef presentaties, praat met prospects, draag klantwensen over aan de interne organisatie en doe uiteraard sales. Wij zijn met z’n drieën in Nederland. Een van mijn collega’s doet business development, ik kom in beeld als het concreter wordt.'

 

Als belangrijkste trends ziet Berkouwer dat de individualisering toeneemt, de overheid zich terugtrekt en mensen meer voor zichzelf moeten zorgen. 'Ik hoop dat we iets minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, door elektrisch vervoer en door betere isolatie van huizen. Verder zie ik dat we in toenemende mate afhankelijk worden van data, die zijn echt de Haarlemmerolie van de maatschappij aan het worden.

 

Nog een trend is dat vooral jongeren niet meer per se dingen in eigendom hoeven te hebben. Ze willen zaken kunnen gebruiken waar en wanneer het ze uitkomt. Zelf doe ik dat ook. Ik heb al mijn cd’s gedumpt omdat ik tegenwoordig Spotify Premium heb.'

'Gebruik in plaats van bezit leidt ertoe dat minder mensen een auto willen hebben. Het gaat erom dat ze zich kunnen verplaatsen wanneer ze dat willen. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet dit en investeert in Mobility as a Service, mobiliteit als een dienst. Het idee is een abonnement van enkele honderden euro’s per maand, waarvoor de klant dan naar gelang de behoefte een huurauto, een OV-fiets of een taxi kan bestellen. Zo’n abonnement zou een interessante ontwikkeling kunnen zijn voor inwoners van grote steden.'

 

Floating-car-data

'Een belangrijke ontwikkeling op mobiliteitsgebied zijn de in-car-verkeersadviezen, die op het individu afgestemde verkeersinformatie geeft. Door de customizing is die veel nauwkeuriger en relevanter dan de informatie die de overheid kan geven. Dit gaat een enorme vlucht nemen, met als gevolg een afname van de investeringen in assets als DRIPs en ANPR-camera’s of bluetooth-systemen voor het bepalen van herkomst en bestemming van verkeer. Door floating-car-data zijn dergelijke assets minder en uiteindelijk misschien zelfs helemaal niet meer nodig. De overheid kan gaandeweg de informatie langs de wegen versoberen. Floating-car-data zijn wellicht iets minder nauwkeurig dan camera’s en lussen. Het gaat immers om een steekproef, weliswaar op basis van 1,4 miljoen unieke voertuigen per maand, maar het is veel goedkoper en in veel gevallen is de informatie toch goed genoeg.'

 

MaaS-abonnement

'Wat betreft MaaS vraag ik me af of het niet een kwestie is van oude wijn in nieuwe zakken. Als het blijft bij de bestaande modaliteiten, verandert er eigenlijk niet zoveel. Ook vraag ik me af of het voor veel mensen niet te duur is. Je kunt tegenwoordig al met private lease voor 200 euro per maand een auto rijden. Dat is vermoedelijk veel goedkoper dan zo’n MaaS-abonnement. En het openbaar vervoer is nu in de spitsuren al zo vol dat er niet veel meer bij kan. Bovendien is het ov in Nederland relatief duur. Als je met twee of drie mensen reist, is de auto goedkoper.

Wat betreft datagebruik geldt dat we steeds meer data van private en publieke partijen combineren. De betrouwbaarheid is heel belangrijk, gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun data goed en actueel zijn, inclusief bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Bovendien moeten ze hun data zo inrichten dat er geen ongewenste sluiproutes in de algoritmes van verkeersapps komen. Ik adviseer daarom: laat niet alles aan private partijen over en praat als publieke en private partijen met elkaar!'

 

Proefopstelling

'De signaalgevers van Rijkswaterstaat boven de snelweg worden nu aangestuurd door detectielussen. We hebben een proefopstelling gemaakt waarin zo’n signaalgever door middel van floating-car-data wordt aangestuurd. Dat kan momenteel nog niet per rijstrook, maar gaat per rijbaan, wat in bepaalde situaties nauwkeurig genoeg is. Het is de bedoeling dat er in het eerste kwartaal van 2018, na aanbesteding, een proef komt op een snelweg om te kijken of ook in de praktijk floating-car-data hiervoor bruikbaar zijn. Daarnaast leveren wij als bedrijf geavanceerde tools voor historische en real-time-toepassingen gebaseerd op data en floating-car-data wat prijstechnisch interessant kan zijn voor provincies en gemeenten.

 

Ook participeren wij met een aantal partners, ander andere met NDW en een aantal automotive partijen, in een publiek-privaat samenwerkingsproject genaamd Socrates 2.0 dat gefinancierd wordt met Europees geld om te komen tot verkeersmanagement 2.0. Dat houdt in dat niet iedere weggebruiker over dezelfde omleidingsroute wordt gestuurd waardoor het ook daar vastloopt, maar rekening houdt met load balancing.'

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.