Meer data, meer expertise

'Data hebben veel meer potentie als ze worden gedeeld'

woensdag 20 december 2017 Maurits van den Toorn 119x gelezen

Voor een goed advies zijn goede, betrouwbare data nodig, zegt Wouter Steenstra. Hij is CTO (chief technology officer) bij Monit data, een bedrijf dat dit jaar zelfstandig is geworden naast parkeeradviesbureau Spark. Steenstra vindt het jammer dat data niet meer worden gedeeld.

Wouter Steenstra, CTO van Monit data

Wouter Steenstra, CTO van Monit data

'Wij verwerken parkeerdata voor gemeenten, retail, ziekenhuizen en andere instellingen om ze inzicht te geven in het gebruik van hun parkeerareaal. Voor de klant ontsluiten wij alle data via één platform. In ons werk geldt de bekende 80/20-regel: 80 procent van het werk, ook van mijn werk, is het ontsluiten van de ruwe data, 20 procent bestaat uit rapportages en analyse. Zo wordt de klant 100 procent ontzorgd.'

'

In het algemeen ontstaat overal ‘meer gemak voor de gebruiker’. Op ons terrein gaat het dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid om een parkeerplaats te reserveren. Dat is mogelijk omdat er steeds meer data beschikbaar zijn. Niet alleen realtimedata, maar ook gegevens waaruit we kunnen afleiden hoe druk het gemiddeld is op bijvoorbeeld een dinsdagochtend. En daarmee kunnen we voorspellen hoe groot de kans is op een parkeerplaats. Voor sommige gemeenten hebben we data sinds 2012. Door die longitudinale ontwikkeling te registreren zien we wat het effect is van de vestiging van een bioscoop of van een grote nieuwe winkel, of juist van het verdwijnen van V&D.'

 

Open data

'Opdrachtgevers stellen veel data als open data beschikbaar, zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn. Dat vind ik positief. Zorgelijk vind ik dat er ook instanties zijn die de data een beetje bij zich proberen te houden omdat ze die zien als een product dat op zichzelf al waardevol is. Jammer, want data hebben juist veel meer potentie als ze worden gedeeld.'

 

'Het inzicht in het gebruik van parkeerplaatsen vergroten, dat doen we al langer, en dat blijven we doen in 2018. Verder willen we de scanauto’s die voor handhaving worden gebruikt ook benutten om data over de parkeerdruk te verzamelen. In feite gaat het daarbij om al bestaande data, waar je meer informatie uit kunt halen. En door meer bronnen te gebruiken krijgen we meer inzicht in de ontwikkelingen. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen de weersomstandigheden en de parkeerdruk? Wat is het effect van tariefveranderingen, van gemeentelijk beleid om auto’s te weren of van evenementen? Hoe meer gegevens we hebben, hoe groter onze expertise.'

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.