'Met data kun je waarde creëren'

dinsdag 19 december 2017 Peter Bekkering 56x gelezen

Jurgen Vernimmen is mede-eigenaar en Managing Director van Agendum. De belangrijkste trend in de mobiliteitssector is volgens hem het gebruik van data en het vertalen van data naar informatie om processen en resultaten te verbeteren.

Jurgen Vernimmen, mede-eigenaar en managing director van Agendum

Jurgen Vernimmen, mede-eigenaar en managing director van Agendum

Vernimmen onderscheidt bij het gebruik van data vier fases: ‘In de eerste fase kijk je hoe iedereen in het verleden heeft gepresteerd en of dat enigszins fatsoenlijk was. In de tweede fase gebruik je data voor de cyclus Plan-Do-Check-Act en kijk je of je vanwege je data je beleid, of de uitvoering ervan, moet aanpassen. In de derde fase gebruik je data om businesscases te maken en in de vierde en laatste fase kijk je of je met data daadwerkelijk waarde kunt creëren. Een mooi voorbeeld van die laatste fase is dat de gemeente Amsterdam open data beschikbaar stelt aan Google om de parkeerdruk te verminderen.’

 

Veel disciplines
Agendum richt zich op het ontsluiten van data om operationeel en strategische waarde te creëren en dekt daarmee alle fases af. Daarbij ziet Vernimmen nog wel een duidelijk aandachtspunt. ‘Gemeenten willen van data beleid maken, maar geven dat aan één persoon, terwijl er veel disciplines voor nodig zijn. Zo heb je een statisticus nodig, maar ook iemand die weet hoe de data zijn vergaard. Bovendien moet je als gemeente duidelijke doelstellingen hebben wat je met de data wilt doen. Agendum ondersteunt gemeenten om gefundeerde beslissingen te nemen met geavanceerde businesscase-applicaties.’

 

Flexibele parkeertarieven
Zo’n toepassing zou het werken met flexibele parkeertarieven kunnen zijn. ‘Exploitanten weten dankzij de data of het wel of niet druk is en kunnen afhankelijk van de drukte hun tarieven aanpassen. Winkeliersverenigingen kunnen dankzij de data in beeld krijgen waar hun klanten vandaan komen. De data over parkeren van gemeenten kunnen kortom geld waard zijn.’

 

Vernimmen komt met nog een voorbeeld: de 360 graden-beelden van een scanauto. ‘Die data worden nu weggegooid. Je zou ze echter ook kunnen bewaren en de data kunnen gebruiken voor andere doeleinden zoals het monitoren van de kwalitieit van de openbare ruimte. En dat kan gemeenten veel geld besparen, want ze hoeven niet meer iemand apart langs te sturen.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.